Saul via John Smallman 19 juli 2020

 

Saul via John Smallman 19 juli 2020

  

Love always wins.

19.07.2020 av John Smallman

Saul audio Blog for Sunday July 19th. Den nuvarande ångesten och förvirringen på grund av coronaviruset, som fortsätter att upplevas globalt, kommer inte att vara mycket längre eftersom ny information släpps dagligen som hjälper till att lösa de problem som orsakar förvirringen, och därför kommer osäkerheten som upplevs att lättas kraftigt. Epidemier har alltid varit en del av livet på jorden, liksom stormar, jordbävningar, vulkanutbrott, torka, översvämningar, skogsbränder etc. De är en del av den jordiska miljön som uppstår, utvecklas och förfaller, och de orsakar verkligen mycket smärta och lidande för många medan de är verksamma, och i efterdyningarna. Med era moderna transportsystem kan epidemier sprida sig mycket snabbare än de brukade göra, och de slutar också mycket snabbare, som den nuvarande gör. Och eftersom mycket fler människor i dessa tider har rent vatten, god personlig hygien och sanitära anläggningar, är epidemier mycket mindre skadliga än vad som var fallet i gångna tider.

På grund av det stora antalet människor som nu inkarnerar på er vackra planet, och på grund av det globala ekonomiska systemet som bygger på kortfristig ekonomisk nytta för ett mycket litet antal människor, och som fram till mycket nyligen i stort sett har ignorerat konsekvenserna av detta ohållbara sätt att använda planetens överflödiga resurser, är det nu viktigt att stora förändringar i hur ni när och vårdar er själva genomförs. Förändringar som gör det möjligt för planeten att läka de stora områden som har varit så tanklöst och onödigt missbrukade och vanhelgade från början av den industriella revolutionens gryning. Ni kan och ni kommer att göra de nödvändiga förändringarna i hur ni engagerar er med planeten så att hon kan fortsätta att stödja er och alla andra livsformer som är en del av hennes mycket skilda ekosystem, för kollektivt – men kanske inte helt medvetet – har mänskligheten fattat beslutet att göra det.

Som ett direkt resultat av detta kollektiva beslut blir mänskligheten nu, och mycket snabbt, alltmer medveten om att det oförsiktiga sätt som ni har utnyttjat er planets rikliga resurser på måste ta slut. Fotografier av förödelsen som har inträffat i avlägsna områden i världen publiceras nu allmänt på många medieplattformar så att ingen nu kan vara omedveten om vad som har hänt. Som ett resultat har den kollektiva avsikten att göra de nödvändiga livsstilsförändringarna för att reparera och kärleksfullt ta hand om den miljö som er mänskliga existens är helt beroende av startats. Situationer över hela världen kan tyckas fortsätta att försämras en kort tid innan en massiv vändning i attityder och beteenden börjar visa många positiva resultat.

Väldigt få av er som läser det här meddelandet – eller andra av liknande karaktär – är direkt involverade i att sätta upp och skapa medel för att genomföra dessa väsentliga förändringar, men det betyder inte att ni inte är en del av denna process. Många aktivister är involverade, och deras engagemang är vad som kommer att åstadkomma detta i praktiska termer. De på en tystare väg, som är djupt andliga, genom att ha för avsikt att bara älska vad som uppstår, och genom att ha för avsikt att vara kanaler eller ledningar genom vilka kärlek kan strömma till där den är mest nödvändig, ger ett lika kraftfullt bidrag till denna process. Verkligen, hela mänskligheten, varje enskild person, bidrar enormt och mycket effektivt till detta mest underbara mänskliga uppvaknande. Alla för närvarande inkarnerade har sin egen individuella roll att spela och spelar den perfekt, även om de inte är helt medvetna om att de gör det, även om det ser ut för andra som att några av dem orsakar problemen och därför är långt borta från lösningen.

Den övergripande planen är mycket mer komplex än ni kan tänka er. Och de som verkar hindra förändringarna – till exempel ledare för industriella och finansiella företag, och politiker är beroende av dem – är också mycket viktiga operatörer i den gudomliga planen. Stora förändringar kräver nästan alltid ett stort perspektivskifte om människor ska erkänna behovet av förändring, och därför leder en del av den nuvarande oron till de stora perspektivförändringar som är nödvändiga för att visa människor att de måste kräva att de i myndighetspositioner antingen börjar genomföra förändringarna, eller avgår för att låta klokare personer ersätta dem och fatta de beslut som måste fattas.

Återigen kommer det tillbaka till att ta er tid varje dag för att sätta kärleksfulla avsikter och sedan implementera dem. Att göra just det är otroligt kraftfullt och effektivt. Därför, tro på er själva, tro på kraften i era avsikter, återställ dessa avsikter närhelst ni tänker på dem, och för mänskligheten, kärleksfullt och glatt till dess länge drömda uppvaknande. Det är vad ni valde att göra och vad ni har inkarnerat för att göra, och ni gör det, mycket framgångsrikt. När ni ser tillbaka på de senaste decennierna av era nuvarande människoliv kan ni inte vara omedvetna om de stora förändringar som har skett och som har tagit bort många hinder för människors frihet. Det kan mycket väl tyckas att “myndigheterna” försöker återta dessa rättigheter och friheter. Det kommer inte att hända, eftersom kraften ni använder och demonstrerar genom era kärleksfulla attityder och beteenden är oövervinnlig. Kärleken vinner alltid, aldrig genom konflikt, utan genom att försiktigt väcka människor till insikten om att det bara finns Kärlek.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...