Saul via John Smallman, 12 augusti, 2023

 

08/12/2023 av John Smallman 

Medan ni fortsätter förväntansfullt och kanske lite otåligt se framemot ert uppvaknande, vill jag försäkra er om att den gudomliga planen för mänskligheten utvecklas precis som Gud har för avsikt. Hennes vilja för er är fullkomlig och evig glädje, och därför är det vad ni inom kort kommer att uppleva. Låt er inte distraheras av de kollektiva världsomspännande egoistiska dramer som media ständigt försöker fästa er uppmärksamhet på, det är en distraktion som uppmuntrar er att leta efter mer av samma sak, istället för att spendera tid på att bara vara. För de allra flesta av er är det oftast det mest hjälpsamma, stödjande, effektiva och kraftfulla sättet ni kan spendera er tid på, när ni i hög grad hjälper till i uppvaknandeprocessen, verkligen genpm att bara vara. Ingen ansträngning krävs eftersom att bara vara helt enkelt är att uttrycka den Kärlek som ni är, och att göra det är Guds Vilja och er egen. 

Guds vilja uppnås alltid, och djupt inom er själva vet ni detta. Men på grund av ert fria val att uppleva overklighet – separation från Gud – när ni inkarnerar i mänsklig form är ert minne av Verkligheten dolt för er, och ni går in i ett tillstånd av minnesförlust. Resultatet är att din fysiska miljö – era kroppar, föremål och världen omkring dig – verkar vara den enda verkligheten, eftersom det var din avsikt när du skapade den. Och eftersom ert självmedvetande nästan uteslutande är inriktat på era kroppar och deras sinnen – era mänskliga personliga identiteter – tror ni ofta att ni är oundvikliga, till och med obligatoriska deltagare i många av dessa dramer. Detta väcker en känsla av skuld eller ansvar – eftersom alla verkligen är ett – och därför önskar många av er starkt att hjälpa till att få ett slut på dem för att få ett slut på den smärta och det lidande som så många genomgår. 

Men som ni vet är den enda vägen framåt genom KÄRLEK. Kärlek är allt. Varje kännande varelse är en varelse skapad i kärlek från Kärlek av Gud, som är total, fullständig och oändlig evig Kärlek. Kärlek är allt som existerar och allt som någonsin kommer att existera. Vad ni än upplever i form som på något sätt är kärlekslöst är overkligt, en illusion som kommer att upplösas tillbaka till intet, till icke-vara när ni kollektivt väljer att vakna i det uppkommande ögonblicket NU. Ni har redan gjort det kollektiva valet att vakna upp ur dramat och mardrömmen, och ett stort antal av er ägnar mycket tid åt att tänka på det, diskutera vad det innebär och undra hur ni bäst kan hjälpa till att få det att bära frukt. Men era mänskliga intellekt, även de mest briljanta, kan omöjligen föreställa sig det bästa sättet för er att gå framåt, eller vad ni kan förvänta er när ni vaknar, vilket ni så snart kommer att göra. 

Att vakna är att återigen bli fullkomligt medveten i varje ögonblick om er Enhet med Gud, medan ni lever i yttersta och fullkomlig glädje. Men eftersom ni använder era mänskliga former som ett sätt att försöka få ett intryck, en vision av vad det innebär, tillåter ni också, genom era egon, rädsla och tvivel att distrahera er från att bara vara den Kärlek som var och en av er är. Var bara, var bara Kärlek genom att älska er själva och allt kännande liv i varje ögonblick, och inte bara för några ögonblick medan ni ber eller mediterar, utan ständigt, så att er sanna natur kan lysa ut och uttrycka sig själv genom er. 

DU ÄR KÄRLEK, evigt och i varje ögonblick av din existens. Bekräfta denna gudomliga sanning, uttryck den och lev den i varje kommunikation, utbyte, engagemang eller interaktion med dig själv och, naturligtvis, med alla andra. Ni är alla mycket vackra gudomliga varelser, men ni tillåter era egon att övertyga er om att detta omöjligen kan vara sant, och därför fyller de er med intensiva känslor av ovärdighet och otillräcklighet, och uppmuntrar er att regelbundet jämföra er med andra, antingen negativt eller positivt. Att jämföra sig med någon annan är fullständigt meningslöst, eftersom ni alla är unika och perfekta gudomliga skapelser; ni kan bara vara ni, och jag tror inte att någon av er skulle föredra att vara någon annan, även om ni kanske beundrar dem mycket. Ni är ni och det kan och kommer aldrig att förändras, eftersom ni skapades för att vara just de ni är. 

Ni är alla unika individer skapade till Guds avbild, och därför uttrycker Hon sig på ett unikt sätt genom var och en av er, men bara OM NI TILLÅTER HENNE att göra det. Du har fri vilja, det är en del av vem du är, och Hon kommer aldrig att åsidosätta din vilja, även om den används tanklöst, kärlekslöst, ängsligt eller argt, eftersom Hon älskar dig absolut villkorslöst i varje ögonblick. Lita därför på er gudomliga Skapare, inbjud hennes Kärlek att fylla era hjärtan och omfamna er, och ha sedan för avsikt att vara ledningar eller kanaler genom vilka det absoluta överflödet av hennes Kärlek och er ständigt flödar för att magnifikt hjälpa mänsklighetens uppvaknande . NU. 

Endast ni, varje individ, kan uttrycka den Kärlek som Gud önskar uttrycka genom er. Därför är ni alla väsentliga och oersättliga uttryck för Gud. Genom att tillåta Honom att uttrycka sig genom er, genom att välja att bara vara kärleksfull vad som än uppstår, kan ni börja att verkligen förstå det uttalande från Jesus för tvåtusen år sedan ”Jag och min Fader är Ett”, när ni blir alltmer medvetna om att det uttalandet också är sant och giltigt för var och en av er. Det finns INGEN separation, det har aldrig funnits, det är ett overkligt tillstånd som ni drömde upp och från vilket ni snart kommer att vakna. 

Under dessa sista ögonblick – kom ihåg att tiden är en viktig aspekt av illusionen och är overklig – att uppleva den smärta, det lidande och den rädsla som era egon presenterar för er när de fortsätter sina försök att övertyga er antingen om att det inte finns någon Gud eller att ni är ovärdiga att vara i Hennes närvaro. Tillåt er själva att inbjuda Henne att fylla era hjärtan med den intensiva vetskapen om att Hon älskar er och vill att ni skall känna Hennes Kärlek, och därmed upplösa alla tvivel som ni kanske fortfarande klamrar er fast vid om er värdighet. 

Ni är Hennes perfekta gudomliga barn, det är ett oföränderligt faktum och därför finns det absolut inget sätt på vilket ni någonsin skulle kunna vara ovärdiga att vara i Hennes närvaro och känna Henne i all Hennes härlighet som er Moder. Slappna av i din sanna natur och vet att du kommer att vakna, för inget annat resultat är ens avlägset möjligt. 

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *