Saul via John Smallman, 13 juni

SAUL

Det finns inget att frukta

13 juni 2015

Kanal: John Smallman

Mänsklighetens uppvaknande är nära förestående! För många av er verkar det omöjligt att detta skulle vara sant då ni runt omkring er ser fördömande, krav på bestraffning och upprättelse och intensiv smärta och lidande i hela världen. Överallt verkar det som folk rättfärdigt tar ställning som leder till ytterligare onödiga konflikter och ännu mer lidande. Tja, som ni så ofta har fått höra, är  illusionen en dröm av galenskap, så därför tenderar händelser som inträffar inom den, att vara orsakade av galna tänkande som tror sig vara friska.

Men, som många av er också är medvetna om, så finns det  nu många som är fullt vakna till galenskapen i så många mänskliga aktiviteter och som aktivt arbetar framgångsrikt för att föra in denna galenskap i medvetandet hos den stora massan av mänskligheten som så länge , på grund av deras intensiva smärta och lidande, bara har varit medvetna om sina egna snäva livsvägar. Som ett resultat härav, har många nya organisationer vuxit upp för att protestera högljutt, men fredligt, över den pågående skada som åsamkas fattiga samhällen, minoritetsgrupper, och planeten själv. Mänskligheten kommer inte längre att acceptera plattityder och ursäkter från dem som har makt och inflytande över att sätta i gång de många förändringar som krävs för att leda till fred och överflöd för alla.

De enda brister eller underskott som upplevs är artificiellt initierade av människor med rikedom och inflytande på grund av deras egna rädslor. De fruktar att de kommer att tas bort från sina till synes avundsvärda sociala positioner och behöva kämpa för att överleva som alla andra. Rädsla och misstro är endemisk på jorden, på alla nivåer i samhället, och i varje nation. Och alla, det finns inga undantag, söker bara efter att bli älskade. När människor känner sig älskade så upplöses deras rädsla. Och alla är älskade, oändligt. Illusionen är som en slöja som döljer Verkligheten, Kärlek, Gud från människor, en slöja som alla har konstruerat för sig själva så att det de är rädda för- separation från den oändligt kärleksfulla Källan, och Enheten med den Källan – förblir dolt från dem.

Små barn är ofta rädda för mörkret eftersom det är som en slöja som gör att deras föräldrar, deras syskon och deras leksaker inte syns och det får dem att tro att de är ensamma, osäkra och inte skyddade av dem på vilka de förlitar sig på, de som de kan normalt se. När synen försvinner på grund av mörker, kan det vara mycket skrämmande. Och det är vad illusionen gör, den döljer synförmågan, det Verklighetens Ljus, varifrån ni alla är skapade och som ni inte skulle existera ens för ett ögonblick utan.

Att ni existerar och att ni vet att ni existerar är ett bevis på Gud, Kärleken, av er gudomliga och eviga natur. Era tvivel uppstår enbart från det faktum att ni verkar vara i mörkret, blinda för Verkligheten, men så behöver det inte vara. Självtvivel och känslor av otillräcklighet är en endemisk aspekt av illusionen, och oavsett hur självsäkra personer än verkar vara, så förföljs de fortfarande  av tvivel och känslor av otillräcklighet. Det är vad illusionen är – en till synes mycket hotfull verklighet som i sanning är overklig, och detta leder oundvikligen till rädsla och tvivel.

Ni behöver Verklighet. Verkligheten är ert Hem, ert naturliga och eviga tillstånd av tillvaro där Kärlek och Glädje är era ständiga följeslagare. När ni inte upplever det, på grund av era personliga och individuella val att anta illusionen, så uppstår rädsla, och den kan endast upplösas av Kärlek. Ni är Kärlek, men ni har valt att dölja den gudomliga sanningen från er själva,  och skapa ett tillstånd av förvirring, ångest, och, naturligtvis, rädsla. Sen uppstår då en tro om att ni inte är tillräckligt bra, att ni behöver förbättra er själva för att få Guds godkännande eller, om ni inte tror på Gud, i så fall för att få respekt, acceptans och kärlek från andra människor.

Att inte tillhöra är skrämmande för er, och naturligtvis tillhör ingen. . . i en illusion!

När ni vaknar och blir ännu mer medvetna om ert sanna Jag, er verkliga natur av Ett med Gud, då kommer ni naturligtvis att se att ni hör hemma, och alltid har tillhört Guds kärleksfulla famn, varifrån ni aldrig  har varit separerade, ens för ett ögonblick.

Nu kommer många människor att inse detta empiriskt genom personliga mystiska händelser eller genom Nära Döden-Upplevelser (NDU), och de har talat om dem och skrivit om dem och är offentligt intervjuade om dem så att meddelandet ”Det finns bara KÄRLEK ” sänds till när och fjärran. Och det budskapet hörs och delas över hela världen.

Ni är inte ensamma. Att vara ensam är fullständigt bortom gränsen för möjlighet. Men, likt små barn som är mörkrädda eller som täcker sina ögon med sina händer och tror att de närvarande nu har lämnat dem, har ingenting förändrats. Ni hålls för evigt säkra i Guds gudomliga famn, Ett med honom i all evighet. Ni existerar alla. Det finns bara Gud och Han är livskraften, energifältet som är evig existens. Ni har bara glömt detta, men era minnen, i själva verket hela er medvetenhet om Verkligheten, evigt liv, kommer att brista ut i ert medvetande med fantastisk briljans då ni släpper greppet om och tron på illusionen vilket är allt som underhåller och stöder det.

Det finns ingenting att frukta, ni har och har alltid haft evigt liv i Guds gudomliga famn, njutandes av något otänkbart i illusionen – fullkomlig och oändlig Glädje. Det är det tillstånd vilket ni ska vakna till eftersom det är Guds vilja, och er vilja. Er riktiga och oföränderliga vilja, är i perfekt harmoni med Hans vilja, i evighet.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...