Saul via John Smallman, 10 juni 2020

Saul via John Smallman, 10 juni 2020

 

Saul Audio Blog for Wednesday June 10th.

Mänsklighetens uppvaknandeprocess rör sig framåt väldigt bra, eftersom allt fler människor blir medvetna om hur, och under hur lång tid, de som är i myndighetspositioner har medvetet vilselett väljarna som de har valts att tjäna. Denna ökande medvetenhet är en nödvändig del av er väckningsprocess, eftersom den leder till att ni inser att det är er själva som ni måste lita på, så att er intuitiva kunskap kan leda er kraftfullt och kärleksfullt på era valda livsvägar. Den vägledningen är alltid med er, ni måste bara lära er att lita på den genom att öva på att använda den, först i situationer som inte är hotande, och sedan, när ert förtroende stärks, i situationer som är mer krävande.

Ni skapades som suveräna varelser med fri vilja, men över eonerna har många lärts och uppmuntrats att ge bort sin makt till andra – föräldrar, lärare, militären, polisen, multinationella organisationer, religiösa ledare och regeringar – förment för sitt eget bästa. Och som er historia tydligt visar, de som makten ges till missbrukar den nästan alltid, och sedan bryter konflikter ut, antingen små och lokala eller i massiv skala, som sätter goda människor i krig med varandra för att tillfredsställa dolda agendor som sedan presenteras till er efter behov och i ert eget och alla andras bästas intressen.

Med den nuvarande pågående globala nedstängningen och statligt införda begränsningar för er personliga frihet blir det mycket uppenbart att de nuvarande regeringssystemen, till synes olika i olika länder och nationer, definitivt inte är i mänsklighetens bästa intresse och måste ändras drastiskt så att alla – varje individ – hörs, hedras och respekteras. Idén om demokrati och att upprätta demokratiska samhällen har funnits länge och har ibland till synes satts i verket, men nästan utan undantag blir de som väljs till eller tar på sig positioner för makt och myndighet konsumerade av sina egna egoistiska önskningar om allt mer av det. Ibland leder detta till att en viss person blir straffrättsligt anklagad av andra i gruppen, som sedan väljs en ersättare, och vid andra tillfällen leder det till konflikt, lidande för många och revolution, varefter hela processen börjar om igen. Det är den mänskliga historien.

Ert pågående mänskliga uppvaknande är processen genom vilken denna långsiktiga systemiska samhälleliga, kulturella och statliga inkompetens och/eller korruption kommer att avslutas, och som ska ersättas med ett kärleksfullt och harmoniskt världsomspännande samarbete på en skala som aldrig tidigare har hänt på Planeten Jorden. Mänsklighetens framtid är ljus nu eftersom det finns enorma möjligheter som kommer att ses och mest kreativt användas för att åstadkomma de väsentliga förändringar som alla hoppas på, men som för närvarande bara ett fåtal kan föreställa sig.

Varje människa på Jorden håller i detta ögonblick på att utvecklas andligt – oavsett om de är medvetna om det eller inte – och de valde att vara här i detta ögonblick för att hjälpa och delta i uppvaknandet. För de allra flesta behöver de bara hålla avsikten, åtminstone en gång om dagen, att bara älska oavsett vad som kan uppstå som konfronterar dem i deras dagliga liv. Att vara kärleksfull är er gudomliga uppgift, samtidigt som ni lever liv av ärlighet och integritet där ni mest medvetet och uppmärksamt älskar, hedrar och respekterar alla som ni samverkar med på något sätt alls. Eftersom allt större antal människor gör detta, blir Kärlekens energifält, där hela Guds gudomliga skapelse för evigt omfattas, mer känsligt och förflyttar er försiktigt och mycket positivt till en stark önskan att tillåta Kärleken att omfamna er helhjärtat och ovillkorligt. Det är vad den alltid har velat göra – och naturligtvis är det vad alla söker när de söker efter kärlek utanför sig själva – och det är ditt bidrag som tillåter den att göra det. Men väldigt många av er har växt upp för att tro att ni inte är värdiga Guds kärlek, och på grund av denna ogiltiga tro har ni dragit en uppenbarligen ogenomtränglig och osynlig kappa eller slöja mellan er själva och Kärleken. Det är detta som ger den overkliga, men till synes intensivt verkliga upplevelsen av separation.

Ni KAN INTE vara ovärdiga för ni är gudomliga skapelser, liksom Gud, och därför är ni helt perfekta. Men medan ni tror på er ovärdighet så ser ni er bara som era mänskliga former. Ni är inte era mänskliga former, de är bara farkoster som gör det möjligt för er att uppleva ett liv begränsat av form, och dessa former är rädda eftersom deras livslängd är mycket kort och därför uppenbart slutgiltiga för er. Denna svårt tidsbegränsade livslängd av formen är inte ett inspirerande koncept, och därför söker man snabbt distraktion på många sätt, varav ett är det nyligen utvecklade beroendet av sociala medier.

Nu när den globala nedstängningen fortsätter att begränsa er frihet finns det en fantastisk möjlighet för er att göra en personlig retreat genom att gå inom en timme eller två dagligen för att vila i uppmärksam medvetenhet. När ni gör det, sätt avsikten för människor överallt att öppna sina hjärtan för varandra i ömsesidigt stöd. Detta är mycket effektivt eftersom energifältet som omsluter var och en av er är det gudomliga Kärleksfältet som är Mor/Far/Gud, Källan, allt det som är, och genom att sätta den avsikten får du det att hända. Med denna öppning får Kärleken inte bara tillåtelse utan den inbjuds mycket varmt att fylla alla hjärtan på Jorden.

Kärleksfyllda hjärtan löser rädsla, uppmuntrar positivt kärleksfull social interaktion och stärker kraftigt den kollektiva avsikten att vakna. Ni är alla för närvarande inkarnerade för att vakna upp från drömmen, illusionen och för att etablera Himlen på Jorden. Det är vad du faktiskt gör i det här ögonblicket, och när avsikten att göra det intensifieras mer och mer av dig kommer att börja känna kärleken i vilken du alltid är inblandad. Kom ihåg att separation är overklig och helt omöjlig! Du känner dig bara avskild på grund av manteln eller slöjan som är en del av det overkliga tillstånd som ni kollektivt byggde och valde att uppleva. När ni vaknar, vilket ni gör, kommer manteln eller separationsslöjan att lösas upp.

Använd denna speciella tid på ett klokt och kärleksfullt sätt för att hantera och släppa alla djupt sittande förargelser, hat, beskyllningar och de resulterande dömanden som sedan flyter in i era sinnen. Det är bara tankar som ni behöver koppla ur, eftersom de stör era avsikter att bara älska vad som uppstår.

Alla vill bara bli älskade, eftersom Kärlek är er gudomliga natur, så se till att vara medvetna om detta eftersom det stärker er avsikt att bara vara kärleksfull. Att göra det är att följa den gudomliga Viljan, som också är din vilja, för det finns bara en vilja. Detta är anledningen till att var och en av er inkarnerade i detta ögonblick i uppvaknandeprocessen, och er närvaro i form är en absolut nödvändig närvaro i detta nu.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...