Ashtar via Beatrice Madsen, April 20, 2019

Ashtar via Beatrice Madsen 190420

Inse er storhet som människor. Den ligger bland annat i er stora förmåga till medkänsla och utveckling för hela gruppen och allt som lever. Ni är mycket, mycket komplexa varelser. Ni är lika komplexa som den kära planet ni bor på. Likt hon uppvisar naturslag av de mest varierande slag så har ni egenskaper och känslotillstånd av lika varierande slag. Likväl så delar ni den mänskliga upplevelsen med varandra och kan alltid mötas i den gemenskapen, oavsett hudfärg, kön eller politisk tillhörighet.

Den materiella människan är på väg att förändras till att se sig såsom en energivarelse. Allt är energi. Ni säger det om och om igen just nu tills det förstås av de flesta och majoriteten kan börja agera därefter. Till slut kommer de som endast ser människan som materiell att hamna på efterkälken och känna sig lämnade åt sidan mot en gammelmodighet. En gammelmodighet som innebär att de inte längre blir lyssnade på, då det kommer unga människor i horder som vet med säkerhet att människan är en energivarelse, precis som allt runt om henne. Att hon är odödlig och måste respekteras därefter precis som sin ömma moder, Moder jord.

Til slut kommer man att skratta åt föreställningen att människan består av materia allenast och idén om att hon går om intet då hon passerar portalen döden. I och med det nya synsättet på människan och allt runt om henne som energi så förändras tillika ansvaret över hennes handlingar och synen på orsak/verkan.

Nya lösningar på värmehushållning, vattenberedning, och energiförbrukning är på intågande. Dock kan de inte komma annat än i takt med att ert medvetande höjs så de är helt i timing med den och det är ni själva som sätter tonen.

Det stora uppvakandet är smärtsamt då så mycket mörker blir synliggjort för en mänsklighet som trodde att de visste vad som var rätt och fel. Ljuset lyser rätt på trollen som spricker ett efter ett och det ena är mer fasansfullt än det andra. Ljusarbetare ligger steget före för att leda processen och vi stöttar er från denna horisont dag som natt,

Ni är tappra var och en av er och vi ser stora kamp men vi kan säga att festen har börjat,

Er alltid närvarande Ashtar Command.

Du gillar kanske också...