Saul via John Smallman, 10 september, 2016

56

Saul

via John Smallman

10 september, 2016

Inga av era inre farhågor eller tvivel gällande er själva stämmer på något sätt

Era kärleksfulla avsikter förändrar världen – ENORMT! När ni besöker era favoritadresser på nätet med nyheter och andliga sidor, så presenteras ni med en enorm mängd information som bekräftar just detta. Allt som behövs av var och en av er, är att ni varje dag kopplar av, inåt till ert heliga utrymme, där det gudomliga Kärleksljuset ständigt brinner på era heliga altaren och återställer er avsikt att vara kärleksfull i varje ögonblick och i varje situation, för det är det som förändrar världen.

Naturligtvis åstadkommer ni inte det på egen hand, den fulla kraften och makten hos Guds Vilja läggs till er avsikt. Ni kan inte misslyckas, för Guds Vilja råder alltid, så släpp taget om oro och farhågor, båda är distraktioner från att leva livet och ni blev skapade för att leva. Ha i stället för avsikt att ta tag i vadhelst som dyker upp i det ögonblick som det sker och med en bestämd avsikt att vara kärleksfull i varje ögonblick, så kommer ni att upptäcka att ni har allt som ni behöver för att hantera det. Livet kan vara mycket enkelt ifall ni låter det flöda genom er i stället för att fokusera på vissa stunder och genom att ni försöker förlänga eller stå emot dem. Det finns bara ett flöde! Att förbli orörlig är omöjligt. När ni sitter stilla i meditation fortsätter era kroppsliga energisystem att fungera och livskraften – Kärleken – fortsätter att strömma genom er och i ert meditativa tillstånd är det mer sannolikt att ni lägger märke till att detta ständiga och kärleksfulla flöde tar er till ett underbart avslappnat tillstånd av inre frid.

Ni fortsätter att bli informerade, och jag upprepar det igen: ”Ni, varje människa, varje medveten entitet som Gud skapar (kom ihåg att endast det nuvarande ögonblicket existerar) blir fullkomligt och oändligt älskad.” Detta tillstånd av varande kan aldrig förändras, det är permanent och evigt. Därför ska ni ständigt påminna er själva om detta, tills ni accepterar sanningen i det och inser att ni i sanning VET det! Djupt inom er så vet ni detta, ni har bara tillfälligt glömt bort det och det är varför vi i de andliga rikena behöver påminna er. Släpp taget om alla era tvivel som gäller att vara värdig, tillräckligt bra, eller värd att bli älskade, för ni är oändligt och för evigt värdiga, tillräckligt bra och värda att bli älskade. Ni befinner er faktiskt för evigt och oändligt bortom allting som är värdigt, bortom gott nog, bortom värda att bli älskade, för ni är de mest magnifika varelser av strålande Ljus, precis som ni blev skapade.

När ni väl tar beslutet att villkorslöst acceptera er själva, precis som Gud gör, och lägga er avsikt på att dagligen i varje ögonblick ära fullkomlig och villkorslös acceptans av er själva, så kommer ni snabbt att upptäcka att ni känner er friare och lyckligare än vad ni någonsin tidigare i era liv har fått uppleva. Ni kommer att upphöra med att döma och nedvärdera er själva och ängslan och självtvivel kommer helt enkelt att vika undan. Säkerligen kan ni förstå att ni är skyldiga er själva att lita på och tro på er själva fullständigt, eftersom Gud, i Sin oändliga visdom, gör så i all evighet?

När ni accepterar att ni är perfekta gudomliga varelser, så tillåter ni automatiskt det gudomliga fältet av Kärlek att i varje ögonblick strömma igenom er, utan inskränkning eller motstånd från er sida, och hela världen blir helad. Ni inkarnerade för att hjälpa till med mänsklighetens uppvaknande och ni gör detta genom att bara vara er själva i varje ögonblick, för när ni är er själva så är ni Kärlek i handling, ständigt, och det är exakt vad världen behöver.

