Saul via John Smallman, 17 februari, 2023

 

Ni är alla mycket kraftfulla varelser

You are all very powerful beings.

Av John Smallman

17 februari 2023

Tvivel och osäkerhet är en del av att vara i form som människor, en del av den overkliga upplevelsen av separation från er Källa, från Moder/Fader/Gud. Ja, det är en overklig upplevelse, även om den verkar helt verklig när ni genomgår den. Och detta är en mycket bra anledning för er att vakna, eftersom att leva i ett tillstånd av overklighet är ganska plågsamt för de flesta människor. Ja, på en djup nivå vet ni att det ni upplever är overkligt, men den djupa kunskapen är inte tillgänglig för er medan ni uppenbarligen är i ett helt vaket tillstånd när ni går i era dagliga mänskliga liv. Att leva era dagliga mänskliga liv verkar intensivt verkligt eftersom ni väljer att helt identifiera er med era mänskliga kroppar och de fysiska sinnen som ni använder för att engagera er i världen runt er i varje ögonblick. Även om ni är i ett avslappnat meditativt tillstånd, kommer ni vid ett högt ljud, en lukt eller något rörande omedelbart tillbaka till ert fysiskt medvetna tillstånd av normalitet.

Att leva livet som människa i form är inte lätt, faktiskt är det ofta väldigt svårt, och för vissa kan det vara mer än extremt svårt. Ändå, hur svårt det än är för många att acceptera det, gjorde varje enskild människa som någonsin har inkarnerat, och naturligtvis, inklusive de som inkarneras nu 2023, ett personligt gudomligt styrt val att göra det. Alla inkarnerade som människor har ett djupt andligt syfte och har valt att bli inkarnerade för att komma till en fullständig och komplett förståelse för det syftet.

Och det syftet? Det syftet är att komma till full medveten medvetenhet om att er sanna och oföränderliga natur är Kärlek. Moder/Fader/Gud är Kärlek, och det är var och en av er också. En viktig aspekt av att inkarnera är förlusten av ditt minne av att du för evigt är ett med Gud. Anledningen till detta är att hjälpa dig att komma till insikten att tillståndet av separation från din Källa, som ni upplever som en människa i form, har absolut ingen mening alls!

När ni väl börjar se er omkring på den värld ni lever i, och hur den verkar fungera, med konflikter som uppstår i praktiskt taget alla relationer, från intima sådana till personliga, ända upp till de mellan nationer och kontinenter är det omöjligt att inte ifrågasätta syftet med era mänskliga liv, eftersom ni observerar galenskapen som nästan kontinuerligt utspelar sig i världen omkring er. Moderna kommunikationsmedel har gjort det praktiskt taget omöjligt för någon att förbli omedveten om det totala misslyckandet i de system som är tänkta att säkerställa att ni alla kan leva tillsammans i fred och samarbetsvillig harmoni på er vackra planet.

Splittring uppmuntras från spädbarnsåldern och framåt, eftersom de små utsätts – även från befruktningsögonblicket – för ständigt ökande mängder konkurrens för att de ska lära sig att bli sedda, hörda och lyssnade på som människor i form. De lär sig att det enda sättet att lyckas med detta är att skrika högre än någon annan, och resultatet av den träningen, som ni alla har blivit utsatta för, är att ingen någonsin verkligen ses, hörs eller lyssnas på. Att vara osedd, ohörd och obekräftad är att vara separerad från Verkligheten, från ert tillstånd av Enhet med Moder/Fader/Gud. Lyckligtvis har detta aldrig hänt, och kan aldrig hända eftersom det bara finns EN. Ni är alla, utan några som helst undantag, ett med vår Källa, i varje ögonblick av er eviga existens. Det finns aldrig ens de kortaste ögonblick när er gudomliga anslutning avbryts, än mindre bryts eller skärs av.

Du är Ett med Gud från ögonblicket av din skapelse och för alltid därefter, i varje ögonblick av din eviga existens. Så enkelt är det. Och du vet det, tills du inkarnerar, varpå ditt minne av din sanna natur är förlorat, glömt, eftersom ett tillstånd av minnesförlust omsluter dina mänskliga former för att du ska uppleva det overkliga tillståndet av separation från Gud som det att vara människa innebär.

