Saul via John Smallman 11 januari, 2017

Saul

via John Smallman

11 januari, 2017

Ni är något som är konstant och oföränderligt

 

Här i de andliga rikena fortsätter vi att vara i stor glädje eftersom mänsklighetens uppvaknandeprocess accelererar och alltfler människor börjar bli medvetna om att något av en större betydelse håller på att äga rum i deras individuella liv samt på Jorden. De energier som omger planeten förstärks och intensifieras för varje ögonblick och ni kan i sanning inte ana vilken effekt de har överallt – på nationer, regeringar, religiösa organisationer, multi-nationella bolag, politiska organisationer, välgörenhetsorganisationer, ursprungsbefolkningar, militären, polisväsendet, underrättelsetjänster och naturligtvis arbetsplatser, familjer samt personliga relationer – ENORMA förändringar är just nu på gång!

OCH, nästan alla kan förnimma dessa underbara förändringsenergier. De flesta är konfunderade, de tror att det är något fel på dem och de är rädda att tala om det för någon. Därför finns det miljoner och miljoner människor som kan förnimma dessa energier och som förblir rädda för att tala om dem, för de är säkra på att de kommer att anses vara ”konstiga” eller ”knäppa”.

Följaktligen är det absolut nödvändigt att ni, Ljusarbetare, Ljusbärare, Vägvisare och alla som är medvetna om att de håller på att börja vakna upp, dagligen har för avsikt och förstärker er avsikt, att enbart vara kärleksfulla och att vara det i varje ögonblick. Mänskligheten och planeten behöver den energi som ni låter flöda genom er, och som ytterst och fullständigt fyller er, när den fortsätter på sin väg ut i vida världen bortom er och omfamnar samt tröstar alla på Jorden.

Nu är tiden inne för det som ni inkarnerade för, nu är det dags att vakna upp, och det är nu det kommer att ske. GLÄD ER!!!

”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son” (Johannes 3:16). Nåväl, Han/Hon är NI! Det här är er tid för att bli återuppväckta, er tid för att vakna upp, för att stiga upp. Det förutspåddes i Bibeln – gamla och nya testamentet – så gräv inte ner era huvuden i sanden och säg ”Detta kan inte ske” eller ”Jag måste inbilla mig detta”. Det som ni ”inbillar er” är den illusoriska världen, den som kommer att blekna bort från ert minne när ni vaknar upp till Ljuset av Guds eviga Närvaro och ni äntligen får känna er själva som de ni i sanning är. För evigt Ett med Källan. GLÄD ER!

Guds Kärlek för all Sin avkomma är gränslös och mänskligheten har äntligen kollektivt valt att öppna sitt kollektiva Hjärta för att låta denna Kärlek i överflöd strömma in och det är vad Den gör. Ni kan alla förnimma Den. Det är omöjligt att inte förnimma Den, emellertid kan ni välja att inte se Den för vad Den är och ta beslutet att ni behöver medicinering eller en psykoterapeut för att ”bota” er från dessa besynnerliga och konstiga förnimmelser.

De är konstiga, för ni har så länge varit stängda för dem, ni har valt att endast engagera er i världen utanför er själva, den overkliga värld som ni i varje ögonblick återskapar, för att förhindra att den ska kollapsa. När ni öppnar era individuella hjärtan för att harmonisera er med ert kollektiva Hjärta och låta Kärleken fritt och rikligt flöda igenom er, vilket är Dess avsikt när ni låter Den göra det, så får ni uppleva vetskapen om att Kärleken är allt och alla tvivel gällande Den kommer att lösas upp.

Kärleken är er natur, ni är Ett med Den och när ni låter er själva acceptera och ära denna gudomliga Sanning, så kommer era liv att förändras, sensationerna av något främmande kommer att bli förnimmelser av ren Kärlek som fyller upp era hjärtan och ni får återigen lära känna er själva. Tvivel och ängslan viker undan, för de kan inte vara närvarande inom dem som känner sin Sanning, vilket ni kommer att göra om ni låter er själva göra så. Ni är något som är konstant och oföränderligt, olikt det som gäller inom illusionen, där ni har olika persona eller masker för olika situationer och relationer och att vara fullt medvetna om vilka ni är, är en gudomlig gåva från Gud till er, som har givits till er i stunden av er skapelse och den är för evigt oföränderlig. Hur skulle det som är Ett, det som är Gud, någonsin kunna förändras?

Allting som förändras är illusionen och den förändras på grund av att den är illusorisk, vilket är ett tillstånd av ständig förändring, ständig i bemärkelsen att den förändras och blir återskapad i varje stund, av er kollektiva avsikt att upprätthålla den. När kollektivet väljer att inte längre stötta den, så kommer den att vara borta.

De som väljer att inte längre vara en del av kollektivet kommer att följa med till en ny illusorisk skådeplats, där de kan fortsätta spela sina smärtsamma overklighetsspel så länge de önskar, och då bara skada sig själva och foga in sig själva i denna som ett nytt och mycket mindre kollektiv. De som gör detta val, vilket är valet att förbli sovande, kommer att vara omedvetna om de enorma förändringar som är på gång och kommer att få uppleva konflikt, smärta och lidande tills även de slutligen gör ett val att vakna upp.

Alla kommer att göra detta val, helt fritt och med lätthet, när de tar beslutet att de är redo, för de har, som alla medvetna varelser, en fri vilja och en omistlig rätt att på obestämd tid fortsätta sova eller vakna upp. Men på obestämd tid är inte för evigt. Illusionen är fullständigt beroende av ert stöd att upprätthålla den och när antalet i det nya kollektivet minskar tillräckligt, så kommer denna illusoriska omgivning också att kollapsa. De sista få kommer bara lugnt fortsätta sova, tills de slutligen kan förnimma puffen till att vakna, när även de kommer att återvända Hem.

Ingen blir någonsin övergiven, går förlorad eller blir kasserad; varenda gudomlig skapelse är evig och kommer att återvända till glädjen i Guds gudomliga omfamning. Det finns överhuvudtaget inget behov för er att oroa er gällande era nära och kära, vilka förefaller vara fullständigt omedvetna om Verkligheten, inge skada kan ske dem, för i likhet med er alla, blir de för evigt stöttade av Guds Kärlek för dem och det är Detta som tryggt kommer att leda dem Hem. Kom ihåg att det inte finns någon annanstans!

 

Med så mycket kärlek, Saul

 

 

Saul via John Smallman, January 11th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...