Saul via John Smallman, 29 juni 2017

Saul via John Smallman, 29 juni 2017

 

Ni är väldigare än Universum!

29.06.2017 av John Smallman

Som ni är alla mycket väl medvetna om sker enorma förändringar över hela världen, då uppvaknandeprocessen samlar ytterligare kraft och kärlekens tsunami intensifieras och kallar hela mänskligheten att vakna. Det är dags för er att vakna, det är viktigt att ni vaknar, och när ni gör det kommer ni att glädja er i det erfarenhetsmässiga vetandet att ni verkligen är Ett, Ett med varandra och Ett med er gudomliga källa, Moder/Fader/Gud. Otrolig glädje kommer att fylla era hjärtan eftersom all rädsla, hat, bitterhet, förbittring, självförvrängning och eventuella känslor av ”värdelöshet” eller att ”inte vara tillräckligt bra”, bara faller bort och löses upp i det oändligt kraftfulla ”lösningsmedlet”, Kärlek.

Medvetenheten om att det bara finns Kärlek, att allt annat är overkligt, illusoriskt, trots att det accepterats av många intellektuellt, har inte känts i deras hjärtan. Det förändras nu. Under de senaste åren – inte decennierna, än mindre hundratals år – har fler och fler av er tänkt er att bara älska det som har uppstått i era personliga liv, och denna mycket starka avsikt driver på genomförandet av många av de förändringar som behöver planeras och genomföras.

Konflikt har varit mänsklighetens försök att lösa alla stora frågor och problem under allt för lång tid, och äntligen har tilläckligt många av er insett det absoluta vansinnet i detta tillvägagångssätt – det fungerar bara inte – och så ändrar ni det, ni väljer Kärlek istället för konflikt, istället för rädsla! Här i de andliga världarna, där vi ständigt tittar på er och svarar direkt på era samtal, är vi stolta över att se denna enorma förändring av beteende och attityd eftersom det är så väldigt effektivt, långt bortom din förmåga att inse detta när du arbetar med dina allvarligt begränsade mänskliga uppfattningar, vilka nästan helt och hållet är beroende av den fysiska miljön för att ge dig feedback och bekräftelse på huruvida det du gör är effektivt eller ineffektivt.

Ni måste fokusera mycket mer på er inre kunskap, er intuition, än vad ni har gjort, vilket när ni blivit vana att lyssna på den, och höra på den, och agera på dess vägledning, inte på ditt egos generellt högröstade och rädslodrivna förslag, är helt giltigt. Ni har alla en Gudomlig förbindelse, men när ni valde att uppleva separering valde ni också att sluta vara medvetna om den. Att gå in dagligen till er heliga inre helgedom med avsikt att öppna för Kärlek och låta den flöda genom er kommer att stärka er kunskap om att er intuition är giltig. Och den är naturligtvis giltig eftersom det är er oförstörbara anslutning till Källan.

Det finns bara Källan, den gudomligt kreativa Avsikten där allt som Gud skapar är evigt och glädjande närvarande. Att du är levande och medveten om att du lever är beviset, det enda beviset på att du existerar. Kroppsförnimmelser är just detta, känslor som indikerar att din kropp är levande. När din kropp ligger ned när du inte längre behöver använda den, kommer dessa känslor inte att finnas längre, de är bara tillfälliga liksom kroppen. Ditt sanna eller verkliga jag, Jag med en stor bokstav ”J”, har inget behov av kroppsliga förnimmelser eftersom det är ren medvetenhet, ren medvetenhet som vet allt som finns att veta i det nuvarande ögonblicket, vilket till sin natur är evigt.

Jag fortsätter att påminna dig och sedan betona vikten av att gå in varje dag eftersom det är mycket viktigt att du gör det. Att gå inom är att välja det på det bestämdaste att vakna, och jag vet att ni alla vill vakna. Därför, gör en poäng av att beakta mitt insisterande av detta. Ofta, för att era mänskliga liv är så upptagna, så drivna, även om du tänker gå inom dagligen, så antingen glömmer du det, för att ”någonting” kommer upp, eller för att du är så upptagen att du bara inte har tid och så gör du det inte. Men att gå inom dagligen är det viktigaste dagliga åtagandet som du måste göra och ära!

Ni valde alla att vara mänskliga vid denna tidpunkt för att hjälpa till på det mest kraftfullta sättet i uppvaknande-processen genom att vara medvetna om att det hände och genom att ge stöd till andra som hade tvivel eller genom att sprida frön av medvetenhet till de som tycks mest avsomnade eller som förblir omedvetna om att de är andliga varelser. Det här är en tid med enorm andlig tillväxt för hela mänskligheten, och ni är på jorden som människor för att hjälpa till och uppmuntra denna tillväxt.

Det kan tyckas vara väldigt krävande ibland, eftersom bristerna och bekymren i världen i allmänhet – fattigdom, hemlöshet, beroendeframkallande beteenden, konflikter, orättvisor, obotliga sjukdomar – vilka ständigt rapporteras på media, tycks antyda att du borde göra något mycket aktivt inom ett av dessa områden för att hjälpa till att lösa dessa långsiktiga frågor. Vissa av er kan säkert kallas till handling, men ditt huvudsakliga syfte med livet är andligt, och därför, trots den skenbara bristen på tid och de många berättigade kraven på den, var snäll och sätt av tid varje dag för grundläggande andlig aktivitet. Det kan verka som att du är inaktiv genom att bara sitta, ofta med ditt sinne vandrande, men jag försäkrar dig att den tid du sätter av för att gå inom dig själv varje dag är mycket effektivare än någonting annat som du gör. Ofta får du kanske inte en känsla av det, någon återkoppling, vilket är varför jag försäkrar dig om dess betydelse.

Gå inom dagligen, återställ avsikten att bara älska vad som än uppstår och öppna ditt hjärta för att tillåta att Kärleken som aldrig lämnar dig för ett ögonblick omfamnar dig. När du tillåter Kärlek att omfamna dig, kommer du att känna det, och när du känner det, blir din egen avsikt att vara kärleksfull enormt förstärkt, och förstorar det energetiska fält i vilket du har din eviga existens, och som interagerar kontinuerligt med fälten från alla som du tänker på och de vilka du är i fysisk kontakt med, även de kortaste ögonblick.

Ni är alla KRAFTFULLA varelser för det är så ni skapades, och det förändras aldrig. Ni uppmanas nu att återkräva den kraften istället för att låtsas som att ni ingen har när ni föreställer er själva som ett litet och obetydligt väsen i ett oändligt stort universum som är omedvetet om er. Ni är väldigare än universum! Återkräv kraften som din Fader gav er, och utnyttja den fullt ut för att få mänskligheten till full vakenhet.
Med så mycket kärlek, Saul

 

Översättning: Lars-Eric Sidling         www.st-germain.se

Du gillar kanske också...