Saul via John Smallman, 17 juli 2017

 

Kärlek är fullständig acceptans och fullständig förlåtelse utan några villkor.

 

Som alla kanaler nu säger till dig pågår stora förändringar över hela planeten som kommer att ge överflöd till alla, och där ingen kommer att bli utelämnad. Alla skulder och skyldigheter kommer att raderas och stressen och oron i samband med dessa kommer att lösa upp eftersom alla tycker att de har råd att leva bra och vara stressfria. Tiden av enorma skillnader i levnadsstandard kommer till ett slut.

Det betyder inte att alla kommer att leva under likvärdiga omständigheter – att alla är stöpta i samma form – men att alla kommer att kunna klokt välja den miljö som passar dem bäst och skapa den för sig själva. Om det låter “extremt”, kan jag bekräfta att det är det, men det kommer att hända och all anledning till konflikt kommer att falla bort.

Konflikt är onaturligt! För mänskligheten verkar det vara normalt och oundvikligt eftersom det är ego-drivet, och ni har alla egon, den aspekt av er själva som upplever separering och den resulterande terror som det imaginära tillståndet framkallar i er.

Ni är Ett med Källan och med varandra, och det kan aldrig förändras, därför är separation helt omöjlig. Men illusionen är en konstruktion som ni byggt för att uppleva separation, och eftersom ni har Guds kraft i er kunde ni bygga en mycket övertygande struktur. Den strukturen är nu i färd med att rivas upp eftersom människokollektivet har valt att vakna upp från sin dröm. Erfarenheten av separation är långt förbi dess “bäst före” datum, och ni har valt kollektivt att sluta engagera er i den. Den finns bara för att ni behåller den genom att engagera er i den. När ni slutar att göra det, eftersom fler och fler av er nu väljer att göra det, kommer den att sönderfalla tillbaka till det ingenting från vilket du föreställde dig den att bli till.

Ni är andliga varelser som deltar i ett mycket tillfälligt fysiskt experiment för att se hur det skulle kunna vara, och ni har bestämt er för att det inte är som ni vill. Det är lite som att besöka en klädaffär och prova plagg, och när du finner att inget passar dig eller vädjar till dig, lämnar du butiken. När otillräckliga människor besöker en klädaffär för att göra det till ett livskraftigt företag stänger det sina dörrar permanent. På samma sätt kan man säga att illusionen “stänger dörrarna!”

För att fortsätta med klädaffärens exempel så klädde ni er alla utan undantag i mänskliga kroppar som skulle hjälpa er att genomgå de erfarenheter som ni bestämde innan ni inkarnerade och som skulle vara de mest lämpliga fordonen för att förse er med situationerna, problemen, och de problem som skulle ge er lektionerna som ni valde att lära er av som människor. För några av er har dessa varit extremt traumatiska, medan det kan tyckas att andra lever charmiga liv.

Det finns dock ingen orättvisa här, liv är inte karmiska i den meningen att du måste genomgå det lidande och smärta som du påförde andra i tidigare liv.

Kärlek är fullständig acceptans och fullständig förlåtelse utan några villkor.

Ditt naturliga tillstånd är Kärlek, och du är permanent och evigt omfamnad av Kärlek var du än är. När du inte är i mänsklig form är du fullt medveten om det, i mänsklig form är du oftast inte det. I Kärlek planerade du och genomförde ett mänskligt liv som var för ditt eget högsta goda och för det högsta goda för alla de med vilka du skulle interagera som en människa.

Som du så ofta har fått höra: “Det finns inga olyckor och inga tillfälligheter.” Allt som inträffar under era mänskliga liv är gensvar som ni planerade för att täcka varje händelse som kan uppstå. Som du kan förstå är dessa planer mycket detaljerade och utformades mycket klokt av dig med obegränsat hjälp från ditt supportteam i de andliga världarna. De andliga rikena är Verkliga, eviga, medan dina mänskliga liv är tillfälliga, kortsiktiga – med avsikt – och slutar som planerat och avsett precis i rätt ögonblick.

Ni är dock alla kärleksfullt omhändertagna och stödda i varje stund. När tvivel uppstår, påminn er om detta och gå inom för att bli omfamnade av Kärleken som ligger inom er och som väntar på din acceptans och tillåtelse.

Många tror att vara kärleksfull är att vara svag. Det är en mycket skadlig övertygelse eller åsikt att hålla fast vid, och ändå gör otaliga miljarder det. Som er historia tydliggör så leder det bara till konflikt efter konflikt efter konflikt.

Era egon glädjer sig i konflikt, även om de inte njuter av den smärta och det lidande som det leder till. Smärtan och lidandet rättfärdigar för dem dömandet och straffen som de tycker om att förelägga dem som de beskyller för smärtan och lidandet. Det är i grunden en sluten kretssituation där allt som orsakar rädsla, smärta och lidande upprepas oavbrutet, och från vilken det inte verkar finnas någon utväg.

Men det finns naturligtvis en flyktväg, en väg ut, och det är att engagera er helhjärtat i Kärlek. Kärlek ändrar allt. Kärlek läker alla sår, kärlek är den oändligt lugnande balsamen som alla söker men misslyckas att hitta utanför sig själva. Kärlek finns inom alla, i överflöd, men ni väljer att inte se det, att inte engagera er med den, för att era egon övertygar er om att ni förtjänar och behöver ersättning från andra för den smärta de har påfört er eller era nära och kära.

När du verkligen engagerar dig i Kärleken, helt och ovillkorligt, faller dina känslor för ersättning och återbetalning bort. Du blir medveten om den intensiva smärtan som andra upplever, den intensiva upplevelsen av separation och övergivande som du själv upplevde, och ditt hjärta öppnas i kärlek och medkänsla för dem. Som jag sa, “Kärlek läker” och när du tillåter Den att läka dig är din enda och mest intensiva lust, den att dela och utöka den Kärleken till alla andra. Det är vad som händer just nu och det skapar de väsentliga förändringarna i attityder och beteenden som kommer att väcka er alla.

Kärlek är den MÄKTIGASTE kraft som finns. Alla andra är endast missbruk och felaktiga tillämpningar av den. Du kanske frågar “Hur kan det vara så?” Jo, det finns bara KÄRLEK! Det är den livskraft som flyter genom alla levande varelser. Alla levande och medvetna varelser har fri vilja och kan använda sin livskraft som de väljer det, när de är i fysisk form för att älska, att trösta, att påverka, manipulera eller att missbruka andra. När de inte är i fysisk form är all känsla av separation, hot, rädsla, fara och övergivande borta eftersom dessa känslor är overkliga, och det overkliga kan endast upplevas i fysisk form.

Att vara människa, i fysisk form, är bara en tillfällig och fullständigt overklig erfarenhet. När du väljer att engagera dig bara med Kärlek, vilket är allt som är verkligt, kommer ditt uppenbara behov av försvar, för säkra miljöer, för skydd av något slag – från sjukdom, attack, manipulation, straff, icke-godkännande, avslag eller till och med döden – att vara borta, för i Kärlek har du redan allt du någonsin behöver eller önskar. Där, i det tillståndet, är du Ett med Gud/Källan där det inte finns några behov, det finns bara oändlig kreativ glädje!

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Lars-Eric Sidling     www.st-germain.se

You may also like...