Saul via John Smallman, 28 oktober 2019

Saul via John Smallman, 28 oktober 2019

 

Ni gjorde alla mycket medvetna val, för att vara inkarnerade vid denna tidpunkt i mänsklighetens andliga utveckling.

28/10/2019 av John Smallman

Saul Audio Blogg för måndag 28 oktober.

Livet som Ett med Källan är perfekt, komplett, absolut strålande. Livet avskilt från Källan  – om det ens vore möjligt, för det är det absolut INTE – om det då inte vore skrämmande, så skulle det varit ett tråkigt, meningslöst slöseri med ”tid”. I själva verket skulle det vara ett pågående och oändligt försök av att förneka eller ignorera rädslan som fyllde tomrummet, från att vara avskild från källan, samtidigt som ni skulle ha upplevt en skrämmande känsla av ensamhet, känna er övergivna och i avsaknad av KÄRLEK.

Så när de grundläggande behoven för mänsklig överlevnad hade uppfyllts, har människor försökt avleda sig, och letat efter något att göra! Något för att distrahera dem från att något otroligt viktigt saknades i deras liv. De med lämpligt utvecklade intellekt studerade den fysiska miljön på Jorden under dem och himlarna ovan, och uppfann religioner och filosofier, konst och musik, för att fylla sina dagar med meningsfulla aktiviteter. De som var mindre intellektuellt utvecklade – det stora flertalet människor – engagerade sig i konkurrensutsatta fysiska aktiviteter som till största delen involverade konflikter. Detta inspirerade några av de intellektuella till att få med sig några som höll på med fysiska aktiviteter, för att kunna kontrollera de enkla människorna, de som gärna stödde alla som lovade dem att de skulle få de grundläggande nödvändigheterna i livet. Sedan utvecklades stammar, klaner och nationer, och dessa olika grupper kämpade mot varandra om makten, auktoriteten, möjligheten och rätten att kunna kontrollera folket.

Nu, äntligen, har kollektivet, mänskligheten, NI – varje gudomligt skapat Guds barn – valt att få ett slut på detta vansinniga sätt att leva som förkroppsligade människor, med att döma, ge skulden, hata och hamna i konflikter för att lösa problemen. Ni har blivit medvetna om att varje människa har rätt till ett liv, och har rätt till de grundläggande nödvändigheter som människor behöver för sin fysiska överlevnad. Följaktligen, mycket nyligen, under de senaste sex eller sju decennierna, har allt fler av er som bor i de mer tekniskt avancerade och rikare länderna, gått med i organisationer som syftar till att utrota global fattigdom. Ni har varit mycket framgångsrika hittills, men mycket återstår att göra, för det finns fortfarande många nationer som kontrolleras av makthungriga individer, vilka behöver en massiv underordnad befolkning för att kunna verka mäktiga, medan de döljer och undertrycker sin egen känsla av personlig otillräcklighet, känslan av separation. Den känslan av separation, av övergivenhet, är resultatet av det tillfälliga beslutet att uppleva separationen från Källan, som Ni gjorde för många eoner sedan, men som i själva verket bara var för ett ögonblick sedan, och som faktiskt aldrig har hänt.

Eftersom ni är lika kraftfulla som er Källa, Moder/Fader/Gud, den Högsta Intelligensen/ Visdomen, kunde ni tänka er och bygga en overklig illusorisk miljö, där ni skulle kunna spela spelet av separation, en miljö som verkade vara obestridligt verklig. Era mänskliga kroppar, med sina fem sinnen, bekräftar verkligheten för er i miljön ni lever. Och den miljön har expanderat enormt under de senaste två eller trehundra åren, eftersom er förmåga att kunna se och utforska universum, har vuxit med hjälp av modern vetenskap och den teknik som har uppfunnits. Men det är fortfarande overkligt! Bara Kärleken är Verklig.

När det intensiva behovet för många av er, om att ta hand om era grundläggande mänskliga överlevnadsbehov har minskat, har ni börjat bli medvetna om ert beroende av varandra, och det faktum att alla era framsteg beror på ett ömsesidigt samarbete mellan er och andra. Ni upptäckte att när ni samarbetade mer helhjärtat, kom resultaten ni tänkt uppnå, lättare och snabbare. Ni började hedra de färdigheter andra hade, som gjorde det möjligt att förverkliga era intentioner. När ni upptäckte att kärleken till andra började växa, ersatte den rädslan och misstron ni hade haft för andra så länge. Kärlek började bli basen för alla möjliga relationer, när förtroendet för andra växte och hedrades. Till en början i en mycket liten skala, men under de senaste decennierna har kärlek och förtroende ersatt de auktoritära reglerna, och de oflexibla föreställningarna som styrde många relationer, och därmed gjort det möjligt för människor att vara sig själva, och kunna engagera sig fritt med sina inneboende färdigheter, istället för att behöva göra det som myndigheterna tillät.

