Sananda via John Smallman, 9 juli

Jesus Sananda

 

Hela ert mänskliga liv är baserat på en mycket stark tro på begränsning!

9 juli 2016 av John Smallman

Jesus Audio Blog for Saturday July 9th

Vi är alla en! Det är lätt att säga, men mycket svårt för er att acceptera och förstå, eftersom i er illusoriska värld verkar alla vara separerade. Era moderna fysiker har äntligen upptäckt, och accepterat, att absolut allt är anslutet med allt annat, som ni kan se i det observerbara universumet. Fast i era dagliga liv tillbringar ni fortfarande tiden med en intensivt stark känsla av separation, eftersom ni är omgivna av individuella ogenomträngliga, eller icke-integrerade former som motarbetar samgåendet, till skillnad från luften ni andas och vattnet ni dricker som ständigt och jämt flödar och blandas. Ibland i starka kärleksrelationer finns en påtaglig känsla av enighet, men ni befinner er fortfarande i individuella kroppar. Det är verkligen mycket förvirrande.

Här i de andliga rikena, från vilka ni verkligen inte är separerade, minglar vi och blandar oss med varandra för att enkelt utbyta tankar eller dela kärleken emellan oss, och när vi av någon anledning väljer att differentiera oss, då flyter vi bara isär. Men vi är aldrig separerade från varandra, vårt eviga tillstånd är Ett med Gud, den Högsta Skaparen hos Vilken alla existerar, och därför med varandra. Ni har alla valt att uppleva separation, och tills ni ändrar det valet, är det vad ni kommer att uppleva.

Varför skulle ni fortsätta att välja separation när det gör att ni känner er ensamma, övergivna och utan kärlek? Det beror på att illusionen blivit så verklig för er, och miljarder individer verkar ständigt kämpa för fysisk överlevnad, och ni identifierar er helt och hållet med era kroppar, som alltid tycks vara under någon form av fysiskt eller känslomässigt hot. Men kroppar är bara begränsade fordon, som ni har valt och byggt upp för att vistas i. Ni kan välja att ta bort begränsningarna och uppleva en känsla av storhet, fulländning och Enighet med Allt Som Existerar. Men ni har blivit så vana vid begränsningarna, att ni fruktar att ni inte kan leva utan dem.

Hela ert mänskligt liv är baserat på en mycket stark tro på begränsning!

Men genom att gå inom er till lugnet och det heliga rummet, kan ni uppleva storheten som är Gud, Skapelsen, Kärleken, och därför Du! För att göra detta behöver ni överlämna er till den gudomliga flamman av kärlek som ständigt brinner inom er, och släppa taget om er tro, vilken den än må vara eftersom den är en mycket effektiv illusorisk distraktion, och öppna era hjärtan så att kärleken inom er kan omfamna er och visa er att ni är lika stora som hela skapelsen, lika stora som Gud, och för evigt omfamnas av Kärleken som är Verklig. Om ni till fullo skulle uppleva detta tillstånd, skulle er fysiska kropp förstöras omedelbart, er människokropp, eftersom energin i detta tillstånd är oändligt kraftfull. Ändå kan ni uppleva en känsla av det gudomliga tillståndet, ert naturliga tillstånd, och det skulle permanent ta bort alla era tvivel om er Enighet med Gud.

Ni befinner er på jorden för att gå igenom uppvaknandeprocessen och för att hjälpa andra att göra detsamma. Att väckas upp, är ett val bara ni kan göra, och faktum är att alla levande varelser redan har bestämt att göra det, men ni har inte bestämt när. Tidpunkten för detta val kan naturligtvis endast ske i den eviga nuögonblicket, och när det händer kommer ni att vakna. För närvarande, de av er som läser eller lyssnar till detta meddelande vet om det, men ni bidar tålmodigt er tid eftersom ni hjälper andra att göra det samma. Ni kanske känner att ni inte har något val, att ni väntar på att någon framtida händelse ska väcka er, men sanningen är att ni alltid haft friheten att välja, och tidpunkten för valet kommer allt närmare.

Det är en förvirrande paradox att uppleva livet som människa inom tid och rum-perspektivet, och samtidigt veta att tid och rum är overkligt. Därför är det är viktigt att ni dagligen är i kontakt med ert inre eftersom Kärleken finns där. Den säkra inre helgedomen är dörröppningen till verkligheten i de gudomliga världarna med upplevelsen av fullkomlig glädje i evighet.

Ofta när ni vänder er inåt uppstår störande tankar – alla borden, bekymmer, och ”måste göra” som det dagliga livet som människa verkar kräva av dig. Det är bara era egon som försöker dra er bort från denna plats av gudomlig frid, och tillbaka till illusionen. Erkänn bara dessa egotankar, erkänn att de distraherar er på er fridfulla plats, men engagera er inte i dem. Om ni dras med, vilket händer ofta, men när ni förstår det, återvänd bara till platsen av inre frid utan att döma, acceptera bara det faktum att ni blev distraherade. Distraktioner är en stor del av illusionen som ni ursprungligen byggde upp, och ni har svårt att avskärma er från det mer än korta stunder.

Recitera mantran, fokusera på en levande ljuslåga eller på era andetag, eller spela lugn musik för att komma till ett meditativt tillstånd, det kan hjälpa till. Men alla ni är olika och reagerar olika på metoderna för att hjälpa er till att nå inre frid genom meditation, och naturligtvis finns det inget krav på att ni måste använda en föreskriven metod för meditation. Gör det som känns rätt och bekvämt för er, och prova under ett par veckor för att ge er tid för anpassning till den nya rutinen. Att ändra rutiner i ett försök att hitta en som fungerar bättre för er, kan vara självförstörande, eftersom det mycket väl kan vara ert ego som försöker göra er distraherade. Slappna av, tillåt, och när tankar eller distraktioner kommer, engagera er inte i dem. När ni gör så och är medvetna om det, försök bara återvända till tystnaden, och inse att det inte är ett misslyckande.

Meditation är en metod för att ansluta med ert sanna Själv, Självet som är Ett med Gud. Konsertpianister tillbringar många timmar dagligen med att öva, för att behålla sin skicklighet, så bli inte förvånad över hur många gånger ni måste försöka innan ni finner meditation, för att hitta lugnet och stillheten ni söker. Döm er inte som misslyckade om ni inte tycker att ni gör framsteg, eftersom det bara blir ytterligare en distraktion. Avsett bara en tid och välj en plats för er övning, och när det är gjort, gå tillbaka till ert dagliga liv. Om ni fortsätter att öva, utan förväntningar, finner ni lugn och belåtenhet.

 

Er kärleksfulle bror, Jesus.


Översättning Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...