Saul via John Smallman, 13 juni, 2018

Saul

via John Smallman

13 juni, 2018

När ni väljer att samarbeta för allas bästa så finns det INGA förlorare!

I många delar av världen befinner sig mänskligheten för tillfället i tillstånd av omvälvningar i och med att alla de begravda eller förnekade frågor som människorna i eoner har försökt undvika att ta it med, stiger fram för att bli åtgärdade.

NU! Alla vet, djupt inombords, under sin nivå av medveten uppmärksamhet, att Kärlek är deras natur och att de för det mesta har gömt undan denna gudomliga Sanning för sig själva, i och med att de har spelat med i spelet gällande separation från Källan och levt liv som i grund och botten är infantila – hela syndromet som handlar om mig, mig, mig.

Medvetenheten har sakta ökat under de senaste seklerna, i grund och botten alltsedan Reformationen på 1500-talet, om att ett omänskligt beteende aldrig kan rättfärdigas och i slutet av 1800-talet inrättade Haag- och Genève-konventionerna grundläggande regler för att behandla människor på ett humant sätt under krigstid. Slaveriet hade gjorts olagligt några år tidigare. Efter detta, allteftersom tiden gick, gjordes andra inhumana beteenden olagliga. Men det har tagit en lång tid – räknat i mänskliga år – för att dessa regler och konventioner ska bli effektiva och i många delar av världen ignoreras de fortfarande. Stora framsteg har emellertid nyligen gjorts i försöken att etablera mänskliga rättigheter för alla, i och med att medvetenheten om det onödiga lidande som sker överallt i världen har ökat. I och med att utbildning för alla blev normen uppmuntrades människor till att arbeta med, samt utveckla sin inneboende intelligens så att de skulle kunna tänka för sig själva i stället för att lita sig till myndigheter, vilkas agendor huvudsakligen tjänade dem själva, samt var korrumperade. Som ett resultat av detta allmänt intellektuella uppväckande har även medkänslan ökat för dem som på många platser lever i samvetslös misär.

Denna ökning i medkänslan och omsorg för varandra är en del av mänsklighetens uppvaknandeprocess och den har i snabb takt accelererat under de senaste trettio eller fyrtio åren. En större förändring börjar på de lägsta samhällsnivåerna där det största lidandet råder och rör sig uppåt. Det börjar aldrig högst upp, för de som befinner sig högst upp tenderar att mycket väl se efter sig själva. Men när trycket läggs på dem av flertalet, så inser de mäktiga och inflytelserika att det i hög grad ligger i deras eget bästa intresse att involvera sig i att göra förbättringar för flertalet av dem som är mycket mindre lyckligt lottade än vad de själva är.

Medkänsla håller på att bli vida utbredd och hjälper till att leda mänskligheten bort från konflikter och i riktning mot icke-våldsamma kommunikationsformer samt diskussioner, för att man ska kunna lösa frågor som fram tills alldeles nyligen oundvikligen har lett till konflikter. Konflikternas ineffektivitet att lösa meningsskiljaktigheter uppmärksammas nu av de flesta.

Men många av dem som befinner sig i positioner av makt och auktoritet tror att en konflikt får dem att se starka ut och att det är bra för deras offentliga image. De tror att ledare visar att de är sanna ledare genom att engagera sig i konflikter, i stället för att söka efter harmoniska överenskommelser genom meningsfulla diskussioner.

Nu inser majoriteten att ett konfliktlösande genom meningsfull diskussion är vägen framåt för mänskligheten och i och med att det alltmer blir den valda metoden för att hantera frågor, så blir det uppenbart att människor i allmänhet har många fler samförstånd än meningsskiljaktigheter. I och med att detta sker, så kommer problemen som uppstår att betraktas som möjligheter till att samlas till festliga möten, för att på ett harmoniskt sätt utbyta kreativa idéer som gynnar hela mänskligheten. I själva verket så förstår redan stora mängder av människor detta och grupper med kärleksfulla individer tar redan kontakt och samlas till harmoniska samtal, i hög grad i likhet med musiker som samlas för att uppträda.

Som här till exempel:

https://www.youtube.com/watch?v=vO3C4CHh0Nc&index=6&list=RDgKpFhPdyQLM)

 

Alla är Ett och därför är en harmonisk samverkan den naturliga, upplyftande, inspirerande samt förnyande vägen framåt, för de individuella energifälten hos alla involverade smälter samman och blir integrerade. När man villigt och entusiastiskt samarbetar och delar sina idéer istället för att försöka förstöra andras, så uppstår underbara resultat utifrån ens delade åtaganden. Samarbete är Kärlek i handling som på ett underbart sätt påvisas genom sina resultat som uppstår när egoistiska behov att ha rätt eller att vinna inte ingriper med eller spårar ur de åtaganden i vilka människorna engagerar sig. Poängen är att skapa något nytt utifrån det mönster av tankar och idéer som uppstår, samt i och med att människorna kan känna sig trygga och orädda, så deltar man i den glädje som ett lyckat resultat framkallar. Ingen känner sig lämnad utanför eller otillräcklig, för självaste otillräckligheten hos några tankar – i stället för att ogiltigförklara dem som lägger fram dem – har högst sannolikt bidragit till de lyckade resultaten, genom att de tydligt visar vad som inte kommer att fungera som önskat. När ni väljer att samarbeta för allas bästa, så finns det INGA förlorare!

Och detta tar mig tillbaka till det huvudsakliga och ständiga budskap som jag gång på gång erbjuder er och vilket jag fortsätter påminna er om, att det enbart existerar Kärlek samt att Kärleken förändrar allting! Och ifall ni bara ville se er omkring, så får ni se att detta sker på många oväntade platser. Fokusera på de positiva händelser som sker och inte på det negativa utflödet från massmedia.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Saul Audio Blog for Wednesday June 13th

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...