En av de svåraste sakerna för er att effektivt hantera, när ni lever som människor, är den minnesförlust av ert sanna och eviga gudomliga tillstånd som varande Ett med Gud, för evigt levande i Hans kärleksfulla Närvaro. Det lämnar en enorm lucka i er känsla av identitet, en lucka som ni ständigt försöker fylla genom att utanför er själva leta efter den Kärlek som ni inte längre känner inombords. Som barn försöker ni behaga era föräldrar, sedan era lärare, så väl som era gruppmedlemmar, och oberoende av hur mycket kärlek och acceptans ni än finner, så blir det aldrig nog.

Ni blir vuxna, lämnar föräldrahemmet, hittar en anställning, går in i relationer, bildar ert eget hem, och fortfarande saknas något mycket viktigt. Det verkar vara som om andra vore tillfreds och ni undrar vad de har som inte ni har, men i sanning känner andra också av denna brist, precis som ni gör. Mycket få talar om det eller erkänner sin brist, för alla har kommit till tron att underskottet de känner av, beror på deras egen otillräcklighet eller brist, och de skäms till en viss del för sig själva. Smärtan av det kan faktiskt bli så intensiv att den ofta blir förnekad eller nergrävd och den bakomliggande ångesten som orsakar den, leder ofta till beroenden eller till och med suicid.

Jag säger detta för jag vill att ni fullständigt tydligt ska förstå att inga av dessa inre farhågor eller tvivel gällande er själva på något sätt stämmer. Alla upplever dem, för de är större aspekter av det separations-scenario som ni i eoner har spelat med i, de är de som driver er för att så kraftfullt få uppnå . . . någonting! Utanför er letar ni desperat efter det som bara kan hittas inombords – Kärlek – och där kommer ni att finna Den i överflöd. Inombords existerar ingen brist eller något underskott, det finns bara och alltid ett överflöd.

Sannerligen har ni inga behov, för när ni skapades gav Gud er allting! Ni lider ingen brist på någonting, men ni har så intensivt och kraftfullt identifierat er med era kroppar – form i stället för innehåll – vilka behöver er kärleksfulla och medkännande uppmärksamhet, så att ni ytterst har glömt bort er sanna natur, vilket har lett till er nästintill ständiga rädsla av att något skulle kunna gå fel. Ingenting kan gå fel! Vadhelst som dyker upp för er, blev placerat på er väg för de lärdomar som ni valde att lära er som människa, innan ni inkarnerade.

Gud dumpade inte tanklöst er någonstans på Jorden, för att lämna er att göra det bästa av det. Inte heller placerade Han er i situationer som ett straff för era synder. Ni är perfekta varelser, ytterst syndfria, som valde att få uppleva separationen från Källan och kollektivt byggde ni upp den omgivning i vilken ni av den enkla anledningen finner er själva. Ni insåg inte att ni fullständigt skulle komma att glömma er sanna natur och det är genom att inte veta vilka ni är som allt ert lidande uppstår.

Men Den Heliga Anden, Guds Röst, är med er i varje stund, för att hjälpa er att hitta er väg Hem, er väg inombords. Be om hjälp och ni kommer att få ta emot den, men för att kunna höra den vägledning som erbjuds, är det nödvändigt att ni stillar era sinnen som så lätt fylls upp med ego-drivna tankar, vilka är utformade för att distrahera er. Gå dagligen inombords till den plats av stillhet och skönhet som upprätthåller ert heliga altare, där den gudomliga Kärlekens Flamma, i vilken Ni och Gud är Ett, bor och vila där i stilla lugn tills ni kan höra Guds Röst. Att känna er fullständigt i frid inom djupen av er oändliga storhet, innebär att lyssna på Guds Röst och att höra Den, och i det ögonblicket kommer ni att inse att ni aldrig är ensamma.

Med så mycket kärlek,

Saul

 

https://johnsmallman.wordpress.com

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...