Detta är en tid då mänsklighetens andliga utveckling snabbt accelererar, eftersom en känsla av att det är bråttom att förändra har framkommit, efter att medvetenheten har skärpts om den enorma skada som industritiden har orsakat planeten. Den tankelösa och dåligt utvärderade utvecklingen inom teknik, som sedan genomfördes utan att man tagit sig tid att undersöka de eventuella nackdelarna, och konsekvenserna av denna brist på förnuft, kräver nu snabbt er uppmärksamhet, och den får det.

Ändå, var vid gott mod, för er kollektiva avsikt av att väckas upp, leder er till att använda förnuft och kärlek i era relationer, på alla nivåer i det mänskliga samhället, och tecknen eller bevisen på detta, rapporteras vida omkring. Låt er inte övertalas av de som lever i rädsla, och gör sitt bästa för att berätta att en miljökatastrof är nära förestående. Jo, det finns förödande och pågående skogsbränder och översvämningar på många ställen, men de har en väsentlig rensningseffekt, som kommer att bli uppenbar när de tar slut. Fokusera istället på de många och varierande positiva förändringar, som människor över hela världen framgångsrikt implementerar till gagn för hela mänskligheten. Som ni ser, så är er medvetenhet om behovet av förändring på så många områden definitivt intensifierad, och som ett resultat så får det den kraftfulla kollektiva intentionen, att växa till sig snabbt.

Den Nya Tiden gryr, det kan inte förhindras, och det kommer att bli mer synligt när rensningseffekterna av skogsbränder och översvämningar når sitt slut. Otroligt många människor gör ett fantastiskt arbete i de områden, som drabbats av bränder och översvämningar, och lokala samhällen erbjuder boende och kärleksfullt stöd i den mest underbara Kärlekshandling, till de som har blivit hemlösa. Denna villighet att agera tillsammans för att stödja de i nöd, har aldrig tidigare hänt i så stor skala, och eftersom den är så effektfull genom den intensiva känslan och kärleken som alla upplever, skapas gemensamma band inom så många områden, vilket stort förändrar människors uppfattning om samhällets verkliga betydelse.

Galenskaperna med småaktiga skillnader – och det småaktiga i skillnaderna mellan människor eller nationer  – som så länge har varit extremt splittrande, erkänns nu äntligen fullt ut för vad de är, och kommer därför inte längre på grund av självbelåtenhet att användas för att döma och fördöma andra. Vändpunkten har nåtts, eftersom fler och fler hjärtan öppnas upp för kärlek, vilket gör att rädslan kan upplösas, när man engagerar sig i ömsesidigt samarbete och förtroende, för att få ett slut på de vettlösa konflikter, som under eoner fört med sig så mycket lidande för mänskligheten.

Långt innan ni föddes i er nuvarande livstid – på 1900 – 2000-talet i modern tid – gjorde ni alla mycket medvetna val, om att vara inkarnerade vid denna tidpunkt i mänsklighetens andliga utveckling, eftersom ni så entusiastiskt och kärleksfullt ville hjälpa till i denna magnifika process av uppvaknande, för att ni den här gången skulle minnas vilka ni verkligen och evinnerligt är. Det är, när man betraktar det från de icke-fysiska rikena, den mest spännande era i mänsklig form man kan inkarnera i, eftersom spelen ni har spelat tar slut, och ALLA spelare har visat sig vara vinnare.

Fortsätt att spendera tid inom er, öppna era hjärtan helt och fullt för Kärlek, oavsett hur illa det än verkar vara på grund av tidigare sår. Genom att öppna upp för kärlek, och genom att tänka på att älska vad som än uppstår i era liv, så ger ni enorm kraft och intensitet till processen för uppvaknande. Det är den gudomliga Viljan – och därför också Er – vilken gör att mänskligheten vaknar upp, och Viljan är redan utförd. De slöjor, mantlar eller moln som döljer det för er, sönderfaller och upplöses. Öppna upp för Kärleken inom som väntar på er acceptans, och njut av glädjen den ger er.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...