Saul via John Smallman, 18 december 2018

Saul via John Smallman,

18 december 2018

Var i Glädje!

Mänskligheten står på randen till ett genombrott i dess uppvaknandeprocess. Ja, på nyheterna verkar allt vara i politiskt kaos var ni än tittar, men det kommer som ett resultat av den enorma ökning av kärleksfulla energier som överflödar planeten för att hjälpa er att ta stora steg framåt på er andliga utvecklingsväg. Konflikterna, som blir kända genom nyheterna, uppstår på grund av att den underliggande rädsla och ilska som orsakar dem måste släppas, inte bara på personlig nivå, utan också på planetär nivå. I eoner har splittrande och skadliga trosuppfattningar och trossystem orsakat enorma sprickor mellan människor, vilket lett till extremt smärtsamt avslutande av relationer på antingen personlig eller internationell nivå, och som ofta resulterat i våldsamma och grymma konflikter. Uppresningen nu visar verkligen mycket tydligt för er alla den absoluta nödvändigheten av mycket stora förändringar i hur ni väljer att relatera till varandra.

Förbered er för att bli FÖRBLUFFADE! Det är ett språng som planerades så snart som den uppenbara separationen skedde, och tajmingen sattes så att den skulle sammanfalla med mänsklighetens val att bli medvetna om att det enda sättet att lösa problem, från de minsta till de största, var med Kärlek. Detta har skett – även om många fortfarande är sovande, omedvetna – och brytpunkten har nåtts så att Kärlek och meningsfull dialog mer och mer ersätter bitter oenighet då människor träffas för att lösa frågor som riskerar att leda till konflikt eller mer planetär förstörelse.

Detta är stunden när många kreativa möjligheter att se stora världsfrågor i ett totalt nytt ljus framträder. De som kan erbjuda meningsfull vägledning som leder till lösningar som gagnar alla kommer att träda fram och leda de nödvändiga diskussionerna på ett harmoniskt, respektfullt och samarbetsvänligt sätt. Ni kan helt säkert förvänta er det oväntade under 2019. Förunderliga händelser kommer att inträffa som kommer att förtjusa och lyfta upp er, då ni kommer till insikt om att mänsklighetens väg Hem är kantad med händelser som kommer att tända en stor mängd ny andlig medvetenhet, händelser som kommer att påverka alla på planeten, uppmuntra alla att släppa all känsla av personlig ovärdighet, och att fullt ut engagera sig kreativt i sina hjärtans önskemål.

En känsla av intensiv frihet kommer att stiga upp i alla, och låta ohämmad entusiasm vägleda och styra dem i varje ögonblick. Den glädje sådana intensiva känslor frambringar kan inte förstås i förväg eller beskrivas på något meningsfullt sätt. De kommer i alla fall att stiga upp i varje individ och skapa en känsla av ohämmat och obeskrivligt under. Och det finns förstås inget behov av att beskriva dem då alla kommer att uppleva dem tillsammans, och således veta att de är Ett med alla i detta förunderliga firande som ÄR Liv och som ÄR Kärlek. Dessa två tillstånd är i sanning oskiljbara, men i eoner har ni trott att så inte är fallet. Ni har trott att livet kan vara fyllt av smärta och lidande, som det ofta är, och ni har upplevt det.

Trosuppfattningar är åsikter som människor engagerar sig i, som de vill ska vara sanna, men som faktiskt bara är former av begränsad syn som ni lägger på er själva, och som ni försöker lägga på andra för att stärka och validera dem och er själva. Många människor identifierar sig själva med sina trosuppfattningar och blir mycket upprörda när andra vägrar acceptera eller bekräfta dem. Dock har ni börjat förändra era allvarligaste begränsande trosuppfattningar, och släpper dogmer och auktoritära stämningar som hållit er till synes förslavade sedan tidernas begynnelse, och ni tillåter er själva förstå att ni inte är era trosuppfattningar. Ni avfärdar faktiskt själviska och skadliga trosuppfattningar för att göra plats i era hjärtan för information eller kunskap från det oändliga fältet av gudomlig Visdom som är tillgängligt för alla, vilket är av särskilt intresse för er som individer, att flöda in i er medvetenhet.

I eoner har starka och utfärdade trosuppfattningar och trossystem förhindrat er från att till fullo få tillgång till och engagera er i era enorma kreativa förmågor. Det förändras nu snabbt, och dessa förmågors frukter visas upp och delas med ökande öppenhet och entusiasm, då människor kommer till insikt om att öppenhet och delning av kreativa idéer lätt leder till större förbättringar för hela mänskligheten, gällande hur era dagliga liv kan levas och avnjutas.

Ni skapades i Kärlek för evig lycka, och livet är avsett att vara roligt, att vara trevligt, att fylla er med tillfredsställelse, belåtenhet, och frid. Men, när ni valde att uppleva det overkliga tillståndet av separation, valde ni också att uppleva rädslan och allt den för med sig. I eoner är det vad ni har upplevt, men ni har till slut nått den punkt då ni kollektivt beslutat att nu är det nog. Ni har med andra ord valt att vakna upp från den overkliga drömmen om separation, och ni har kollektivt avsikten att det ska ske.

Många är omedvetna om att, för eoner sedan, vid tidens begynnelse som ni kallar den, gjordes kollektivt valet att uppleva separation från Källan genom att engagera er i overklighet, och de är också omedvetna om att valet att vakna upp alltid var tillgängligt och att det valet nu gjorts. Därför upplever många fortfarande separation och alla dess vedermödor, mer intensivt än någonsin tidigare, då alla deras obearbetade problem kommer till ytan för att erkännas och släppas. Det är vad som pågår nu, och bevisen för det visas konstant och entusiastiskt på de stora nyhetskanalerna, då de fortsätter att uppmuntra människor att vara rädda och arga, till synes berättigat arga, på den orättvisa och det lidande som rapporteras.

Jag kan inte starkt nog betona betydelsen av att ni alla dagligen går inom – två eller tre gånger om möjligt – för att vila, begrunda, och meditera vid ert heliga altare, där kärlek alltid bor. Medan ni är där, öppna era hjärtan för att acceptera dess varma omfamning, lyssna till den visdom och inspiration den erbjuder och vet sedan, som ni gör i er varelses djup, att allt är gudomligt omhändertaget, för ni är alla gudomliga varelser och ni löser de problem som uppstår, för ni har kollektivt valt att göra det. I det beslutet får ni monumentalt stöd och hjälp av era lagmedlemmar i de andliga sfärerna. Kom ihåg att det bara finns Ett! Och ni är Ett, som upplever individualitet, kulturskillnader, nationaliteter, etniciteter, och kreativitet, mitt ibland alla de kännande varelser genom vilka Ett uttrycker sig självt. Var därför i Glädje!

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...