Saul via John Smallman, 24 februari, 2024

 

Saul via John Smallman 02/24 

Endast Gud känner dig och förstår dig tillräckligt väl för att kunna döma dig. 

När mänsklighetens kollektiva uppvaknande kommer allt närmare – och jag vet att ni alla har hört detta förut, så ha tålamod med mig ett ögonblick när vi börjar – förbered er för en mycket magnifik förändring i hur ni alla interagerar med varandra, antingen en och en eller globalt. Denna förändring är väsentlig, den är naturligtvis en del av Guds gudomliga plan för att hjälpa er i detta ögonblick av intensiv förvirring, och ni alla håller på att förverkliga den. Era individuella roller, som ni för närvarande lever era mänskliga liv, planerades med stor visdom och kärlek innan ni inkarnerade, och även när ni planerade dem med gudomlig vägledning visste ni att ni skulle uppleva minnesförlust, att ni tillfälligt skulle förlora er medvetenhet om er Enhet med Gud, och till och med allvarligt tvivla på om en Varelse av Kärlek och Visdom – Gud – verkligen existerade eller ens var nödvändig. 

Därför hävdar många i nuvarande form till och med att de är ateister. Ingen är ateist eftersom alla för evigt är inneslutna i det Enda, det oändliga uttrycket av energi som är Liv/Kärlek/Gud. Att vara levande, som ni alla är, inklusive de som tror att de är ateister, innebär också att ni accepterar att ni är levande, att ni är medvetna och medvetna om att ni existerar, och naturligtvis är existens till sin natur verklig, oändlig och evig. De som hävdar att de är ateister förnekar helt enkelt sin rädsla för ett overkligt tillstånd – döden – och eftersom de tror att det mänskliga livet är en slutgiltig händelse som ingen kan fly ifrån, är det en av de mest skrämmande aspekterna av att vara människa, och därför vägrar de att klokt och intelligent diskutera det. 

Ingen som upplever livet som människa vill verkligen dö, och ändå verkar det som om döden är oundviklig, och ja, era mänskliga former försämras till en sådan grad att den livskraft som är er sanna natur inte längre kan uppliva dem, så ni lägger ner dem med nådig tacksamhet och går in i full medvetenhet om att ni är eviga varelser av Kärlek. De som försöker eller lyckas begå självmord försöker bara stänga av och fly från outhärdliga livssituationer, eftersom de fysiska liv som de är engagerade i är så extremt smärtsamma, och även om den rädsla som den oundvikliga döden ger dem inte är attraktiv, verkar den erbjuda ett slut på deras smärta. 

Men självmord är ingen flykt från Livet. Ni är alla eviga gudomliga varelser.  Guds vilja för er – precis som er egen till synes ouppnåelig när ni lever i mänsklig form. Ni lever i ett tillstånd av evig frid och lycka, och eftersom ni alla oskiljaktigt är i förening med Honom är detta vad ni kommer att få uppleva. Det finns INGET annat alternativ, och det är en anledning att fira varje dag. 

Livet är Kärlek, är evig förening med Moder/Fader/Gud, från vilken det absolut inte finns någon möjlighet till separation, inte ens för en mikrosekund. Det du upplever i mänsklig form är en pågående följd av till synes oändliga behov – mat, sömn, tillfredsställelse, lycka osv. – som när de tillfredsställs aldrig lyckas ta bort din känsla av behov, eftersom ett nytt behov alltid uppstår för att ersätta det. Vägen framåt är att acceptera och välkomna det som dagligen uppstår i era liv, med vetskapen om att ni fritt har valt allt ni upplever för att hjälpa er i er egen individuella andliga utveckling, och för att ni genom dessa livserfarenheter också kan hjälpa alla de andra som ni interagerar med. 

Gud är det massiva och oändliga stödsystem som alltid, i varje ögonblick, på det mest kärleksfulla sätt förser er med allt som ni behöver i varje ögonblick. Ni lämnas aldrig ensamma och utan stöd. När du börjar acceptera livet som det utvecklar sig för dig, utan klagomål eller förväntningar, kommer du att upptäcka att du verkligen är fridfull i det ögonblicket och inte behöver någonting. Första gången du upplever denna sanning kan det vara omtumlande, och du kan mycket väl försöka att stanna kvar i detta tillstånd, men att försöka upprätthålla ett tillstånd är inte att acceptera. För att leva ett framgångsrikt liv som människa behöver ni sannerligen inte göra någonting, utan glatt acceptera vad som än uppstår. Ni är alla gudomliga varelser som engagerar er i en fritt vald tillfällig uppgift som människa under vilken ni kan och gör mäktig hjälp i den kollektiva uppvaknandeprocessen. Denna process är ostoppbar, och det oundvikliga resultatet är ert gudomligt garanterade uppvaknande till full medvetenhet i varje ögonblick av er Enhet med Gud. 

Jag vill än en gång påminna er om vikten av att dagligen ta en lugn stund för er själva i era heliga inre helgedomar, och att där bjuda in Gud att fylla era hjärtan med Kärlek och upplösa alla känslor av syndfullhet, ovärdighet och negativ självbedömning. Endast Gud känner er och förstår er tillräckligt väl för att döma er, och Hon dömer er aldrig, Hon älskar er bara fullständigt och villkorslöst, precis som ni är – perfekta gudomliga varelser. Hon vill att ni ska komma tillbaka till full medvetenhet om att allt som ni tror finns inom er eller inom någon annan som inte är i full och perfekt överensstämmelse med Kärleken, och som därför blockerar er från er eviga förening med Henne, är helt och hållet overkligt, osant, ett fantasifoster av era begränsade och otillräckliga mänskliga föreställningar. Din oändliga medvetenhet om din sanna och oföränderliga natur som Ett med Henne närmar sig ett mycket vackert evigt ögonblick av fullbordan. 

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *