Saul via John Smallman, 12 september, 2018

Saul

via John Smallman

12 september, 2018

”Livet är verkligen mycket underbarare än vad ni i egenskap av människor möjligtvis kan föreställa er”

Mänsklighetens andliga evolution framskrider nu mycket snabbt, vilket den med all säkerhet behöver göra. Det finns en ofantlig mängd bevis tillgängliga on-line som bekräftar detta. Var vid gott mod, ert uppvaknande är nära förestående!

Javisst råder stort kaos och enorm förvirring över hela världen, när ”grejer” som behöver åtgärdas stiger fram till allas medvetenhet och detta kan bli rätt alarmerande, i synnerhet för dem – och av dessa finns det många – som fram tills nu har varit upptagna enbart med sina dagliga liv som människor. Detta visar sig av det vardagliga slitet av att gå till jobbet, kämpa för att överleva och betala de räkningar som är priset för ett grundläggande mänskligt överlevnadstillstånd för de flesta människor som just nu är inkarnerade. Som en följd verkar dessa ”grejer som uppstår” i stor utsträckning öka på de bördor som människorna redan anser vara nästan alltför tunga att uthärda.

Detta är en tillfällig situation och den kommer att lätta. Så säkerställ att ni dagligen går inombords, eller ännu oftare om ni kan, och vila där i det gudomliga fältet av Kärlek med vilket ni alla väsentligt och oskiljaktigt är förenade – Ett med Källan – och öppna upp er själva, öppna era hjärtan, med avsikten att känna Kärlekens Källa med vilken ni i själva verket är Ett.

Livet är verkligen långt mer underbart än vad ni i egenskap av människor möjligtvis kan föreställa er. Ni skapades i Kärlek från Kärlek för att få uppleva evig Glädje. Glädjen är inget statiskt tillstånd, inget tillstånd av inaktivitet, utan ett tillstånd genom vilket skapelsen oändligt flödar, samt manifesterar häpnadsväckande innovationer för att glädja och behaga Den Enda, Alltet, allt Medvetande. Vissa har fått glimtar genom nära-döden-upplevelser, men när ni vaknar upp, vilket ni kommer att göra, så kommer dessa glimtar, vilka de som varit med om nära-döden-upplevelserna har berättat om, bli er ständiga tillvaro och detta kommer för evigt att hänföra och glädja er.

Detta är i sanning, vilket ni tidigare har fått höra, en tid för FIRANDE!

När ni läser, ser eller lyssnar på nyheterna, så verkar det vara som om katastrofer och stora svåra olyckor inträffar över hela planeten och i själva verket så träder mycket fram som kollektivt behöver rensas ut. Detta enorma kollektiva utrensande är en absolut väsentlig del av er uppvaknandeprocess och de av er som läser meddelanden av det här slaget, eller följer alternativa och upplyftande nyheterskanaler förstår detta. Men många av er känner er fortfarande mycket ensamma i er medvetenhet, skenbart utan vänner eller kontakter med vilka ni kan diskutera dessa händelser och detta gör det svårt för er att hantera era egna ”grejer”, än mindre tror ni att ni i själva verket hjälper hela det mänskliga kollektivet i denna massiva uppvaknandeprocess.

Därför är jag nu här för att bekräfta för er i er visshet om att ni, varenda en av er, utför ett underbart arbete. Utan ens en enda av er så skulle denna enorma händelse inte äga rum. Och det är otvivelaktigt extremt svårt för er att tro på. Men som ni så ofta blir påminda om: Ni är alla gudomliga varelser av oändlig kraft!

En stor del eller aspekt av att vara människa är ert tillstånd av minnesförlust. Ni alla är medvetna om detta och ändå har en stor del av tiden svårt att tro på det. Jag vill förvissa er om att det stämmer, att ni i egenskap av människor har glömt bort vilka ni verkligen är, och jag vill försäkra er och försäkra er och försäkra er om att JAVISST, ni i sanning är, alltid har varit och alltid kommer att vara, Gudomliga Varelser, permanent Ett med, samt i närvaron av Källan, det skapande fältet av Kärlek inom vilket allas existens blir kärleksfullt, tryggt och entusiastiskt omfamnad, utan uppehåll eller avbrytande av något slag, någonsin.

Djupt inne i ert center vet ni detta och det är hur ni har styrkan att uthärda och fortsätta på era varierande och krävande mänskliga livsvägar. Närhelst det för er förefaller som om er styrka eller avsikt verkar försvagas eller ge upp – och jag försäkrar er om att det ALDRIG ens finns den mest avlägsna möjligheten för detta – gå inombords, till den heliga inre helgedomen där ni kan uppleva tryggheten, acceptansen och kärleken, där ni hålls i varje stund.

Ett meditationsutövande av något slag är mycket gynnsamt, fastän det inte är nödvändigt. Meditation hjälper er att stilla ego-sinnet som ständigt kräver er odelade uppmärksamhet för att omedelbart åtgärda frågor och problem, vilka för de mesta är av en mycket obetydlig karaktär. Detta är vad era egon tror är anledningen till deras existens och när ni väljer att inte ge dem er fulla uppmärksamhet så blir de mycket högröstade. Genom att ni regelbundet engagerar er i att utöva meditation eller avslappning, så lär ni er att stilla eller sakta ner denna ständiga tankeström, vilket gör det möjligt för er att sitta i frid, utan någon känsla av brådska eller behov av att göra något annat, ens för några minuter, eller längre ifall ni väljer det och detta är mycket helande för er.

Ni är alla innerligt älskade i varje stund och här i de andliga rikena fortsätter vi att förvånas över er styrka och beslutsamhet att följa de vägar som ni så omsorgsfullt har planerat innan ni inkarnerade. Dessa vägar planerades personligen av varje individ med tydlig insikt och klart förutseende, för att befinna sig i en position att framgångsrikt och på ett perfekt sätt avsluta era förutbestämda uppdrag. Och det är exakt vad ni gör. Era självtvivel är i högsta grad ogiltiga, så var medvetna om att där ni befinner er, vilka relationer ni än upplever och varje händelse och situation som vecklar ut sig i ert liv, är menade att ske för de lärdomar som ni personligen har valt att lära er och för att ni ska kunna hjälpa till i mänsklighetens kollektiva uppvaknande vid detta kritiska vägskäl i dess andliga evolution.

Ni är alla högt hedrade själar som utför ett fantastiskt arbete vid exakt rätt tidpunkt. På grund av era strålande ansträngningar framskrider uppvaknandeprocessen exakt så som den gudomligt planerades.

Med hjärtliga gratulationer och gränslös Kärlek, Saul.

 

Saul via John Smallman, September 12th, 2018 – Sananda

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...