Saul via John Smallman, 17 oktober 2019

Saul via John Smallman, 17 oktober 2019

 

Everyone wants only to be seen, honored, respected, and loved.

17/10/2019 av John Smallman

Saul Audio Blog for Thursday October 17th.

Mänsklighetens uppvaknandesprocess accelererar mycket snabbt nu, och tecknen på detta är tydligt uppenbara i de vanliga nyhetskanalerna. Människor har valt att inte längre acceptera retoriken och löftena från politiker och andra välkända personer som uttrycker sina synpunkter och åsikter offentligt, eftersom det har blivit helt uppenbart att de är meningslösa. De som är i myndighetspositioner eller i höga tjänster är för det mesta – det finns några få undantag – enbart intresserade av att behålla eller stärka sina positioner, eftersom de är beroende av makten, särskilt av makten över andra. Men majoriteten av världens befolkning är inte längre beredd att ge bort sin makt, för att ge andra möjlighet att styra deras liv. Som jag sa i mitt tidigare meddelande: Ingen har rätt att åsidosätta sin egen suveräna auktoritet. Och mänskligheten visar nu att den inte längre är villig att låta detta ske.

Förändringar som är oundvikliga och väsentliga aspekter av mänsklighetens uppvaknande, av mänsklighetens pågående andliga utveckling, sker i en allt snabbare takt överallt på er vackra planet, eftersom fler och fler av er beslutar er för att vakna upp och bli medvetna om att, som människor i form, vart och ett av era individuella liv har ett gudomligt syfte som endast kan förverkligas av den individ som lever och upplever det individuella livet.

Ett liv som levs i rädsla och som drivs enbart av behovet av att överleva är meningslöst, men ändå har majoriteten av människorna under en lång tid trott att överlevnad var det enda syftet med livet, vilket följaktligen blev det sätt som majoriteten har försökt att leva på. Men det sättet att leva har inte varit tillfredsställande; det kunde det inte eftersom ni är så mycket mer än de mänskliga former som ni mest identifierar er med – former som åldras, förfaller och dör. Ni har bara glömt den gudomliga Sanningen, om ert eget val, för att ni ville uppleva separation från Källan. Ni ville uppleva självständighet, ett tillstånd av självförtroende och frihet som ni tillfälligt trodde att ni inte hade – ganska likt Nya Testamentets liknelse om den förlorade sonen. Liksom i denna liknelse väntar ett extremt lyckligt slut på uppvaknandet till insikten om att ni alltid har varit och alltid kommer att vara Ett med Källan i det eviga ögonblicket av Nu, där ni lever i oändlig glädje.

Kaoset, förvirringen och lidandet som nu upplevs av en så stor andel av mänskligheten visar tydligt att ett rädslo- och överlevnadsdrivet liv, där det verkar som om alla konkurrerar aggressivt om viktiga resurser som snart kommer att vara uttömda, bara leder till konflikt och ytterligare lidande. Detta kaos och denna förvirring leder till att många söker nya sätt att interagera lokalt, nationellt och internationellt, så att samarbete ersätter konkurrens. Då kommer nya mönster och planer som gör det möjligt för alla att leva tillsammans harmoniskt på planeten Jorden – i villigt ömsesidigt beroende som erkänner och respekterar alla rättigheter och behov – att sättas i verket. Detta är det enda vettiga sättet framåt för mänskligheten, och gräsrotsgrupper bildas överallt med avsikt att engagera sig med liknande grupper på andra platser, skapa nya och hållbara livsstilar som hedrar och tar hand om alla, och som bringar planetförstörande industriella aktiviteter till ett stopp.

Livet på jorden kan vara bra för alla, och dagens ungdomar är de som ska göra det möjligt. De är mycket mer medvetna än de äldre generationerna om det grundläggande behovet av förändring så att ALLA kan leva med frihet och värdighet över hela världen. De gamla övertygelserna som samhällen och kulturer hedrade, och som många av era lagar stöder och upprätthåller, förändras antingen snabbt eller överges eftersom det tydligt kan ses att de helt saknar medkänsla. Ni är alla gudomliga varelser, er sanna natur är kärlek, och verkligheten i detta blir allt tydligare. Det finns ett stort antal böcker, seminarier och workshops som är lättillgängliga som undervisar i denna sanning och hjälper människor att hitta denna sanning i sig själva. Den har alltid varit där, men på grund av mänsklighetens djupa tro på att dess överlevnad beror på vapen och försvarssystem för att skydda sig från kända och okända fiender, har den sanningen förnekats eller begravts under nivån av medveten medvetenhet och den misstro som tron har uppmuntrat har oundvikligen lett till konflikter.

