Saul via John Smallman, 10 augusti

56

Saul, 10 augusti 2016
via John Smallman

Förlåt och älska er själva som er himmelske Fader gör.

Det finns ingen på Jorden nu som inte känner av energiskiftena som leder fram till mänsklighetens uppvaknande. Som många har sagt, är ert uppvaknande oundvikligt, och även de som fortfarande är omedvetna om sin sanna natur, som andliga varelser som har en tillfällig mänsklig upplevelse, är medvetna om att en enorm förändring är i luften. Det är omöjligt att inte känna kraften av Kärleks-Tsunamin då Den sveper fram och tillbaka över planeten och ger kraft åt de förändringar som är väsentliga för er uppvaknandeprocess, även om det är oklart för många vad det är som de känner.

Och naturligtvis visar det sig också över hela världen i de konflikter som verkar olösliga, ändlösa och fullständigt galna. Konflikt är galet och den största delen av mänskligheten förstår det nu, även om de heller inte kan se något sätt att lösa de kvarstående problemen som orsakar konflikter över hela världen, utan att tillgripa konflikt. Det verkar vara en moment 22-situation!

Men det är det inte, naturligtvis, det är bara det att människor vägrar att engagera sig med Kärlek eftersom de är rädda att de då kommer att bli svikna eller lurade. Men de av er som verkligen har engagerat er med Kärlek vet att det fungerar. Och ni sprider sanningen av det väldigt effektivt och framgångsrikt, eftersom genom avsikten att leva kärleksfullt i varje ögonblick, lägger ni till intensiv kraft till de enskilda energifält som ni uttrycker genom er mänsklig form och ingen som ni interagerar med, även på de mest milda eller till synes obetydliga sätt, kan förbli opåverkad av den Kärlek som ni uttrycker ögonblick för ögonblick.

Vi i de andliga världarna – era kärleksfulla guider, mentorer, skyddsänglar och familjemedlemmar som har lagt bort sina tillfälliga fysiska former – är med er i varje ögonblick för att stödja er när ni tampas med de dagliga påfrestningarna som mänskliga interaktioner ger er. Vänligen kalla på oss för att få hjälp när ni känner er överväldigade. Vi är tillgängliga 24/7 och väntar på er kallelse. Vi kan inte hjälpa er om ni inte ber oss om hjälp, men vi vakar över er kärleksfullt i varje ögonblick – helt utan dömande – och längtar efter att ni ska kalla på oss. Vi menar det verkligen, kalla på oss när som helst, vi är alltid redo, villiga och kan hjälpa er. Kom ihåg att tid är en illusion så det finns ingen rätt eller fel tid att kalla på oss, det finns bara detta nu-ögonblick när ni känner behov, så Kalla på oss!

Vår uppgift är att hjälpa er att vakna upp, precis som er uppgift är att hjälpa mänskligheten att vakna upp. Det finns ingenting av större betydelse för er att göra eller att engagera er i. Ni är på Jorden – Nu – enbart för att hjälpa till med mänsklighetens uppvaknandeprocess. Ni kanske frågar er själv ”hur kan jag hjälpa till, jag är bara en enda och helt obetydlig individ, hur kan jag över huvud taget hjälpa mänskligheten att vakna? Jag är inte ens uppvaknad själv!”

Tja, som vi fortsätter att försäkra er om, är ni inkarnerade i detta historiska ögonblick för mänskligheten eftersom ni ombads att hjälpa till med mänsklighetens uppvaknande och helhjärtat och entusiastiskt gick ni med på att göra det. Ni visste att som en människa skulle det placera er i situationer där ni skulle ha minimala minnen och förståelse av den gudomliga planen där din hjälp är nödvändig. Men ni visste också att ni skulle bli omsorgsfullt guidad i varje ögonblick så länge ni bad om den vägledningen. Så BE om den! I själva verket, om ni tycker att det hjälper, SKRIK på hjälp. Vi förstår er situation precis, och ingenting som ni kan tänka, säga eller göra kan kränka eller uppröra oss. Vi är här för er, vi älskar er och ingenting ni kan tänka, säga eller göra kommer att ändra det.

Upphör med ert oroande och bekymmer om huruvida ni är på rätt väg, eftersom ni naturligtvis är det, det finns ingen annan väg som ni kan följa eftersom ni har designat den med gudomlig vägledning innan ni inkarnerade till den. Sluta försöka förstå det, det är en stor distraktion för många av er, lyssna på er intuition i stället, er gudomliga vägledning, den milda knuffen som föreslår ett agerande som är lugnt, fredligt och utan en egoistisk agenda – vad finns det i detta för mig. . får jag betalt. . . kommer de att uppskatta mina ansträngningar. . . de är så dumma, varför lyssnar de inte på mig! – Och engagera er kärleksfullt med vad som än uppstår. När ni gör det inträffar mirakel!

