Saul via John Smallman 24 november 2016

56

Saul via John Smallman

24 november 2016

Kärlek smälter bort de sista bastionerna av bitterhet och hat som omslutit mänskligheten.

Mänsklighetens uppvaknande är accelererande. Bli inte distraherade av de världsliga nyheterna om konflikt, förräderi, och intensivt lidande. Ja, det pågår, men det uppfattas nu för vad det är, ett massivt frisläppande av ett enormt och långt hållet tillstånd av bitterhet och harm som tillhandahållit den korrupta energin av eoners lidande som illusionen fört in i era liv. Kärlek smälter bort de sista bastionerna av bitterhet och hat som omslutit mänskligheten, och, då detta sker, lossnar tyngderna, som dragit ner er i illusionens bittra och smärtsamma distraktioner, bort från er.

Nu återstår mycket lite som kollektivt håller er bundna till illusionen. Den har tjänat ut sitt syfte – att låta er uppleva separation från Källan – och vittrar nu bort. Då ni gör en vana av att bara kärleksfullt ägna er åt er själva i era egna individuella mänskliga liv, och släpper negativ och ogiltig självkritik, ljusnar er livsupplevelse och ni befrias från en i eoner självpåtagen skuld och exil. Ett enormt renande av det mänskliga energifältet pågår då er uppvaknandeprocess ostoppbart för er framåt mot er gudomliga och himmelska destination – Verkligheten, Källan till allt som existerar – vilken i sanning ni aldrig lämnat.

Förändringarna som var och en av er upplever och går genom personligen och kollektivt, och som de vanliga medierna är helt omedvetna om, är fenomenala. Kärlek är er natur och dagligen inser fler och fler medlemmar av den mänskliga familjen detta och vill i ökande grad bara engagera sig kärleksfullt med varandra, men är fortfarande rädda att de, varje individ, är ensamma om dessa känslor. Det är separation. Och separation är ett rädslofyllt tillstånd för det bygger på försiktighet vilket, förstås, inte är annat än brist på tillit. Som människor har ni alla upplevt svek av tillit, så att engagera sig i Kärlek och kasta försiktigheten överbord förefaller oklokt och farligt.

Emellertid, lyckligtvis, har många valt att göra precis det, att triumferande kasta försiktigheten överbord, och det ger en konstant avsikt att uppträda kärleksfullt och vara öppen mot alla varsomhelst och närsomhelst. Detta är smittsamt. Tsunamin av Kärlek är med er i varje ögonblick och flödar dagligen in i fler och fler hjärtan. Idag, den dag som ni i Amerikas Förenta Stater firar Tacksägelsedagen, sker en enorm intensifiering av Tsunamin över hela världen, och det uppmuntrar många fler som vill öppna sina hjärtan för andra att göra just det.

Då vi betraktar alla er – kom ihåg att härifrån de andliga sfärerna känner vi var och en av er väl för ingenting är dolt, vi älskar er stort och känner tydligt Kristus inom er alla, och, förstås, vi dömer er aldrig – känner vi stor glädje när vi ser er röra er i sömnen och förbereder er att vakna och ännu en gång komma in i det strålande Ljuset av evig dag. Det är det tillståndet som är Verkligheten, det är ert eviga hem och ert uppvaknande till den är gudomligt garanterad och, därför, oundviklig.

Då ni surfar på internet sökande och finnande bekräftelse på dessa ord, på många platser, ÖPPNA ERA HJÄRTAN! Ni är trygga!

Ni är gudomliga varelser som upplever fysikalitet i form av mänskliga varelser genom ert eget val. När ni valde att inkarnera var ni fullt medvetna om att ni skulle vara i ett tillstånd av allvarlig minnesförlust, och att det tillståndet skulle göra det mycket svårt för er att minnas att ni har ett uppdrag att hjälpa till vid mänsklighetens uppvaknande. Så, när ni känner den minsta lilla puff, en knappt märkbar intuitiv känsla av syfte i era liv, mycket troligt ett syfte helt annorlunda mot det ni sysslat med i hela ert liv, gå då den vägen, det är er kallelse att agera.

Och det kan vara alltifrån att tillsammans med andra diskutera tillståndet i världen med syfte att rena och heala den, till att arbeta i främmande land med de sjuka och fattiga, till att göra samma sak i ert eget land, eller att bara lugnt vara en kärleksfull närvaro i den miljö som ni skulle säga är er hemtrakt.

Ni har alla ert eget kall och syfte i livet, som ni valde innan inkarnationen. Och innan ni inkarnerade visste ni också att ni till en början skulle leva i total omedvetenhet för att kunna utvecklas till fullo som en människa i separation, och genom den upplevelsen lära det ni behövde veta för att magnifikt kunna hjälpa till vid mänsklighetens uppvaknande. Som de flesta av er mycket väl vet händer ingenting av en slump eller tillfällighet, det bara förefaller så på grund av er minnesförlust. Men många av er har på senare tid upplevt ett möte med någon ny och funnit att ni båda känner att ni inte bara känt varandra under en lång tid , utan också verkligen är Ett med varandra.

Detta borde bekräfta för er det djupt kända inre vetandet att det bara finns Enhet och att det inte finns några slumpartade möten, inga tillfälligheter, att allt, varje händelse som sker är del av planen ni skapade innan inkarnationen. Er uppgift är att erkänna detta, ära det och agera på det. Försök inte avfärda det som ett försök av ert sinne att spela tricks med er för det är verkligen inte det. Det är kallelsen till er att vakna upp, kallelsen ni väntat på, kallelsen ni visste skulle komma, höra, förstå och högst villigt och entusiastiskt acceptera.

Nu är stunden ni så förväntansfullt, troget och hoppfullt väntat på. Det är stunden då ni ska vakna upp. I mänskliga termer, i illusionen där linjär tid förefaller så verklig, bara flödande i en riktning, kommer det att ta ett tag för ert uppvaknandes förmåner att bära frukt. Anslut därför kraftfullt till detta inre vetande, den gudomliga flamman av evig Kärlek kontinuerligt brinnande på ert heliga inre altare, den plats inom er där Gud alltid är närvarande, välkommen och ärad, ert eget kristusmedvetande vilket är er eviga och oföränderliga gudomliga natur.

Då mänsklighetens uppvaknande går framåt och människor över hela världen i ökande grad blir medvetna om Kärlekens ofantliga kraft, kommer ni att få se underbara skeenden utveckla sig, som tydligt visar att de gamla sätten med konflikt, svek och lidande går mot sitt slut. En ny värld, som utvecklats i mänsklighetens hjärtan under många decennier, är på väg att födas, och för med sig Lösningen på alla era olösta problem och frågeställningar som för många verkat ytterst omöjliga att svara på. Och, förstås, svaret är vad det alltid varit, ovillkorlig Kärlek som omfamnar allt. Ni avlägsnar slöjan som dolt Kärlek för er så länge, och ni kommer att bli högst underbart bländade. Det ni i eoner sökt efter finns redan med er, har alltid funnits där, och nu kommer ni att veta det, uppfatta det, känna igen det, och vara inom dess extatiskt upplivande omfamning, Ett med Allt, och vetande utan minsta tvivel att ni för alltid är Hemma i Närvaron av er gudomliga Källa.

Med så mycket kärlek, Saul

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...