I själva verket vill alla bara ses, hedras, respekteras och älskas, men under eoner har denna önskan gjorts underordnad de till synes mycket mer pressande rädslorivna behoven av överlevnad. Kärlek och rädsla kan inte samexistera. Men som människor i form verkar det för de flesta av er att de kan det, att ni kan älska dem som är era vänner, er familj och som är av er etniska, religiösa, politiska eller kulturella övertygelse, samtidigt som ni hatar eller föraktar dem som verkar vara annorlunda än er själva. Men under dessa omständigheter är kärleken villkorad, och om en av dem du älskar – en person, ett team, en grupp, en organisation – ändrar sin övertygelse eller sina åsikter och då är i oenighet med dig eller går i vägen för dig på något annat sätt, kan den ”kärleken” vändas till hat!

Dessa uppenbara skillnader mellan er finns i grupper över hela världen där människor identifierar sig med ”min” familj, ”mina” vänner, ”min” skola, ”mitt” team, ”min” arbetsgivare, ”min” kyrka, ”mitt” land osv. Känslomässigt att identifiera sig med en grupp ger en känsla av tillhörighet, att ses och accepteras, medan den underliggande känslan – som praktiskt taget varje människa upplever – att inte vara tillräckligt bra, inte vara fullt accepterad, inte vara värd att älska, sedan projiceras utåt till de grupper som pronomenet ”min” inte gäller för, vilket gör dem till fiender som måste bekämpas och besegras.

Galenskapen i denna typ av tro är nu allmänt erkänd. Ändå finns det fortfarande många som håller fast vid dessa övertygelser och som, verkar det, ännu inte är redo att ifrågasätta dem allvarligt och ärligt. Dessa övertygelser är så mycket en del av deras personliga känsla av identitet att ifrågasätta eller förändra dem skulle leda till självförstörelse. De har så mycket inre inte erkänd smärta, vilket orsakar dem intensivt personligt lidande, att de absolut behöver höra till likadana grupper så att de kan projicera ut den rädsla som det medför som ilska mot grupper som är olika dem själva. Det är ett viktigt sätt för dem att undvika att erkänna och känna den intensiva smärtan inom sig själva.

När de går igenom livet kommer de att möta händelser och situationer som strävar efter att dra deras uppmärksamhet inåt, för att bli medvetna om och öppna för deras lidande så att det kan bli läkt; men tills de själva är villiga att se inom, är allt som andra kan göra att vara medvetna om deras smärta och skicka dem kärlek. Att göra det är inte att undvika ansvar! Att hålla avsikten att skicka kärlek till en annan är ett av de mest kraftfulla och effektiva sätten att hjälpa dem, även om du kanske inte har någon känsla av det. Faktum är att många under de senaste decennierna har satt denna avsikt dagligen och det har en enorm effekt över hela världen, och det finns många rapporter om människor som har drabbats hårt och erbjuder medkänsla och förlåtelse till dem som har skadat dem och därmed läkt båda parter.

Kom ihåg att KÄRLEK är din natur, det är den du är. KÄRLEK är Allt Som Existerar. Du kan kalla den Moder/Fader/Gud, Gudomlig Visdom, Högsta Intelligens, Källa eller något annat ord eller fras som fungerar för dig. Men naturligtvis finns det inga ord som kan komma i närheten av att beskriva eller definiera Verkligheten där allt liv har sin eviga och glädjefulla existens.

Men när du går inom, till din heliga inre helgedom där kärleken bor i varje ögonblick av din eviga existens, kan du få tillgång till den djupa inre kunskapen om att du är Ett med Källan. Att uppleva det för första gången är otroligt upplyftande, en stärkande känsla som absolut försäkrar dig om din eviga gudomliga natur som Ett med Allt Som Existerar, vilket mycket tydligt bekräftar för dig att det inte finns NÅGON SEPARATION!

Att vakna är att bli medvetet medveten om denna gudomliga Sanning, och när det händer kommer allt inom dig som inte är helt i linje med Kärlek bara att försvinna. När du är helt vaken och helt medveten kommer du inte att kunna och inte vilja behålla eller hålla fast vid övertygelser, känslor eller emotioner som är overkliga, när Ljuset av gudomlig Kärlek strålar ut genom dig och sträcker sig bortom dig och omfamnar alla andra på samma sätt för att du är alla andra. Och ändå finns det naturligtvis inga andra, och insikten om detta ger dig verkligen anledning att fira!

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...