Saul via John Smallman, 14 oktober, 2017

Saul

via John Smallman

14 oktober, 2017

”Ni alla har ett mycket viktigt gudomligt syfte som ni inte kan misslyckas med att uppnå”

Medan ni förväntansfullt och tillitsfullt väntar på mänsklighetens Storslagna Uppvaknande, fortsätt då hålla ert Ljus högt och fortsätt med att stadigt hålla er avsikt att enbart vara kärleksfulla, vad som än dyker upp. Att göra detta är verkligen mycket kraftfullt, för er avsikt sammanslås med liknande avsikter hos andra, vilket resulterar i en exponentiell ökning inom det Kärleksfält där mänskligheten stadigt hålls kvar, till och med medan de väljer att förbli sovande inom illusionen. Det är Ljuset och Kärleken från ert håll, Ljusbärarna och Ljusarbetarna, som i stadig takt och oavbrutet sipprar in i människornas medvetande, vilket puffar dem till ögonblicket för deras uppvaknande.

Ni har alla fått uppleva att befinna er inom energifältet hos någon som i sanning är kärleksfull och ni har njutit av känslan av värme och acceptans som det ger. Nåväl, var och en av er är ”någon likt detta” när ni väljer att ständigt vara kärleksfulla gentemot allting som dyker upp. Så var medvetet kärleksfulla varje dag, när ni tar del i era dagliga aktiviteter, för ni inkarnerade för att göra detta, för det är vad ni ingick ett kontrakt om att göra, samt på grund av att ni är mycket bra på det.

Gud förlitar sig till er att föra mänskligheten till sitt ögonblick för uppvaknande, inte ni på egen hand såklart, eftersom ni får gränslöst stöd – när ni väljer att be om det. Men ni står synnerligen målmedvetet i förgrunden när uppvaknandeprocessen framskrider och ert ledarskap och er vägledning utgör väsentliga aspekter inom denna heliga process. Ni alla som läser och genljuder med detta och liknande kanaliserade meddelanden, känner igen och uppmärksammar de andliga rikena, men den största majoriteten av mänskligheten väljer att förbli omedvetna ens om en möjlighet gällande att de skulle ha en andlig natur, för att inte tala om att den skulle kunna vara verkligare än den fysiska värld inom vilken de är så fullt engagerade.

Den fysiska världen förefaller vara mycket verklig för alla inom den, oberoende av hur andligt utvecklad man än är, men de som är medvetna om att deras andliga väg är deras främsta syfte – Ljusbärarna och Ljusarbetarna – kan mycket bättre hantera allt som dyker upp för alla på Jorden vid den här tiden av dess evolutionsresa. Det är därför väsentligt att ni dagligen utövar er meditation, kontemplation, ber era böner, reciterar heliga sånger, eller vilken andlig övning ni än har valt att engagera er i. Spendera inte er tid med att leta efter ”den rätta vägen”, för det finns inga felaktiga vägar, håll er till det som ni har valt att använda och låt det växa och utvecklas genom ert dagliga utövande. Det är det konsekventa gällande syftet som räknas, inte den specifika väg som ni har valt att följa. Var medvetna om att vilken väg ni än väljer, så befinner den sig ständigt i linje med den gudomliga Viljan, för det är den som är er avsikt. Det faktum att ni förefaller få mycket liten feed-back som bekräftar detta, är oväsentligt.

Bara påminn er själva, åtminstone dagligen, och om möjligt i varje vaken stund, att var och en av er är ett av Guds perfekta barn, oändligt älskat och fullständigt accepterat i varje ögonblick. Tillåt medvetenheten gällande detta att framträda inom er, för den kommer verkligen att trösta er och i och med att ni känner dess tröstande värme, så kommer ni att veta att ni i själva verket helt och hållet blir stöttade, i varje ögonblick av er eviga existens. Det finns inget sätt på vilket ni inte skulle bli det, för ni är ständigt och utan avbrott, Ett med Fader/Moder/Gud, den gudomliga Källan som är allt som existerar.

Det förefaller ofta som om ni var ensamma, övergivna, men det är illusionens natur, den är till sin självaste natur som är ytterst overklig, splittrande och separerande. Men ni är aldrig ensamma, för att vara ensam är omöjligt när alla är Ett. Låt er inte luras, låt inte era ynkliga små egon övertala er om något annat, de är beroende av er åtskildhet för sin självaste överlevnad. När ni tillåter er själva att träda in i en medvetenhet gällande ert tillstånd av evig enhet, fastän ni inte starkt kan känna detta, så väljer ni att på nytt integrera era egon med era högre själv och därför med det som är Ett. Det finns bara Ett och era egon är blott pyttesmå rädda aspekter av era Själv, vilka upplever en mardröm och de kommer att vakna upp till glädje, där alla har sin upphöjda och eviga existens.

Era egon är en nödvändig del av att vara mänskliga, de kan se till era kroppar och påminna er om fysiska aktiviteter som era kroppar behöver engagera sig i, såsom att äta och sova, att hålla dem i form, friska och sunda, för så lång tid som ni väljer att vistas inom dem. Fastän det troligtvis ofta förefaller er att ni till största delen bara är fysiska kroppar som kämpar för överlevnad i en fientlig omgivning, där ett ögonblick av ouppmärksamhet kan kosta er livet, så är ni långt mer än ni möjligtvis kan föreställa er, och i sanning så är ni hela tiden fullt engagerade i att skapa och vara det Själv som ni blev skapade att vara.

Försjunkna inom illusionens dimmor, vilket ni är, så är det i grund och botten omöjligt för er att se och förstå vilka magnifika varelser ni faktiskt är. Illusionens hela poäng är att dölja detta ifrån er och den förefaller göra detta extremt väl. Den var inte menad att vara för evigt, och det kommer den inte att göra, men medan den förefaller verklig för er, så måste ni fortsätta utveckla er andliga sida, med andra ord, följa er väg hemåt till uppvaknandet och Verkligheten. Och för att ni har större medvetenhet om detta än så många andra, så ligger ansvaret på er att upprätthålla och förstärka era andliga övningar, och på det sättet hjälpa alla att vakna upp, såsom ni frivilligt gjorde innan ni inkarnerade.

Ni har alla ett mycket viktigt gudomligt syfte vilket ni inte kan misslyckas med att uppnå. Ni kan sakta ner er utveckling genom att inte ägna er åt det så plikttroget som ni hade för avsikt när ni valde att inkarnera. Vi sänder er fortgående meddelanden genom olika upplyftande och inspirerande kanaler, för att hjälpa er att hålla er vid er uppgift och i det stora hela gör ni verkligen detta mycket väl, eftersom våra påminnelser och vår uppmuntran sporrar er framåt, genom att påminna er om att ni är oövervinnerliga, för ni är Guds perfekta och gudomliga barn.

Så jag erbjuder er ytterligare en påminnelse: ”Ni är gudomliga varelser, Ett med Källan, ständigt och oändligt stöttade och ni kan inte misslyckas med att vakna upp för det är er vilja och Guds vilja att ni ska göra det.”

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...