Saul via John Smallman, 10 juli, 2016

56Saul

via John Smallman

10 juli, 2016

Hela Universum finns närvarande inom var och en av er

Allting som existerar är Ett, det finns inget annat! Inget annat behövs, för inom Gud, som är Källan till Allt Som Är, finns allting som är skapat av denna Källa för evigt närvarande i strålande och evig gudomlig harmoni.

För er människor, som enligt eget val får uppleva de stora begränsningar som den fysiska kroppen ålägger er, verkar det som om ni vore små obetydliga varelser i ett vidsträckt fysiskt universum som är fullständigt omedvetet om er; det faktum att ni överhuvudtaget existerar förvånar er ofta.

Illusionen är en storartad men illusorisk konstruktion, som ni har byggt upp för att ni ska kunna spela era separationsspel. Spel som verkar vara mycket verkliga, för i och med att ni spelar med inom dem, så identifierar ni er med era kroppar och era egon – som kan uppleva intensiv smärta och oerhört lidande – i stället för att ni skulle kunna uppleva er verkliga och sanna natur, som aldrig kan lida eller skadas, eftersom den är Ett med Gud.

Nu har ögonblicket kommit då ni ska avsluta era lekar och vakna upp. Sannerligen har de blivit överväldigande, i enlighet med den chock och det lidande som de åsamkar er och ni har alla fått mer än tillräckligt av de skenbart oändliga svek och konflikter, som de dagligen ger er.

Att vakna upp innebär att släppa taget om alla era övertygelser, samtliga! Det kan mycket väl låta vansinnigt; ”Jag måste tro på något”, utropar ni. Men alla era övertygelser är övertygelser inom illusionens aspekter av illusionen och därför är de overkliga. När ni släpper taget om tron på era övertygelser, ger ni utrymme för Verkligheten att få visa sig för er, ifall ni tillåter det.

Men rädsla invaderar ofta detta utrymme medan ni är i färd med att rensa era sinnen, för en medvetenhet stiger då upp och den påminner er om er känsla av ensamhet och övergivenhet, vilka är huvudingredienser inom illusionen, som ni har byggt upp uteslutande för att få uppleva separationen från Källan.

Ert naturliga tillstånd, ert enda tillstånd, ert verkliga tillstånd, är att vara i Enhet med Gud och hade ni förmågan att separera – vilket är omöjligt – skulle ni upphöra att existera. Djupt inombords vet ni detta, men ni har glömt det, eller snarare förlorat er insikt om att denna separation är omöjlig, på grund av att Gud, och därmed var och en av er, för evigt existerar som Ett.

Se på rädslan, se genom rädslan och upptäck den oändliga frid som ligger bakom den. Rädsla är blott en dimmig vålnad som ni har placerat mellan er själva och Verkligheten. Gå rakt igenom den till det strålande Ljuset i Guds Kärlek, som väntar på er på den bortre sidan och sålunda kommer rädslan aldrig mer att få makten över er.

Tillfällig rädsla förekommer när kroppen kan känna av en fara och det är normalt. Dess funktion är att få er uppmärksamhet, så att ni ska kunna ta nödvändiga åtgärder för att undvika, eller för att förflytta er undan, all fara för kroppen. Efteråt skingras den normalt. Men den kan ersättas av svår ångest, ifall ni i ert sinne fortsätter att spela upp minnet av händelsen som orsakade den. Det är en ego-distraktion bort från ögonblicket som är nu, det enda ögonblick som existerar.

Era egon älskar att var rädda, för då kan de kontrollera er och leda er in i tankar, ord och handlingar som är olämpliga och som kan leda er till att utöva skada till er egen kropp eller andras kroppar och ur detta uppstår lidande och ytterligare rädsla, vilket stärker era egon. Endast kroppar kan lida och ni är mycket, mycket mer än era kroppar.

Hela universum finns närvarande inom var och en av er. Allting ni upplever kommer från ert inre, det finns i sanning inget ”där utanför”. Därför har ni makten att förändra allt som ni upplever.

Det som fysiskt kommer upp är ett resultat av det kollektiva människosinnets projektioner, men hur ni upplever det som stiger upp beror på vilka individuella val ni gör i ögonblicket. Ni är alla medvetna om människor i svåra eller farliga fysiska omständigheter och som svarar på olika sätt när de hanterar dessa.

Vissa är modiga och hjälper dem som befinner sig i nöd, medan andra får panik och flyr. Och det är olämpligt att döma vardera reaktionen som rätt eller fel, för ni kan absolut inte ha någon aning om vad som driver människor under press.

Vad ni behöver förstå är att ni i varje ögonblick har makten att välja och vilket val ni än gör, är det ett fullkomligt giltigt utövande av er makt. Från varje val ni gör under era jordliga liv, uppstår lärdomar som ni önskar uppleva. Det är ofta inte uppenbart och om en lärdom förblir osedd, oupptäckt och inte lärd, kommer den att presenteras om och om igen, tills ni lär er den för att ni sedan ska kunna fortsätta framåt på era andliga vägar.

Ibland får människor i sina liv uppleva personliga händelser av katastrof-karaktär på grund av att de mer varsamma knuffar som de har fått för att påvisa att de lärdomar, som de gång på gång blev presenterade med, inte hade blivit uppmärksammade.

Varje händelse, varje upplevelse som inträffar under era jordiska liv har ett syfte, ett syfte som ni har haft för avsikt att få visat för er, gällande den lärdom som ni önskade vara med om. Det finns inga misstag och inga tillfälligheter, för ni planerade er jordiska livsväg med stor omsorg innan ni inkarnerade.

Om livet inte flyter smidigt för er, om ni fortsätter att skenbart blockeras från att uppnå vad ni planerade att uppnå, innebär det att ni inte uppmärksammar de lärdomar som ni önskade få presenterade för er. Karma är blott den presentation av lärdomar som ni, med klarsynt visdom och med vägledning från era mentorer i de andliga rikena, bestämde er för att under denna livstid få lära er.

Bekymra er inte över att missa att upptäcka och lära er dem, det förekommer ingen stämpel i samband med detta, en ny chans kommer alltid och ni kommer att lära er vad ni har valt att lära er. I och med att ni följer er valda väg av lärande, blir era jordiska lärdomar alltid presenterade vid rätt tidpunkt. Frid och förnöjsamhet följer när ni lär er dem.

Om ni inte har frid i ert sinne, inte upplever tillfredsställelse i era liv, titta då på hur ni uppför er och svarar på situationer som uppstår och fråga er själva om ni engagerar er i dem kärleksfullt, ärligt och med absolut integritet. Kom ihåg att Kärlek är svaret i varje situation. Och det vet ni!

Kanske ni tidvis får se människor som ger sitt allt för att hjälpa andra, att trösta andra, att råda andra och ändå verkar deras egna liv vara mycket stressfyllda och olyckliga. Sänd dem kärlek, stillsamt och diskret och vet att de för tillfället antingen inte helt kan se sina lärdomar som presenteras för dem, eller så har de valt en svår väg som ett sätt att få vara med andra, som behöver och har bett om ytterligare hjälp genom bön. Varje bön och kallan på hjälp blir hörd och besvaras mycket positivt, alltid.

Och, som vanligt ska jag avsluta detta meddelande med att påminna er om att dagligen gå inombords, där ni får tillgång till den gudomliga Kärleksflamman som bor inom var och en av er och som väntar på er inbjudan att få omfamna er. Ni är aldrig ensamma, hur smärtsam den situation som ni upplever än är. Vet att ni blir oändligt älskade i varje ögonblick och bjud in Kärleken för att trösta och råda er.

Med så mycket kärlek, Saul.

“Saul: Within Each One of You The Whole Universe is Present,” Channeled by John Smallman, July 10, 2016, at https://johnsmallman.wordpress.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...