Saul via John Smallman – Lita på er Intuition, er gudomliga förbindelse. – 21 september 2023

 

Saul via John Smallman

21 september 2023

Lita på er Intuition, er gudomliga förbindelse.

Det nuvarande världsomfattande kaoset, konflikterna och förvirringen är en stor indikation på den pågående ökande medvetenheten och det påföljande frisläppandet av länge hållna övertygelser, som inte är i linje med vilka ni alla är – Kärlek. Bara Kärlek är Verkligt, även om detta för majoriteten som just nu är i form som människor låter ytterst ohållbart, eftersom det förefaller som om ondska finns i överflöd överallt. Det är inte att undra på att så mycket kaos och förvirring råder. I alla fall ses och upplevs nu Kärlekens Verklighet till slut av många som under största delen av sitt liv levt i rädsla och tvivel, i desperat hopp om en att en ovillkorligt kärleksfull Gud existerar och erbjuder dem möjligheten till evigt liv. Rädslan och tvivlet härrör från en personlig känsla av ovärdighet som så många kommit att tro är sanningen om dem, medan de hela tiden ser andra som heligare och värdigare varelser, vilket ytterligare intensifierar deras känsla av ovärdighet. Det är dags att helt och hållet släppa alla sådana övertygelser som ni kanske håller er fast vid, eftersom var och en av er är inkarnerad Kärlek, bara Kärlek är Verkligt, och Kärleken är ovillkorlig, den omsluter och omfamnar allt, och med det avses alla kännande varelser utan undantag.

Här i de icke-fysiska sfärerna fortsätter vi att i varje ögonblick vaka över er, besvara era böner och sända er alltmer kärlek och frid, då ni så kraftfullt fortsätter att följa era fritt valda och mödosamma vägar som så starkt hjälper andra att engagera sig i uppvaknandeprocessen. Allt fortlöper exakt enligt Guds gudomliga plan, och er närvaro på Jorden just nu är enormt viktig, då ni stilla och mycket vackert fortsätter att sätta och åter sätta er avsikt att bara vara kärleksfulla, vad som än händer. För vissa av er är detta mycket svårt eftersom ni mycket modigt valt vägar som leder er genom zoner av intensiva meningsskiljaktigheter och konflikt, där den Kärlek ni är behövs desperat och ofta avvisas. När ni kommer Hem och kan se vilket fantastiskt jobb ni faktiskt gjort, kommer ni att känna enorm glädje. Som människor är ni varelser av Ljus som delar och utsträcker er energi magnifikt medan ni inte får någon positiv eller uppmuntrande feedback. Därför påminner jag er om att varje kärleksfullt leende ni erbjuder, eller kärleksfull handling ni vidtar, oavsett hur obetydlig den kan förefalla, är av enormt värde och är extremt effektiv. VET att det att bara vara era kärleksfulla själv är precis vad Gud ber er om, och genom detta bringar ni Henne enorm glädje. Allt är i sanning bra.

Det ni för närvarande upplever, då ni lever era mänskliga liv, är de sista stadierna av er kollektiva uppvaknandeprocess. Ingen av er som befinner er på Jorden just nu är här av en slump! Ni gjorde alla ett mycket generöst och kärleksfullt val av fri vilja att delta i uppvaknandeprocessen för att hjälpa de stora massor som är mycket djupt sovande och omedvetna om deras eviga gudomliga natur. Var de än finns på planeten är deras djupa sömn aggressivt störd eftersom de måste vakna upp. De valde också att vara på planeten som människor just nu, men när de gjorde det valet kunde de inte föreställa sig hur djup minnesförlust som inkarnationen på Jorden orsakat dem. De behöver er hjälp, och ni valde alla att finnas nära dem när deras behov blev starkt, vilket det nu blivit. Er närvaro på Jorden i denna tid är mycket viktig, var och en av er är ytterst oersättlig, och ni hjälper mycket härligt till i det kollektiva uppvaknandet.

Er uppvaknandeprocess är extremt intensiv nu, och många av er upplever stora humörsvängningar och energiskiften, vilket ofta leder till ovanlig och försvagande trötthet. Erkänn detta som en kraftfull eskalering av er uppvaknandeprocess, vilken inte kommer att försenas, även om några få vilsna, missledda och inflytelserika personer helt ineffektivt försöker försena eller hindra den. Det gudomliga uppnås alltid, och ert uppvaknande är den gudomliga Viljan.

Er dagliga stilla tid, bara varande ensam i er heliga inre helgedom, medan ni inbjuder Moder/Fader/Gud att fylla ert hjärta med Kärlek för, och acceptans av allt som utvecklas i ert liv, är alltmer kraftfull då fler och fler av er väljer att gå inombords för vägledning när ni hanterar de svårigheter ert mänskliga liv ställer er inför. Ni är aldrig, ens för ett mikro-ögonblick, ensamma eller utan stöd. Moder/Fader/Gud, tillsammans med många av oss i de icke-fysiska sfärerna, är hela tiden med er, utsträckande kärleksfull energi till er när vi ser att ni behöver det, eller när ni kallar på oss för hjälp eller tillförsäkran om att ni positivt följer den väg ni valde innan inkarnationen. Ni uppfyller verkligen precis och mycket effektivt de före-inkarnationen avsikter ni hade innan ni föddes som människor, och ni kommer inte att misslyckas med att få dem att bära frukt. Ni är verkligen mycket högt hedrade för vad ni åstadkommer då ni, trots all ängslan och tvivel inom er, fortsätter att mycket framgångsrikt uppfylla syftet med ert nuvarande liv i form.

Låt inte nyheterna och dramat som medierna försöker fokusera er uppmärksamhet på, skrämma eller avskräcka er. Deras avsikt är att förstärka rädslan ni kan uppleva, för att hålla kvar er uppmärksamhet och splittra er i motstående rädda grupper, för att lättare kunna styra er. Ni är gudomliga suveräna varelser, så köp inte deras lögner och propaganda. Lita på er intuition, er gudomliga förbindelse, den gavs er för att hjälpa er i er uppvaknandeprocess genom att starkt uppmuntra er att ifrågasätta all retorik som antyder att ”myndigheterna” vet bäst. Var tysta och lyssna på er gudomliga förbindelse, denna lilla röst inom er, som alltid kommer att ge er den vägledning ni behöver för att följa er väg Hem till Verkligheten – Enhet med Moder/Fader/Gud.

Enhet med Moder/Fader/Gud är ert eviga och obrytbara tillstånd, men som människor har ni förlorat er medvetenhet om detta gudomliga tillstånd. Emellertid är de flesta av er som läser eller lyssnar på detta meddelande medvetna om att er brist på medvetenhet är overklig, så ni är fyllda av en djup och autentisk tro på Guds eviga kärlek till er. Denna tro är totalt och ytterst berättigad eftersom det är Sanningen. Närhelst tvivel uppkommer, hitta en stund att gå inombords, och påminn er om att detta är så, och be Gud sända er en förnimmelse eller känsla för Hennes oändliga Kärlek till er, då gör Hon det. Ni är i varje ögonblick Ett med Gud, bara tillåt er att släppa allt tvivel, och tillåt ert djupa inre vetande – er intuition – att bekräfta det för er.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *