Saul via John Smallman, 21 januari 2021

 

Saul via John Smallman, 21 januari 2021

 

Allowing yourselves to become aware that to be alive, as you all are eternally, is the most wonderful experience, that, in truth, it is miraculous!

 

Av John Smallman

2021-01-21-saul-audio-blog-for-thursday-january-21st.mp3 Saul Audio Blog for Thursday January 21st

Ert uppvaknande är nära förestående! Ja, många meddelanden från de andliga sfärerna har nyligen försäkrat er om detta, och ändå verkar det för de flesta av er som att det inte är närmare än för flera år sedan, för ni ser inga tecken på det. Men era förväntningar på vad uppvaknande betyder och vad det verkligen är är helt annorlunda. Först, naturligtvis, är tiden en viktig aspekt av illusionen, men det finns verkligen bara nu. För det andra, i framkant av modern fysik, börjar man förstå att händelser som har inträffat tidigare kan förändras och att framtida händelser redan har hänt. Detta är en häpnadsväckande insikt, även om det inte alls är klart hur det kan vara möjligt.

Ur det perspektivet har mänsklighetens uppvaknande redan hänt, ni förblir bara omedvetna om det, precis som, medan ni fortfarande väljer att engagera er i den illusoriska separationsupplevelsen, ni förblir omedvetna om er enhet med Moder/Fader/Gud från vilken ni aldrig har varit och aldrig kunde separeras. Ni är Ett. Ert uppvaknande är ett uppvaknande till den fulla medvetenheten om denna mest underbara kunskap. När ni vet det kommer ni utan tvekan att veta att ni är vakna och era hjärtan kommer att fyllas av glädje. Att vakna är att sluta drömma och att känna er som Ett med Moder/Fader/Gud, och det är vad som kommer att hända.

Genom att bara vara öppnar ni era hjärtan och bjuder Kärleken att komma in, och när ni gör detta sänks ert flöde av tankar märkbart och låter er bli medvetna om att leva, vilket ni alla gör i evighet, vilket är den mest underbara upplevelsen av sanningen, det är sannerligen mirakulöst! Med varje andetag andas du liv i dina fysiska former så att dina fysiska sinnen kan exponeras för och njuta av den fysiska världen omkring dig – doften av färska blommor, smaken av ditt heta kaffe, synen av fåglarna som njuter av säden i mataren vid ditt fönster, ljudet av musik du älskar när du spelar ditt favoritinstrument eller lyssnar på det i ditt ljudsystem, beröringen när du kramar någon du älskar, eller som du föreställer dig att du gör om du för närvarande är ensam – det finns så mycket att njuta av i livet om ni tillåter er att vara medvetna om detta ögonblick, detta ögonblick i vilket hela livet händer.

Livet är nu, och det finns alltid något som du kan vara tacksam för, även om du lider eller har ont, det är en fråga om var du väljer att fokusera din uppmärksamhet. Uppenbarligen om du just nu har skadats eller har skadat dig själv måste du hantera den frågan i det ögonblicket. Därefter riktar du din uppmärksamhet åt något som du kan vara tacksam för, till exempel den hjälp du just fått, och ger tacksamhet till den som hjälpte dig, inklusive dig själv om du tog hand om problemet på egen hand. Att erbjuda tacksamhet är alltid hjärtvärmande, både för dem som erbjuder det och för dem som det erbjuds till.

Tacksamhet är en viktig aspekt av Kärlek, av Verklighet, av Moder/Fader/Gud som erbjuder Tacksamhet till Hela Skapelsen, till var och en av er, som ett kontinuerligt flöde av energi – livskraften som är den kraft som rör era kroppar när ni väljer att flytta dem, att nicka med huvudet eller springa ett maraton – i varje ögonblick när det flyter från Källan till och genom dig och tillbaka till Källan. Det är anslutningen mellan Gud och allt Hon skapar, det är den Helige Ande, den permanenta kommunikationslänken mellan dig och Källan. I sanning finns det all anledning att vara tacksam. . . alltid!

Om du är frestad att fråga VARFÖR? Då är du inte LEVANDE! Finns det något större än detta att vara tacksam för? Om du inte levde. . . så skulle det inte finnas något ”du” att uppleva glädjen att vara det som är Skapelsen. Om du inte är tacksam blir du distraherad av. . . spelet, illusionen! Det är separation, att distraheras från Verklighet, Kärlek, Källan och att inte känna dig själv som du verkligen är – en Magnifik Ljusvarelse.

Allt som Gud skapar är som Henne Själv, ett Magnifikt Ljusväsen. Det finns ingenstans, ingen sak, ingen plats, inget utrymme som är utanför eller bortom Källan, för Källan är ALLT, den är KÄRLEK! Det finns inte ett ögonblick när ni inte är Ett med och i Närvaron av Kärlek. Öppna därför era hjärtan och bjud in Henne. Ni är, var och en av er utan några undantag, Ett med Gud. . . alltid, permanent. Ni är dock FRIA. Varje medveten enhet är Ett med Källan och Fria. Den friheten, er fria vilja, är given av Gud och kan aldrig förloras, förverkas, dras tillbaka eller tas ifrån dig, den är din för evigt, precis som du är du för evigt.

Ni engagerade er i den friheten när ni valde att uppleva separation, och så länge ni väljer att uppleva separation är ni helt och hållet fria att göra det. För det mesta av mänskligheten nu, det mänskliga kollektivet, har denna upplevelse blivit en upplevelse av smärta, lidande och förtvivlan. Ni vill vakna, men många av er misströstar att det är omöjligt att vakna, att upplevelsen av separation är verklig och att det inte finns någon väg ut, inget sätt att avsluta det. Ni tror att konflikten, kaoset, intensiv fattigdom och lidande är verkliga. Och naturligtvis, när ni etablerade eller konstruerade det illusoriska spelet med separation, tänkte ni att det verkade absolut verkligt. Ni har alla spelat roller i det drama som ni uppfann, och ni har spelat dem så bra att det är extremt svårt för er att släppa er tro på dem, att släppa din tro att du är den roll du spelar och att andra är de roller som de spelar.

Det är därför som Moder/Fader/ Gud etablerade uppvakningsprocessen. Hon visste att ni skulle gå vilse inom separationsupplevelsen och att ni skulle behöva visas vägen hem. Ni visas nu vägen hem. Uppvakningsprocessen leder er ut ur er djupa sömn, leder er till att ifrågasätta ALLT ni någonsin har trott på, och ni möter alla människor som redan har förkastat övertygelser som inte längre tjänar dem. Många av er tycker att det är mycket hotfullt, eftersom för många av er är er trosuppfattning den som ni själva tror att ni är. Det är därför mycket smärtsamt att upptäcka hur felinformerade ni har varit, och hur ni faktiskt har trott på det till synes alltomfattande fältet med felinformation och levt era liv fram till nu genom att följa dessa övertygelser.

Ni har alla hört talas om, läst om eller till och med träffat människor som har gått igenom katastrofala olyckor eller sjukdomar och kanske bara ville dö, som sedan väcktes av en helt fantastisk andlig – icke-fysisk – upplevelse som var mycket mer verklig och meningsfull än de liv de hade levt. Det förändrade hela deras uppfattning om livet, för det gav dem en glimt av vad livet verkligen är. De fylldes omedelbart av glädje, frid och kunskapen om att de är eviga varelser, oändligt älskade av Gud och att de är i ett obrytbart och oavbrutet och evigt förhållande med Henne. Vad kan möjligen vara glädjefyllt än så?

Det är inte nödvändigt för alla att få en så intensiv upplevelse som de, men bara genom att bli medveten om vad som är möjligt kommer du att följa din väg Hem till Verkligheten, för det är den enda möjligheten för dig. Ja, du kan välja att tvivla på Verkligheten och att försena ditt underbara uppvaknande, men varför skulle du göra det?

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

 

Du gillar kanske också...