Saul via John Smallman, 29 juli

56

Saul, 29 juli 2016
via John Smallman

I illusionen är det nödvändigt för varje människa att hitta sina egna individuella vägar till uppvaknande.

Vi är alla mycket glada, här i de andliga världarna, över att se hur mänsklighetens uppvaknandeprocess utvecklas precis som det var gudomligt avsett. Ja, det är precis vad som händer. Bli inte störd av de globala politiska omvälvningarna eller pågående konflikterna, då dessa är tecken på ert uppvaknande, eftersom fler och fler medlemmar av mänskligheten uttrycker sitt missnöje med de oacceptabla kontrollsystemen där regeringar och internationella bolag är och har varit delaktiga över hela planeten. Dessa system är inte längre acceptabla och den skada och lidande som de har orsakat under så lång tid kan inte längre döljas, förnekas eller tolereras. Ni har ett talesätt: ”Kunskap är makt.” Ja, kunskap sprider sig snabbt över hela mänskligheten och den makt och kontroll som eliten har haft över mänskligheten så länge är i upplösning då människor över hela planeten återtar sin, och kräver att väsentliga förändringar, som de framkallar, ska genomföras. Förändring krävs och förändring sker som kommer att leda till ytterligare förändring. Det kollektiva beslutet att vakna upp kommer inte att stoppas eller reverseras, i själva verket accelererar det. Mänskligheten är i en magnifik rullning, och ni, Ljusarbetare och Ljusbärare, har varit mycket effektiva i att få igång den.

I det yttersta drivs uppvaknandeprocessen av det mänskliga kollektivet och vägleds av dem i de andliga världarna som valdes på grund av den särskilda karaktären hos deras kompetens och intressen, för att hjälpa till i detta magnifika och lysande program. Det som händer, mestadels under nivån för er medvetna varseblivning, är en intensifiering av den gudomliga Kärleksflamman som brinner evigt inom var och en av er. Ni alla upplever en uppståndelse inom er, av intensiva minnen av nedgrävda eller förnekade erfarenheter av lidande som ni har genomgått och som upplevs känslomässigt. Då dessa starka känslor uppstår är det ofta nästan omöjligt för er att identifiera orsaken bakom dem, de bara flödar, förvirrar er medan ni undrar ”vad i hela friden är det som pågår här?”

Det finns verkligen inget behov eller krav på er att identifiera dess källa, bara låt dem flöda, som de kommer att göra om ni ger dem möjlighet till det, i stället för att försöka stänga av dem som olämpliga, galna eller helt enkelt oönskade känslor som ni gott kan vara utan, då ni kämpar med att tjäna ert uppehälle och betala era räkningar.

Alla på Jorden har problem som har förnekats eller undertryckts, vilket leder till obekräftad rädsla, ilska och förbittring och dessa känslor måste erkännas och släppas. Det kan vara riktigt smärtsamt, MEN, när ni har släppt dem kommer ni att känna er friare än någonsin, mer i frid, och kan hantera de svårigheter som mänskligt liv ger er, med ett ovanligt lugn och jämnmod.

Allt detta är en viktig del av er uppvaknandeprocess, det är ett frigörande av allt som inte är i harmoni med Kärlek, så att ni återigen kan uppleva er sanna och eviga natur. Välkomna dessa känslomässiga omvälvningar i den vissa kunskapen att de kommer att befria er så att ni kan återvända Hem. Tänk på dem som en välkommen påminnelse om att mänskligheten är helt säkert i processen av uppvaknande.

Återigen skulle jag också vilja påminna er om att här i de himmelska sfärerna tittar vi med vördnad och förundran på det ni gör. Det är en enorm uppgift som ni har tagit på er – att väcka mänskligheten – och ni har visat er vara väl kapabla för denna avgörande strävan. Mänskligheten är uppvaknande.

Var och en av er varje valde de personliga och mycket individuella vägarna som ni följer, för att bidra till att bringa mänskligheten till detta skede och sedan buffa in den till vakenhet. I illusionen, där det verkar som om ni är separerade enskilda varelser, är det nödvändigt för varje människa att hitta sina egna individuella vägar till uppvaknande, och det är därför det är så många av er som kanaliserar, har mystiska upplevelser, eller bara följer en andlig väg som känns rätt, men där ni undrar om det kanske finns mer som ni kan eller bör göra. Vartän er väg leder er, lita på er intuition och följ den villigt, för ni inkarnerade med denna avsikt.

Livet i illusionen är mycket förvirrande! Innan ni inkarnerade ni var helt klara på varför ni hade valt att göra det, och ni visste att ni skulle ha svårt att komma ihåg ert syfte när ni kom till Jorden som fysiska varelser. Nu upplever ni det, och tvivel och oro uppstår om er värdighet, er kompetens och er andliga riktning. Några av er undrar om ni ska ändra er religiösa tillhörighet eller koppla från alla religiösa tillhörigheter. Andra, som har vuxit upp utan religiös tillhörighet, undrar om de kanske bör konvertera till någon religiös tro.

Det spelar verkligen ingen roll! Ni är alla Guds älskade barn som är på väg Hem till er naturliga tillstånd av att vara fullt medveten, i den gudomliga Närvaron som ni aldrig har lämnat, ens för ett ögonblick. Det sätt som tilltalar er, som ni är intuitivt guidade till, är rätt väg att gå. Övertalas inte av andra, hur välmenande deras avsikter än må vara, till att följa en väg som inte är i resonans med er. Om den väg ni följer inte känns rätt intuitivt, i motsats till en egokänsla som talar om att ni är missriktade, ändra den då. När ni är på rätt väg för er, när ni sitter stilla vid ert inre altare och är uppmärksam på den gudomliga Flamman som brinner där, kommer ni att känna komfort, belåtenhet och en känsla av frid.

Men när ni är i ert dagliga liv och i synnerhet när ni interagerar med andra som inte har någon känsla av sin andliga essens, kommer era egon ofta att försöka förvirra er genom att höja tvivel i era sinnen genom att föreslå att era människoliv är de verkliga liven, och att er andliga riktning bara beror på obefogade farhågor som tycker att det kan vara en bra försäkring att vara lite religiös eller andlig ifall det verkligen finns ett liv efter döden.

Ignorera era egon, eftersom djupt inom er vet ni att ni är eviga varelser som har en temporär fysisk upplevelse. När ni går inombords dagligen i meditation, eftertanke eller helt enkelt för avkoppling, påminn er om att ni vet detta. Be om hjälp från era älskade vänner i de andliga sfärerna att stärka er tro på Gud, er Källa, Varav ni för evigt är en väsentlig och oskiljaktig del. Ingen är ensam, separat eller övergiven i en fientlig miljö, eftersom alla för evigt är vilande i Källan, det gudomliga Hem från vilken det är omöjligt att någonsin vara separerad.

Att konstruera och upprätthålla illusionen har varit ett ansträngande arbete. Till en början var det spännande, nästan roligt, men sedan urartade det mycket snabbt till en miljö av ångest, osäkerhet och rädsla. För att fortsätta uppleva livet i det, var ni tvungna att blockera eller undertrycka dessa känslor och söka tröst och stöd i en intim relation med en annan till synes förlorad själ. Nu vet ni att detta inte fungerar.

Varför? Eftersom ni är Kärlek! Kärlek kan inte hittas utanför er själv, den bor inom er för evigt, och kan bara hittas när ni villkorslöst accepterar er själv, eftersom det är så ni känner igen er som En med Gud. När ni hittar er själv – KÄRLEK – då kan ni ge er ut på intima relationer med andra som också funnit sig själva, och glädjas i medvetenheten om er enhet som er verkliga relation ger.

Kärlek är. Ni kan inte ”få det” från någon annan, det är den ni verkligen är. Koppla därför av, i den glädjefyllda vetskapen om att den aldrig kan tas ifrån er. Ni och Kärlek är En, allt annat är en illusion, och det är ett upplyftande och inspirerande förverkligande.

Med så mycket kärlek, Saul.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...

1 svar