Plejaderna via Suzanne Lie, 5 juli

 

Oneness7sig

Suzanne Lie ~ KAPITEL 14-konversation med dig själv 7-5-16s

FÖRBEREDELSER FÖR FÖRSTA KONTAKT

Plejaderna genom Suzanne Lie

 

KAPITEL FJORTON

Samtal Med Er Själv

 

Hälsningar, jag är Sharman, tillbaka igen för att tala med er. Jag önskar jag kunde berätta om våra senaste äventyr på Jorden, men det är ännu inte tillräckligt säkert för att göra det. Vi har hört många av er fråga: ”Varför är det fortfarande mörker i vår värld?” Därför kommer denna fråga att vara kärnan i vårt budskap till er inom ert NU.

 

Ja, det finns fortfarande mörker i er verklighet, men det är mer ”ljus” inom ert NU än ni har upplevt i många generationer av er ”tid.” En del av anledningen till det är mer ”ljus” är att ni, våra volontärer på Gaia, har expanderat ert medvetande till högre och högre dimensioner.

 

Eftersom ert medvetandetillstånd bestämmer frekvensen av verkligheten, som ni uppfattar den och därmed upplever mer och mer hur ni tyst glider in femte dimensionella Jorden. Eftersom ni fortfarande upplever processen med att förvandla er verklighet till nästa oktav, har ni erfarenheter av att halka in i och ut ur femte dimensionella Jorden.

 

Samtidigt glider Gaia in i och ut ur sitt femte dimensionella planetära uttryck. Det finns ingen skarp skiljelinje mellan dimensionerna på femte dimensionella Gaia, precis som det inte finns några gränser mellan ert mänskliga medvetandetillstånd. Både människor och planet anpassar sig gradvis till en högre frekvens av verkligheten.

 

Vi, er Galaktiska och Ängla familj, ser med glädje på hur våra jordlingar” tar ”två steg framåt och ett steg tillbaka.” Genom detta uttalande menar vi att ert medvetande och därmed er uppfattning, glider in i den femte dimensionen och sedan faller tillbaka ner i tredje / fjärde dimensionen, när er fysiska värld kallar på er att göra något eller att vara någon.

 

Över många inkarnationer har ni alla etablerat en känsla av kärnan vem ni verkligen är och varför ni förkroppsligades. De av er som inkarnerade i de tidigare åren av planet transmutationen har haft en ”brantare backe” att klättra uppför.

 

Emellertid har de första pionjärerna i den medvetna upplevelsen av den femte dimensionen lämnat ”spår av brödsmulor” för andra att följa. Många av de första pionjärerna vars uppgift var ”att hitta den femte dimensionen” har delat sina erfarenheter med andra och lärt sig vad de har lärt sig.

 

Eftersom Gaia är en så mångfacetterad planet, finns det många olika typer av människor, som kommer att gå samman för att finjustera sina specifika processer för att förvandla sig själv, sitt område och hela planeten till ett oktavsprång in i den femte dimensionen.

 

Fler och fler av er har lärt sig att ni bara kan uppfatta vad ert ”medvetandetillstånd” kan tro. Således, om ni låter ert medvetandetillstånd stanna i djupet av den tredje dimensionen, då det är den enda verklighet, som ni kommer att uppfatta.

 

Men många av er lär / kommer ihåg att när ni utökar ert medvetande att inkludera era fjärde dimensionella drömmar och längtan, kommer ni att hitta portalen till ert Multidimensionella själv i femte dimensionen och bortom.

 

Portalen för vår femte dimensionella själv fungerar som ett filter för att släppa ALLA upplösta karmiska mönster som samlats under era tredje / fjärde dimensionella liv. Portalen fungerar också som ett ”oktav filter” mellan den tredje / fjärde dimensionen och kvant hoppet in i den helt annorlunda femte dimensionen.

 

Den femte dimensionen är en oktav upp från den tredje / fjärde dimensionen eftersom den har ett helt annat operativsystem. En av de saker, som verkar svårt för våra ”återvändare” är att de blir mycket medvetna om att de bara ”bär” sin tredje / fjärde dimensionella kropp.

 

De inser att de faktiskt INTE är att kroppen. Långsamt eller snabbt, de uppstigande som NI, släpper ert beroende av en illusion av den tredje / fjärde dimensionen. Vi säger ”beroende” eftersom ett beroende ofta är baserat på rädsla från det förflutna, i den nuvarande eller en okänd framtid.

 

Ni, våra uppstigande, är definitivt på väg in i en ”okänd framtid” i den femte dimensionen och bortom NI är den omedelbara skaparen av er verklighet. I dessa högre dimensionella realiteter blir alla era tankar och känslor direkt manifesterade. Dessutom är den femte dimensionen och bortom baserat på enheten med allt liv.

 

Å andra sidan, är den tredje dimensionen baserad på polariteter, separation, orsak och verkan av Gaias tids / rums verklighet. Gaia är redo att förvandlas till Hennes femte dimensionella ”ljus planet” och ber Hennes människor om att ge Henne hjälp genom att de också transformeras in i sina femte dimensionella ”Ljuskroppar.”

 

Men för att mänskligheten ska kunna göra denna övergång, måste de ”logga ut” ur det tredje / fjärde dimensionella operativsystemet separation och dominans samt ”logga in” till den femte dimensionella operativsystemet enighet och samarbete.

 

Ni behöver inte längre ljus och mörker polariteterna för att bemästra fysiken av ”energi ut är energi tillbaka.” Ni, våra modiga volontärer kommer ihåg att:

 

 • Det är den personliga behärskning av era tankar och känslor som skapar ert ”medvetandetillstånd.”
 • Då är det ert ”medvetandetillstånd” som bestämmer frekvensen av verkligheten, som ni uppfattar.
 • Därefter, så länge som ni kan hålla ett femte dimensionellt medvetandetillstånd, förblir er portal till den femte dimensionen öppen.

 

Eftersom så många ”jordlingar” har ägnat sitt liv åt att hjälpa till med planetens uppstigning, är upplevelsen av femte dimensionens medvetande inte så svårt, som det var för bara några år sedan.

 

Men så fort som en tredje / fjärde dimensionell tanke eller känsla dyker upp, återvänder medvetandet enkelt till era bekanta tredje dimensionella tankar, känslor, medvetande och uppfattningar.

 

Då kan ni ha ett vagt minne av en ”riktigt cool plats” som ni just såg, hörde och / eller kände, men ni föll ut ur den erfarenheten eftersom ni var tvungna att ”komma tillbaka till era tredje dimensionella uppgifter och ansvar”.

 

”Nästa gång kommer jag att stanna kvar längre!” Lovar ni er själv. Men, eftersom den femte dimensionen inte har någon tid eller plats, så kan er tredje dimensionella hjärna inte hålla kvar en sådan ”omöjlig” tanke.

 

Då kommer era känslor in och säger: ”Vad var det som hände?” Och ni glömmer hela upplevelsen. Ni anpassar er till ett nytt operativsystem, som är helt annorlunda än ert ”tid / plats” operativsystem.

 

”Var snälla och ha tålamod”, ert femte dimensionella själv viskar i ert medvetande. Det kommer att visa sig att det tar ”tid” innan ni har laddat ner och anpassat er till era högre dimensionella mentala operativsystem.

 

”Nedladdning av vad?” Frågar ni, när ni har fallit ur ert femte dimensions medvetande och glömmer snabbt vad ni just tänkte på. ”Åh”, säger ni till er själv, jag kan inte oroa mig för det nu. Jag måste komma tillbaka till arbetet.”

 

På ett ögonblick försvinner hela upplevelsen från 3D hjärnan, eftersom den inte kan lagra femte dimensionella frekvensen av ljus / information. Tack, nästa gång ert medvetande expanderar tillbaka till tröskeln av den femte dimensionen, kommer ni ihåg att ni INTE vill göra något mer ”tredje dimensionellt arbete.”

 

Ni kanske inte vet vad ni menar med detta uttalande eller hur ni hittar modet att förändra ert liv. Men ni hade ett snabbt NU av en ökad frekvens av verkligheten, som ni SÅ gärna vill uppleva. ”Men hur blir det med min familj, mitt jobb, mina räkningar, etc. etc.? Hur kan jag lämna det? ”Frågar ditt tredje dimensionella själv.

 

Så är det tillbaka till den tredje dimensionen igen. Men bara om den ”tid” att ni är redo att säga, ”Oh glöm det. Jag är inte säker på om jag tror på denna Uppstigning. Och UFOn! Jag vet inte någonting om det heller”.

 

Då blir ni verkligen deprimerade eftersom det nya livet, det nya ni, den Nya Jorden, som ni längtar efter har återigen gått förlorad och blivit bortglömd. Denna erfarenhet har ofta kallats ”Själens mörka natt” eller ”Getsamani natten” (övers. anm.), där ni kommer att möta era rädslor och tvivel för att hitta ER, som ni VET är ni. ”Men världen är så ond”, säger ni, för att försöka hitta ett sätt att gå tillbaka till att vara ”bara ett offer.”

 

”Ja”, svarar ert Högre, Jag som ni har etablerat en tillfällig anslutning till. ”Det är ondska överallt, men bara i de lägre frekvenserna av verkligheten!” Hör Ni ert Högre Jag vagt säga och försöker dra er upp ur diket ni just skapade för er själv.

 

”Ni samexisterar med dem, som valde att spela ”god och ond spelet””, fortsätter ert Högre Jag, som ni nu knappt kan höra.

 

”Snälla lyssna”, vädjar ert Högre Jag, så högt i minnet att ni distraheras från det mycket viktiga 3D arbetet. ”När ni flyttar in i ert femte dimensionella medvetande, börjar begreppet polaritet och separation att lämna era tankar!”

 

Lyckligtvis, slutar ni bara för ett ögonblick, eftersom ni vagt hör er inre röst, som försöker guida er. Ert Högre Jag noterar att ni är uppmärksam och fortsätter … ”Ni expanderar in i ert medvetande i de högre frekvenserna av ljus där era egna kreativa krafter manifesteras omedelbart. Inom NU kan ni alltid tänka positivt och leva i ständig förbindelse med oss, ert Högre SJÄLV.”

 

”Men vem kan göra det mitt i mitt 3D liv”, gnäller ert 3D medvetande.

 

Er inre, högre dimensionella röst svarar: ”Det är vad ni kom till jorden för att lära. Ni lär er VARJE tanke och VARJE känsla har mer och mer kreativ kraft, när ni flyttar in i de högre och högre frekvenser av ljus.

 

”Därför, när ni accepterar mer och mer högre ljus i ert medvetande, kan ni mycket snabbt få nya kreativa idéer, inter-dimensionella meddelanden, se auror, etc. När ni bli Mästare över VARJE tanke och känsla, kommer ni att kunna hålla er inom ert femte dimensionella medvetande.

 

”Då kommer Ni att VETA SANNINGEN! Varje person kommer att VETA samma sanning, men de kommer att veta det inom sin egen person, familj, språk, land och kontinentala sätt.

 

”Men”, fortsätter er högre röst, ”den första och bland de svåraste utmaningarna är TRO att det ni upplever är VERKLIGT”.

 

”Ni har alla läst böcker och artiklar om en händelse, men de flesta av er har ALDRIG känt någon som upplevt den. Men nu börjar ni få korta blixtar av en annan verklighet.

 

Men det är faktiskt inte ”en annan verklighet”. Ni upplever en glimt av en annan DIMENSION. Ni upplever glimtar av den femte DIMENSIONEN.

 

”När ni har haft en snabb glimt av den dimensionen” fortsätter ert Högre Jag, kommer ni att börja fråga er själv:

 

”Vill jag leva mitt liv i oro och rädsla, se tillbaka på vad jag INTE gjorde? ELLER, vill jag leva mitt liv som en modig pionjär som ansluter sig till en stor migration till en högre oktav av verkligheten?”

 

”Gaia är en ”fri vilja” planet. Därför är uppstigning ert val. Men ni kommer bara veta om planetens uppstigning, efter att ni har valt att ”kort uppleva den femte dimensionen.”

 

”Kära Jordlingar” era Högre Jag fortsätter: ”Ni lär er läsa förändringens vindar och Ljus Språk, så att ni gradvis kan glida in i och ut ur den femte dimensionen”.

 

”Därför, våra kära frivilliga, att ta en jordisk farkost under detta NU av den stora transformatonen, vi, medlemmarna i ert Multidimensionalla SJÄLV ber er:

 

 • Dela våra erfarenheter så att vi kan lära av varandra …
 • Bistå varandra under er återgång till SJÄLV …
 • Möts i Gaias KÄRNA att blanda er personliga energi med Gaias planet energi …
 • Träffa varandra på Moderskeppet …
 • Minns sedan dessa möten under ert 3D liv …
 • Dokumentera dessa möten …
 • OCH dela dessa möten / erfarenheter med andra …

 

Vi behöver ER för att skapa känslan av SÄKERHET så att andra kan hitta sitt eget inre mod att helt lita på meddelanden från sitt eget inre SJÄLV. Gruppmöten är mycket viktiga eftersom ni alla kan se att ni är inte är ensamma!

 

Varje dag, varje timme, varje minut vaknar fler och fler av er och minns.

 • Om du har någon att dela dina erfarenheter med, kommer du att vara säker.
 • Om du har någon att dela med, kommer du ha rätt.
 • Om du har någon att dela med, kommer du lättare ihåg: Vem du är och varför du tog en jordisk kropp inom detta NU

 

Er långa ”tid” av att känna sig som en tredje dimensionell människa har gjort det svårt för många av er att helt lita på era inre / högre uppfattningar. Dessutom och mycket viktigt, ni har levt i en verklighet fylld med bedrägeri, lögner och själviskhet.

 

Ni har levt i en verklighet där 3% (eller så) av människorna håller 80%, eller mer, av pengarna, OCH all Makt som pengar kan köpa. Ännu värre, har dessa 3% styrt det mesta av era regeringar och skapat de flesta av era ”3D lagar.”

 

Kanske har den svåraste delen av er uppstigning varit att ni kunde, gjorde eller dukade under för hjärntvätten, som finns överallt i er nuvarande verklighet.

 

TÄNK på att när ert medvetande expanderar allt mer in i er femte dimensionella Gamma Vågs medvetande, kommer ni att uppfatta dessa låga frekvenser, som om de är på botten av en djup ocean, medan ni svävar i himlen och leds av ”förändringens vindar”.

 

LYCKLIGTVIS har Varje dag, Varje timme, Varje minut, ännu en person funnit sätt att ladda ner mer och mer högre ljus i sitt medvetande av det ljus Jorden färdas igenom.

 

Folk kanske tror att de ”bara hade en vision” eller ”kom ihåg en dröm”. Men efter att ha en vision eller en viktig dröm kan ofta innebära att en portal öppnas till den femte dimensionella verkligheten. Då NI har denna femte dimensionella erfarenhet, är det viktigt att ni jordar er upplevelse:

 

I ert medvetande,

 

I kärnan av Gaia

 

I ert dagliga liv,

 

Och Kom ihåg att DELA ER ERFARENHET MED ANDRA.

 

När ni fortsätter er expansion in i NU och ENHETEN i femte dimensionen, kommer fler och fler av ER att leva varje dag inom de växande ”fickor av femte dimensionella energifält”.

 

När ni, våra volontärer, lever inom dessa femte dimensionella energifält, är ni till stor hjälp att jorda femte dimensionella frekvensen i Gaias kropp. Samtidigt, många människor kanske de flesta, kan tyckas vara helt omedvetna om Jordens transformering.

 

Vissa människor kanske tror att det betyder att de är sjuka eller att något är fel och att de behöver hjälp. Om de får den hjälp, om någon ger dem hjälp att på något sätt integrera vad som händer i deras verklighetsuppfattning, kommer de också långsamt eller snabbt kunna expandera sin medvetenhet tillräckligt för att integrera sina femte dimensionella upplevelser i sitt dagliga liv.

 

Att integrera den femte dimensionella frekvensen i er tredje / fjärde dimensionella verklighet är mycket, som att lägga rött färgämne i ett glas rent vatten. Det kommer att ta en hel del droppar rött innan vattnet blir rött, men så småningom, droppe-för-droppe, kommer förändringen att ske.

 

Det är ett vetenskapligt bevisat faktum att människor kan välja att INTE se något, som många andra kan se. Era uppfattningar är anslutna till ert medvetandetillstånd och er ”självkänsla”.

 

Därför ber vi att snarare än att försöka göra någon erfarenhet av vad de vägrar uppfatta, hjälpa dem att höja sitt medvetandetillstånd och utöka sin ”självkänsla” för att inkludera deras Multidimensionella SJÄLV.

 

När man kan lita på sitt eget själv, kan de börja lita på sin dimensionella version av sitt själv, som bistår dem. Då, kan de ”släppa” på det sätt, som är nödvändigt för att förvandla sitt medvetande och sedan sin kropp, in i nästa oktav.

 

Denna process kommer att kännas precis som döden, men det är en fantastiskt ”död” fylld med Ovillkorlig kärlek, Oändlig Visdom och Multidimensionell Kraft. Vi uppmanar ER, våra uppväckta, som tog en jordisk kropp för att hjälpa till med planet uppstigningen, att hjälpa era medmänniskor att gå igenom denna exempellösa planet uppstigning!

 

Vi vet att ni kan och kommer att hjälpa andra, eftersom att hjälpa andra är ”den avslutande pärlan”, som ni har lärt från era många inkarnationer på tredje / fjärde dimensionella Jorden.

 

NU, precis som ni älskade människor har hjälpt andra,

 

Vi er Galaktiska Familj, ber er att svara på ert inre samtal att också hjälpa Gaia.

 

Vi VET och SER att många, många av er redan gör det!

 

Slut på Transmissionen

Du gillar kanske också...