Faktum är att ni är alla mirakelskapare eftersom ni inkarnerade i denna tid i mänsklighetens utveckling, i mänsklighetens uppvaknandeprocess, enbart för att stå till tjänst för mänskligheten, till den gudomliga Skapelsen där ni alla är evigt omslutna och omfamnade. Det finns ingen som är utesluten eftersom Enhet betyder just det, det finns inte någon separation från Det. Det som kan tyckas vara i opposition är illusion. Utan tvekan blir ni ganska trötta på det ordet eftersom illusionen verkar mycket verklig för dem som har valt att vara deltagare i den, även de av er som är aktörer för mänsklighetens uppvaknande. Den är en mycket övertygande miljö, såsom en del av er som har varit engagerade i militära konflikter är väl medvetna om, eftersom ni handskas med era levande och mest oroväckande mardrömmar och försöker hantera och lösa era resulterande Posttraumatiska stressyndrom (PTSD).

Oavsett om ni är involverade i militära konflikter eller inte, är illusionen kapabel att ge er situationer som verkar olösliga, situationer där det enda sättet att komma undan verkar vara genom att avsluta er mänskliga existensen. Och ändå är var och en av er här genom ert eget val, ett val ni gjort med gudomlig vägledning för att bistå i denna uppvaknandeprocess. Det verkar ofta som om ni är ensam, övergiven, osedd, ouppskattad och oälskad och det är en upplevelse som är oerhört smärtsamt trots att den är overklig.

Det verkar inte overkligt! I själva verket verkar det vara den enda meningsfulla verkligheten tillgänglig för er, och därmed en som ni inte längre vill delta i.

När ni upplever detta, sök gärna vår hjälp! Den är tillgänglig om ni låter ert inre vetande, er intuition vägleda er, eftersom ”så kallade experter”, mänskliga psykologer, psykoterapeuter och rådgivare ofta är lika förvirrade som ni är, av illusionen där ni alla är insvepta och försöker använda det mänskliga förnuftet och logiken för att hjälpa er. Det kan hjälpa till grand om de kan lyssna på er med medkänsla. Men varaktig lindring från smärta och lidande kan endast hittas genom ovillkorlig Kärlek, så även om det verkar som om ni har gjort några samvetslösa gärningar, förlåt och älska er själva som er himmelske Fader gör, och vet att det inte finns någon risk att Han någonsin kommer att minska Sin oändliga Kärlek för er, för att inte tala om att upphöra att älska er.

Därför, gå inombords varje dag och öppna er till den gudomliga Kärleksflamman som brinner evigt inom var och en av er. När ni tillåter, när ni överlämnar er till vilken ångest som än uppstår och bara låta det flöda genom er utan att döma den eller försöker förstå den, kommer den att lätta. Ni kan inte förstå den, eftersom den är galen. Era svårigheter med PTSD och andra störande känslomässiga problem som ni har att göra med kan bara lösas genom Kärlek. Ofta fördömer ni er själv för misstag eller fel som ni har gjort och som ni anser oförlåtliga. När ni gör det garanterar det att ni återupplever dem i stället för att släppa er anknytning till dem. Smärta och lidande kan endast ske i det ögonblick då de inträffar, men ni kan hålla dem vid liv i nuet genom att ständigt minnas de situationer där de inträffade och döma antingen er själv eller andra som dåliga, eller till och med onda, för ert engagemang i dem.

Kärlek är Verklighet. Det finns inget annat! Öppna era hjärtan för att släppa in Den och låt Den svepa bort alla era rädslor, tvivel och era bekymmer, eftersom det är de som är overkliga! Utan att acceptera Guds kärleksfulla stöd verkar livet meningslöst för er, och utan det så är det så. Meningen med Livet som så många söker och inte kan finna, är KÄRLEK! När ni vägrar Den, översvämmar rädsla och oro era sinnen. Nu är det dags att engagera er fullt ut med er sanna och eviga natur – Enhet med Gud i oändlig Kärlek – och ni har absolut gränslöst stöd från oss alla i de andliga världarna eftersom vi är i ständig medvetenhet om vår eviga Enhet med Gud Som är Kärlek utan gräns. Och det är denna kunskap, denna intensiva medvetenhet som vi erbjuder er i varje ögonblick. Men det är alltid ert val om ni vill acceptera eller förkasta det. Gnäll inte som små barn, förlåt er själva och bli fullt levande!

Med så mycket kärlek, Saul.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...