Saul via John Smallman, 20 november, 2016

56

Saul

via John Smallman

20 november, 2016

Det är ni som är Verkliga, illusionen är inte det.

Vi befinner oss i sluttiderna. Det innebär inte slutet! Det syftar på att illusionen skingras och luckras upp. Illusionen är en dröm eller mardröm, i vilken mänskligheten kollektivt har hållits insnärjd i eoner. Det är ett overkligt tillstånd, en hallucination, något overkligt men inbillat – i likhet med den vilseledning som trollkarlar använder sig av – och som är mycket övertygande. Det som ni tror på kan ni se! Kollektivet har i eoner sett och upplevt illusionen och sålunda har det faktiskt blivit omöjligt att inte tro på dess verklighet. Tills mycket nyligen kom era vetenskapsmän fram med ”bevis” som för er bevisade att ni levde i ett fysiskt universum och er dagliga upplevelse bekräftade illusionens solida verklighet, för föremål kan inte passera genom andra föremål utan att bli skadade.

Men i den moderna fysikens främsta led har man äntligen kunnat bekräfta att ingenting är fast, att former av alla slag – om det så är galaxer eller myror – alla är en del av ett ofantligt vidsträckt elektromagnetiskt energifält. Allting är energi och är sammanlänkat med allt annat, det finns ingen separation. Men inom illusionen upplever livsformer sig själva som individuella, separata varelser. Följaktligen är det mycket svårt för er att förstå och uppskatta att ni är varelser av ren ’spirit’, medvetandefält, ständigt i samverkan med och påverkan av varandra.

Det är en paradox. Ni som håller på att vakna upp vet att det inte förekommer någon separation och ändå är upplevelsen av separation en stor faktor i era mänskliga liv. Illusionen beror på mänsklighetens kollektiva acceptans av den och tron på den. Det som är av illusionen är att ni kan se och varsebli varandra och den värld i vilken ni lever och för det mesta är ni omedvetna om att var och en av er har en totalt annorlunda uppfattning jämfört med alla andra. Det är vad separation handlar om och konflikt uppstår på grund av era olika uppfattningar om samma situation. Var och en av er tror att er uppfattning är den korrekta och att någon annans är felaktig.

Separation handlar om motsatser – rätt och fel, bra och dåligt, hett och kallt – det polariserar och uppdelar. Ett rätt bra exempel på separation som växlar till enhet, till ett integrerat tillstånd, är när ni blandar hett och kallt vatten för att ta ett bad. Ni behöver bägge för att badet ska bli njutbart, men inte separat, eftersom ni skulle bränna er eller frysa. För mänsklig Enhet handlar om att slås samman, att acceptera varandra, precis som ni är och sedan att låta en blandning eller integrering ske. I sanning har ni mycket, mycket mer gemensamt med varandra, än vad ni har som skiljer er åt, men ni väljer att fokusera på det som skiljer er åt. Orsaken till detta är att ni är så vana med ett tillstånd av separation, att det skrämmer er att komma samman som Ett. Ni tror att ni skulle förlora er individualitet, er identitet, den del av er som ni tror gör er verkliga.

Mänskligheten fokuserar på identiteter – favorit-filmstjärnor, sportstjärnor, politiska stjärnor, religiösa stjärnor, affärslivs-stjärnor – som ni gillar och dömer som goda och deras motsatser, de som är hatade, de som ni ogillar och dömer som dåliga. Hela ert mänskliga samhälle baserar sig på att välja sida – ni har ett mycket passande tänkespråk: ’Söndra och härska’!

Äntligen har insikten vuxit fram; att söndra och härska ökar bara era problem och ert lidande. En medvetenhet har fötts, att ni behöver lyssna på varandra i stället för att skynda er att döma varandra. Alla, utan undantag, har något viktigt att tillägga till det kollektiva mänskliga medvetandet, det Kärleksfält i vilket ni alla har er eviga existens. I eoner har ni högt värderat dem som är starka, intelligenta och smarta; de är de som ni önskar ha som era ledare. De blir sedan installerade i en våg av eufori, för att ersätta de föregående ledarna, som miserabelt misslyckades och så börjar hela cykeln bara om igen.

Var och en av er måsta vara er egen ledare! Ni är Ett med Gud och Han är med er i varje ögonblick, och erbjuder vis och kärleksfull vägledning om ni bara lyssnar på Honom. Men nej, ni vill vara självständiga, starka, kraftfulla och inflytelserika. När allt kommer omkring, vem behöver Gud? Gud är OK för sociala och välgörenhets-jippon, när man ska samla in pengar för de hemlösa och utsatta, för att det låter bra att kalla på Honom, men i den verkliga vardagliga världen finns ingen Gud, ni står ensamma och ni behöver vara starka. Men bakom allt övermod som ni uppvisar och projicerar, finns alltid ett skrämt och övergivet barn, som desperat försöker bli sett, ärat, accepterat och älskat.

Kärlek är er natur. Men ni valde att få uppleva ett overkligt tillstånd av separation, inbyggt i illusionen och blev människor för att befolka den. Nu letar ni alla desperat efter den Kärlek som är er natur, där utanför, från någon annan. Och denna någon annan gör exakt detsamma. Ni är Kärlek! Det enda ställe där ni kan hitta Den är inom er själva, där Den för evigt bor!

Illusionen, som dess namn säger, är overklig. Kärleken är allt som är Verkligt och ni är Verkliga, därför är det inom er själva som ni hittar Den. Men eoner av livsupplevelser inom illusionen har visat er hur små och obetydliga ni är, jämfört med universum där utanför! Men ni skapade universum och det finns inbegripet inom er. Öppna era hjärtan för att acceptera den Kärlek som bor inom er och låt Den rikligt strömma genom er och vidare till alla övriga som så desperat letar efter Den och inte lyckas hitta Den.

Er acceptans av Sanningen om att ni är Kärlek och att er avsikt att dela med er och utvidga Den till alla, tar mänskligheten till sitt oundvikliga uppvaknande. Er del i denna uppvaknandeprocess är absolut nödvändig. Alla på Jorden har en roll att spela och var och en spelar sin roll. Detta är inte uppenbart när ni ser utanför er själva, på den illusion som förefaller omsluta och överväldiga er individuella, lilla, och obetydliga mänskliga gestalt. Illusionen är sådan som ni skapade den; ni fyllde den med rädsla, lidande och intensiv smärta, men den är ytterst overklig!

Det är ni som är Verkliga, illusionen är inte det! Ni är Kärlek, Medvetande, Uppmärksamhet, Allt Som Är och ni är nu i en process av att vakna upp till att åter en gång få känna till ert sanna och eviga tillstånd, Ett med Gud, Källan, från vilket ni aldrig har, och aldrig kunde ha varit separerade. Det faktum att ni är vid liv och att ni är medvetna om att ni är vid liv, påvisar på ett perfekt sätt denna Sanning. Ni valde att bygga upp ett overkligt tillstånd och låtsas gå in i det. Nu är spelet på väg mot sitt slut och ni kommer att vakna upp. Allting runtomkring er är tecken på uppvaknandet, för Kärleks-Tsunamin har sköljt över och lugnat och tröstat er alla under ett antal år nu och detta kan inte längre förnekas. Bevis på Dess magnifika resultat kan ses överallt, om ni bara låter era förväntningar falla och låter Verkligheten visa Sig för er.

Samtliga andliga kanaler och alla de visa, alla era guider och änglar och favorit-helgon talar ständigt om för er att allt som ni måste göra, allt ni behöver göra, är att tillåta! Guds kraft finns inom er och när ni tillåter, så flödar den och illusionen kommer bara att blekna bort.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

https://johnsmallman.wordpress.com

 

Saul via John Smallman, November 20th

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

You may also like...