Saul via John Smallman, 17 augusti 2019

Saul via John Smallman, 17 augusti 2019

The divine welcome awaiting you all will instantly dissolve all your fears, anxieties, pain, and suffering.

17/08/2019 av John Smallman

Saul Audio Blog for Saturday August 17th

Enorma förändringar sker över hela världen som en väsentlig aspekt av mänsklighetens uppvaknande. Detta ögonblick i er andliga utveckling planerades i samma ögonblick som ni valde att konstruera en drömmiljö för att delta i spelet om separation. Efter att ha blivit begåvade av Gud med all Hans Kraft, Visdom och Intelligens i skapelseögonblicket, för att ni skulle bli ett med honom i evig glädje, valde ni att bygga en orealistisk drömvärld för att leka med era gudomliga gåvor på det sätt som mänskliga barn ofta väljer att föreställa sig en värld där de är fria från övervakningen av sina föräldrar tills de behöver mat, eller sova eller tröst. Vid den tidpunkten kräver de omedelbart sina föräldrars odelade uppmärksamhet!

Det är det tillståndet som mänskligheten nu har kommit till, och fler och fler av er söker känna och vara Ett med er himmelske Fader. Det är denna mycket stora ökning av antalet som söker gudomlig tröst som driver er framåt, genom väckningsprocessen, mot ögonblicket av uppvaknande till fullt medveten medvetenhet om att ni aldrig har varit separerade från detta, ert naturliga tillstånd.

Ett fantastiskt välkomnande har förberetts för dig som absolut kommer att förbluffa dig, när du än en gång blir fullständigt och komplett medveten om vad Guds oändliga kärlek till dig faktiskt betyder, och upplever det – för närvarande – helt otänkbara undret, glädjen och lyckan av det tillståndet. Det gudomliga välkomnande som väntar på er alla kommer omedelbart att lösa upp all er rädsla, ångest, smärta och lidande, samtidigt som ni får tillbaka er medvetna medvetenhet som upplevelsen av den odödliga och outtömliga glädjen och totala saligheten över att vara i Närvaron av Kärlek ger i varje ögonblick.

Det är oerhört svårt för er att acceptera den gudomliga och oföränderliga sanningen att oavsett hur ovärdig du känner dig för Guds Kärlek till dig att den känslan av ovärdighet är helt ogiltig. Det spelar ingen roll vad du har tänkt, sagt eller gjort som du tycker är fel, syndigt eller på något annat sätt inte i linje med den gudomliga Viljan, ingenting kan förändra din relation till Gud, för det förhållandet är evigt oförändrat. Du är ett med Gud i varje ögonblick – om du inte var det skulle du inte existera – det är bara det att ni som människor i form har glömt det, men er glömska förändrar inte det. Och Gud vet att ni kommer att komma ihåg Honom och uppleva den enorma Kärlek som han Håller er evigt i.

Det finns ingen anledning till skuld eller skam eller för någon känsla av ovärdighet från er sida, eftersom allt ni kanske anser som anledning till det är helt overkligt, en del av mardrömmen ni har upplevt. Om ni kommer att gå Djupt in i er själva kommer ni att finna vetskapen, säkerheten, att det bara finns Gud, Kärlek, Källan och att du är en evig och oskiljbar del av Detta.

En väsentlig aspekt av din – av mänsklighetens – väckningsprocess är ditt dagliga besök på din heliga inre plats för fullständig och total säkerhet, din tillflykt eller fristad där Kärlek alltid väntar på att välkomna och omfamna dig. Du skapades av Kärlek, och därför är du Kärlek, men genom att ta form som människa har du stängt din medvetenhet om denna gudomliga och oföränderliga sanning, sanningen att Du och Gud är Ett.

Genom att slutföra din uppvaknandeprocess, som du absolut inte kan undvika att göra, vaknar du helt. Det betyder att du känner dig själv som du verkligen och oföränderligt är – för alltid Ett med Källan – som är Kärlek, och som helt älskar alla aspekter av Sitt lysande Jag utan undantag av något slag.

Det jag säger er, det jag påminner er om är att Verklighet, Gud, Källan, Kärlek är ett, att det absolut inte finns något annat – vilket betyder att det inte finns någon annanstans – och att det därför inte finns något att frukta. Det finns inget gudomligt dömande, det finns inget straff för ”synder, fel eller underlåtenheter” eftersom de är overkliga och aldrig hände, och ni är för alltid säkra i den kärleksfulla omfamningen av Moder/Fader/Gud Vilka är det gudomliga energifältet som innehåller och stöder Allt Som Är.

Den skenbara existensen av smärta, lidande och konflikt är bara en förbigående mardröm, ett orealistiskt tillstånd som med dess overklighet kommer att lösas upp spårlöst som det strålande Ljuset av glädje och lycka, det är vad ni alla är, och bringar er försiktigt och vackert i full och extatisk vakenhet. Extas är gudomligt, du är gudomlig, därför är extas ditt uppvaknade tillstånd.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...