Många av er undrar varför ni skulle eller någonsin kunde ha valt att uppleva det tillståndet när ni redan och för alltid var närvarande i ert sanna och naturliga tillstånd av oändlig och evig glädje och lycka. Nåväl, för evigheter sedan – det kortaste av mikroögonblick sedan – gjordes det vansinniga valet att se hur det skulle vara att uppleva separation från er Skapare. Efter att ha fått all Guds kraft och förmåga i ögonblicket för er skapelse kunde ni konstruera ett totalt overkligt tillstånd av begränsning, ett illusoriskt tillstånd av existens för att göra detta. I samma ögonblick försåg er oändligt kärleksfulla Fader, som fullständigt förstår smärtan och lidandet som det skulle leda er in i, med ett sätt att lämna detta och att återvända Hem.

Men det tillstånd som ni befann er i verkade helt och oundvikligt verkligt, det enda möjliga existenstillståndet, och så acklimatiserade ni er in i det för att hantera det, och med all den skräck som det framkallade inom er.Snabbt utvecklade ni ett alternativt jag, ett ego, som ni sedan valde att vända er till för att få skydd och vägledning. Men eftersom det i sig självt var overkligt, bara ett påhitt av er fantasi, var vägledningen och skyddet ni sökte från det inte bara overkligt och ogiltigt, utan det ställde er mot varandra genom att införa ett tillstånd av rädsla och misstro, ett tillstånd som ni fortfarande upplever när konflikter fortsätter att uppstå mellan er idag.

Vägen ut, utgången från denna smärtsamma upplevelse, är att omfamna ert naturliga tillstånd – KÄRLEKEN – och låta Den vägleda er hela tiden. Era egon försöker förstås intensifiera nivån av rädsla som ni upplever när det verkar för dem som att ni är på väg att göra valet att göra det, och ni befinner er till synes mellan en sten och en hård plats. Ni vill gärna leva kärleksfullt med alla andra, men att försöka göra det verkar vansinnigt, eftersom världen omkring er verkar vara fylld av otaliga faror och med ett stort antal människor som bara alltför gärna drar fördel av er godtrogna naivitet. Och naturligtvis fortsätter MSM och sociala medier varje dag att bombardera dig med varningar om de otaliga online-bedrägerier som kan fånga dig och orsaka dig otaliga skador. Det kollektiva egot gör ett utmärkt jobb med att intensifiera dina värsta rädslor och uppmuntra dig att vidta allt fler försiktighetsåtgärder mot farorna ”där ute!”

Att omfamna din sanna natur betyder inte att du kastar försiktigheten för vindarna. Det betyder att du tillåter och bjuder in den Kärlek du är – Moder/Fader/Gud – att fylla ditt hjärta. När du gör det kommer hon att göra det, och dina personliga energifält av Kärlek kommer att stärkas enormt när du anpassar dig efter henne. När du gör detta kommer andra att känna den kärlek du uttrycker och kommer att dras till dig. De som fortfarande undviker eller förnekar kärlek, genom att regelbundet engagera sig oärligt med andra, kommer att gäcka eller undvika dig eftersom kärleken som flödar genom dig och från dig kommer att kännas extremt obekväm för dem, och de kommer absolut inte att vilja vara i din närhet.

Kärlek är verkligen det enda sättet att engagera sig i livet eftersom det är livet, det är det Verkliga Du. När ni engagerar er med fruktan eller tveksamt med livet, bär ni effektivt masker, spelar roller i ett imaginärt drama och undviker att uppfylla era livssyften. När ni väljer att leva på det här sättet kommer ni att känna er missnöjda och oroliga, eftersom ni i den djupaste delen av era varelser vet att de identiteter eller personligheter som ni presenterar för andra är overkliga. Alla vill vara Verkliga, vara sig själva, men deras egon gör stora ansträngningar för att avskräcka dem från att vara det genom att ständigt uppmärksamma deras starka men helt ogiltiga känslor av ovärdighet, inkompetens och oälskvärdhet.

Så, gå djupt in i er själva dagligen, till era heliga inre helgedomar – alla har sin egen heliga inre helgedom – och gör en poäng av att bjuda in Gud i era hjärtan. Hon är alltid där och väntar på din inbjudan och kommer att svara omedelbart och med största glädje. Hon älskar dig långt bortom din förmåga att förstå, och hon vill hålla dig i sin kärleksfulla famn. Var modig, ignorera alla känslor eller övertygelser som du kan ha som tyder på att du är ovärdig, att du är en syndare, och gör kraftfullt – ni är alla mycket kraftfulla varelser –det fria valet att bjuda in henne att ta dig i hennes famn, och njut sedan av lugnet och säkerheten du upplever.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *