Saul via John Smallman, 18 december, 2022

 

Saul Genom John: Släpp alla Tvivel och Rädslor

18 december 2022

av John Smallman

https://tinyurl.com/2kf3sc42

Idag ska vi ta upp frågor som är av stor oro för många av er – tid, väntan, tvivel och oro. Vi har informerat er ett tag nu att ert kollektiva mänskliga uppvaknande är extremt nära i tiden. Och det är det! Men er upplevelse av tid är något varierande inom det illusoriska spelet där ni är engagerade som människor. Många av er som små barn kunde inte tänka er att bli vuxna eftersom ett sådant tillstånd för er verkade vara evigheter borta i tiden. Nu undrar många av er, särskilt de som är i hög ålder, vart tiden tog vägen!

Så undvik att fokusera på framtiden, på vad som kan hända eller på det du hoppas ska hända, eller på det du uppriktigt hoppas inte kommer att hända, för att göra det är en stor distraktion från att leva och kan inte ge dig några meningsfulla svar. Fortsätt inte heller att gå tillbaka till fel eller misstag som du har gjort tidigare. Kom bara ihåg att ni alla valde att vara här nu för att vakna och hjälpa andra att engagera sig i mänsklighetens uppvaknandeprocess, och det är precis vad ni gör. Slappna därför av i vissheten om att allt utvecklas precis som Moder/Fader/Gud har för avsikt, eftersom det självfallet alltid gör det eftersom det inte finns något annat alternativ.

Den gudomliga planen för ert kollektiva uppvaknande, skapad av Gud i det exakta ögonblicket då ni tillsammans bestämde er för att uppleva ett drömlikt tillstånd av separation, har pågått sedan det ögonblicket, vilket var och är just nu. Och det kommer till sitt vackraste förverkligande just nu, det enda ögonblicket som finns.

Detta är verkligen ett mycket förvirrande koncept för dem i form att acceptera, och är bortom förståelse på grund av det ständiga pågående tidsflödet som ni ständigt upplever, med ögonblicket av nu är borta i samma ögonblick som det anländer. I Verkligheten, som ni snart ska vakna till, finns det endast nu, och i Verkligheten är det absolut vettigt. Ni kommer att behöva vänta tills ni vaknar för att uppleva det och förstå det, och då kommer det att vara fullständigt vettigt för er, och ni kommer att bli förtjusta i den Verklighet som det presenterar er med, nu!

Därför, släpp eller gör er kvitt alla tvivel, ångest, förbittring, ilska eller rädsla, de är alla overkliga egoistiska sinnestillstånd. När ni identifierar er med era mänskliga kroppar verkar det helt normalt och naturligt att uppleva dessa känslor, och för att försäkra er om säkerheten för era kroppar – som lätt skadas eller förstörs – tror ni att ni måste vara uppmärksamma på dem.

MEN, ni är INTE dessa kroppar. De kroppar i vilka ni befinner er för att uppleva mänskligt liv tjänar det enda syftet att förse er med ett fordon eller en behållare som gör det möjligt för er att uppleva en overklig känsla av separation och övergivenhet från er evigt kärleksfulla Källa. Som ni har fått höra så ofta, är separationen från Moder/Fader/Gud helt bortom möjlighetens gränser, eftersom Moder/Fader/Gud ÄR Allt som finns.

Äntligen, med tiden, har det mänskliga kollektivet valt att vakna. Ändå känner många av er sig fortfarande väldigt osäkra på om ett uppvaknande faktiskt kan inträffa, eftersom ni så kraftfullt har identifierat er med era totalt dödliga kroppar, som med tiden kommer att dö. Din individuella medvetenhet om ditt uppvaknande börjar när du verkligen börjar försöka få grepp om ditt sanna livssyfte. Det händer när du antingen tror att du har åstadkommit allt du har tänkt uppnå som människa, och lämnas med en brist på motivation för livet och en stark rädsla för döden. Eller när livet har blivit så smärtsamt att du försöker förstå det nästan konstanta lidande som det presenterar dig för, och du ropar till Gud – om det finns någon – i förtvivlan.

Vad människor måste acceptera, och lära sig att lita på, är att Gud alltid hör dem och besvarar deras kallelser.Men för det mesta är era rop på hjälp, era böner om hjälp, så konstanta och högljutt pågående att ni inte hör det kärleksfulla svaret som erbjuds er omedelbart.

Jag kan inte nog betona vikten av att ta time out minst en gång dagligen, och helst varje gång ni har ens de kortaste lugna stunderna, för att lyssna tyst så att ni kan ta emot och höra den kärleksfulla vägledningen som erbjuds er. Den kommer oftast till dig som din intuition, ditt inre vetande som alltid är helt kopplat till Källan, till Verkligheten. Ändå låter du dina egoistiska tvivel avfärda det utan att verkligen bli medveten om vad som erbjuds, och fortsätter därmed att engagera dig i de distraktioner och den oro (ditt tak-hjärna-prat) som ditt ego presenterar dig med när det ser dig ens börja komma in ett tillstånd av frid.

Era egon gillar inte att ni är i frid.

Om ni inte är i frid lyssnar ni på era egon, och de är verkligen väldigt högljudda. Om ni inte redan har gjort det – och många av er har det – avsätt för er själva en tidsperiod varje dag som en viktig och oförglömlig rutin när ni väljer att vara ganska ensamma och ostörda av de mångfaldiga mänskliga kraven på er tid, och bjud inModer/Fader/Gud att fylla era hjärtan med kärlek. Det är viktigt att du bjuder in Henne till ditt hjärterum, eftersom hon alltid helt hedrar dig och ditt heliga inre rum och kommer inte in objuden.

Hennes kärlek och Hennes Respekt för dig är långt bortom din förmåga, som en människa i form, att föreställa dig, även om du djupt inom dig själv vet detta, och när du ger Henne inbjudan, när du tystar ditt sinne kommer du att känna Hennes Frid inom dig. Då kommer du att känna dig riktigt levande medan du vilar där i hennes mest kärleksfulla famn.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...