Saul via John Smallman, 24 oktober 2018

Saul via John Smallman

24 oktober 2018

 

Detta är i sanning både en tokig och en fantastisk tid att vara inkarnerad!

Då våra vanliga medier fortsätter att fokusera på konflikter, oenigheter, och katastrofer generellt, håll er avsikt på att fokusera på Kärlek. Kärlek är Guds makt utsträckt till och delad med hela skapelsen. Det finns absolut ingenting som närmar sig dess makt, styrka, intelligens, och visdom, eller dess kompletta och till ytterlighet ovillkorliga acceptans av allt kännande liv. Kärlek är det oändliga fältet i vilket hela skapelsen expanderar för att kontinuerligt lägga glädje till allt som det innehåller. Kärlek handlar alltid glädjefyllt och med oändlig visdom, den är Sanningen som är Verklighet. Det finns ingenting annat.

I eoner har människor sökt Kärlek utanför sig själva, från någon annan eller från Gud; men Gud, som är Kärlek, finns inom er och kan inte hittas någon annanstans. Ja, ni kan mycket väl hitta någon annan som älskar er, men det kommer alltid att vara villkorlig kärlek, villkorad med att ni lever upp till deras föreställning om vad kärlek borde vara. Ja, även om en moders kärlek till sitt barn är mycket stark, så är det i alla fall så att om barnet inte älskar sig självt kommer det att förbli otillfredsställt och sökande.

Själv-kärlek löser upp mindervärde, skuld, otillräcklighet och skam. Och det finns ingen i mänsklig form som inte har upplevt dessa känslor, dessa uppfattningar om sig själva. Ni är dem ni är, precis som Gud skapade er, det kommer aldrig att förändras, så att försöka efterlikna någon annan, oavsett hur underbara, ärliga eller perfekta de verkar vara, kommer aldrig att ge er frid, belåtenhet eller tillfredsställelse. Dessa kan bara uppnås genom själv-acceptans – själv-kärlek – som är acceptans av er själva precis som ni är, ett perfekt gudomligt barn av Gud, som valt att genomgå den mänskliga upplevelsen av brist och begränsning. När ni väl inser och accepterar det, då, och endast då, kommer ni att få frid.

Sann inre frid, inte ett tillfälligt avbrott i konflikter med andra eller med livet självt, hittas bara i själv-acceptans, och det resulterande blottläggandet inom er själva av den Kärlek som alltid funnits där. Rädsla, bitterhet, ilska och förbittring i alla former fyller effektivt era sinnen med distraktioner från Verkligheten, Kärlek, och blockerar er medvetenhet om vad som alltid vilar inom er. Det första steget mot denna medvetenhet går genom förlåtelse, förlåtelse av er själva och av andra.

Förlåtelse innebär inte att välja att bortse från fel i er själva eller andra, det är att välja att se att de är overkliga. Fel är misstag eller felaktigheter som inträffat i era liv innan detta nu-ögonblick, som ni nu väljer att fokusera er uppmärksamhet på även om de inte längre inträffar. Ja, de kan inträffa igen, och om de gör det, hantera dem då, men fastna inte i dem. När ni fastnar i dem och återupplever dem finns det inget sätt för er att få frid, därför att de rör upp negativa känslor i nu-ögonblicket över något som redan passerat.

Känslor är användbara, de visar er hur ni mår i vissa situationer och låter er avgöra hur ni ska reagera. Emellertid låter sig människor mycket ofta – oftast omedvetet – drivas och styras av sina känslor, och det leder många gånger till konflikt, men det leder aldrig till frid, inre frid, vilken är den enda sanna friden.

Att inte reagera i ilska är bra, men det räcker inte, för den ilskan måste kännas och släppas. Om den inte släpps varar den sig och kräver er uppmärksamhet. När ni är i frid finns det ingenting som kräver er uppmärksamhet, istället väljer ni i varje ögonblick vart ni vill fokusera er uppmärksamhet. När ni väljer var ni fokusera er uppmärksamhet, istället för att låta ert humör eller era känslor styra er, kommer ni att kunna hantera allt som kommer upp fridfullt, även i situationer som startar i konflikt.

Ni är alla för närvarande inkarnerade på Jorden för ni valde att vara här i denna tid i mänsklighetens pågående andliga utveckling. Detta är i sanning både en tokig och en fantastisk tid att vara inkarnerad! Och ni visste att det skulle vara så innan ni gjorde det valet. Er närvaro, närvaron av var och en av er, är en absolut nödvändig del av mänsklighetens uppvaknandeprocess, er uppvaknandeprocess!

Ni är högt ärade här i de andliga sfärerna, för era inspirerade och modiga individuella beslut att inkarnera och mycket positivt hjälpa till i uppvaknandeprocessen. Ni visste alla att det skulle vara en mycket krävande upplevelse, men ni visste också att ni skulle få massivt stöd från dem i de andliga sfärerna genom vad som tidvis skulle vara en stormig resa, en vild ritt. Inte desto mindre visste ni också att det skulle bli spännande, upplyftande och fantastiskt uppfyllande, för ni visste förstås också att ni inte skulle kunna misslyckas att fullfölja den perfekt.

Så, gå inåt så ofta ni kan dagligen, till era heliga inre helgedomar, be om hjälp och vägledning och öppna era hjärtan – befriade från all ilska, bitterhet eller förbittring ni kan ha hängt fast vid – och acceptera och njut av den kärleksfulla omfamning som väntar er där i varje ögonblick, som stärker er så att ni fridfullt och kärleksfullt kan hantera vad som än dyker upp. Och det kommer ni att göra! Att misslyckas är inget alternativ, det är fullständigt omöjligt. Ni kommer att återvända Hem.

Med så mycket kärlek, Saul

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...