Saul via John: Kärleken är Mild! Den Väsnas eller Skriker Inte 27 januari 2024

Saul via John: Kärleken är Mild! Den Väsnas eller Skriker Inte

27 januari 2024

av John Smallman
https://johnsmallman.wordpress.com/

Mänsklighetens resa mot uppvaknande fortsätter att göra exceptionella framsteg, eftersom den fortsätter att anpassa sig till och följa planen som Moder/Fader/Gud satte igång för att hjälpa er alla att vakna upp till den enda Verkligheten – KÄRLEK – även om det verkar för många av er som att saker blir värre!

Även om många har fått sin uppmärksamhet fångad av de till synes oändliga MSM-propagandaexplosionerna, som alltid är fokuserade på drama och behovet av att väcka rädsla i befolkningen, tillåt er själva att lyssna på er egen individuella intuition som ständigt är vaken inom er.

Din intuition är din okrossbara koppling till din Källa, till Kärleken, till Kristi Medvetande som är Verkligheten, och från vilken du aldrig för ens ett ögonblick har blivit separerad.

Ni är, har alltid varit och kommer alltid att vara fullt och för evigt Ett med er Källa, därför är ni alla oersättliga egenskaper eller kännetecken hos Moder/Fader/Gud som uttrycker sig själv och sin gudomlighet perfekt och unikt genom er.

Den djupa Kärleken inom var och en av er, när ni tillåter den att fylla era hjärtan, istället för att i rädsla lyssna på och tro på budskapen med vilka era egon alltid försöker distrahera er från verkligheten, den kommer att helt omfamna er och flöda rikligt ut genom er, vilket djupt påverkar alla som ni interagerar med på ens det minsta sätt.

Detta är Guds Vilja för dig, och därför är det naturligtvis också din vilja. Hennes Vilja är den mest magnifika gudomliga Gåvan från Gud till hela skapelsen.

Ni är alla gudomliga varelser med enorm Kraft. Allt ni behöver göra för att komma åt detta är att tillåta er medfödda gudsfruktan att uttrycka sig genom att vara er själva.

Det finns inget behov av att söka andras godkännande – en rädslo-driven egoistisk aspekt av att vara i form – eftersom du redan är ett unikt uttryck för Gud. När du söker andras godkännande eller acceptans genom att hålla med dem när du inte gör det, eller när du är osäker på hur du faktiskt känner, döljs det du sanningsenligt tror ifrån dig eftersom du tillåter dina rädslodrivna egon att vägleda och dirigera dig.

Att göra detta är vad separation handlar om.

Era egon är livrädda för att vara ensamma och själva, och de har ett intensivt behov av att tillhöra något, och ni kan tydligt se att när ni ”tillhör” en organisation, antingen politisk, statlig, sport, militär, välgörenhet, religiös etc., som kräver lojalitet vid alla tillfällen, tilltalar det dem genom att ge dem en tillfällig känsla av trygghet, som är ogiltig och som de vet kan tas ifrån dem när som helst, vilket håller dem i ett konstant tillstånd av rädsla.

Din Enhet, ditt ömsesidiga beroende med din Källa, Moder/Fader/Gud är livskraften, medvetenheten om ditt varande, ditt eviga Medvetande, den unika Du som var och en av er är.

Det är Gud som uttrycker sig genom den helt unika varelse som du är, och ser andra och världen omkring dig precis som du väljer att se på dem och uppfatta dem på ditt eget helt unika sätt.

Du kan ändra och du ändrar denna uppfattning då och då eftersom ditt personliga mänskliga perspektiv påverkas av vad du ser och vad du tror. De flesta av er håller fast vid trosuppfattningar som påtvingades eller uppmuntrades under spädbarns- och barndomen, och sedan under tonåren och tidig vuxen ålder ändrar ni dem när ni väljer att bli mer självständiga för att börja leva de liv som är meningsfulla för er, även om denna”meningsfullhet” ofta är starkt påverkad av era mycket upprepade spädbarns- och barndomsupplevelser, som så att säga är ingrodda i er under er nivå av medveten medvetenhet.

Ofta kommer dessa sinnen eller tolkningar av livet i konflikt, vilket leder till förvirring som de flesta människor försöker begrava i sitt undermedvetna – utom synhåll, utom sinnet – tills de intensifieras och absolut kräver att bli uppmärksammade.

När detta inträffar, som det gör för alla, befinner sig många till synes i krig inom sig själva, och varje känsla av skuld eller ovärdighet som de har förnekat stiger otvetydigt upp i deras medvetna medvetenhet, vilket orsakar obehag som kan vara extrema.

Vad som händer är att deras behov av att hitta det sanna syftet med sina liv börjar utvecklas, eftersom meningslösheten i mycket av deras liv blir allt mer uppenbar, eftersom allt de har sökt i personlig prestation eller materiella saker – även om de uppnåtts – ej längre ger någon verklig tillfredsställelse. I själva verket har de förmodligen precis insett att det aldrig har gjort det.

Detta är i själva verket ett mycket underbart tillfälle att börja frigöra dig från alla egodrivna tänkanden eller beteenden, och slutligen låta din Gudagivna intuition vägleda dig.

Detta är ofta svårt eftersom era egon är HÖGLJUDDA och din intuition är mjuk, kärleksfull och mild.

Kärleken är Mild! Den skriker eller ropar inte, den omsluter och omfamnar dig närhelst du väljer att tillåta den att göra det, och erbjuder dig sedan klok och kärleksfull vägledning, vägledning som era egon, på grund av deras oändliga rädsla och behov av skydd från andra och världen, skulle avfärda som galen.

Ändå verkar ofta era egon vinna, och ni tillåter återigen rädsla eller ”tänk om”-tankar att fånga er uppmärksamhet, och distraherar er ännu en gång från den milda intuitiva vetskapen som alltid finns med dig.Men din gudomliga anslutning, din intuition, är oupphörligt tålmodig eftersom den alltid hedrar din fria viljas val och beslut, och när du gör valet att börja acceptera dess vägledning, när du vill är den där, redo och helt villig att presentera sig själv för dig.

De allra flesta i mänsklig form kommer att börja lyssna på och bli vägledda av sin intuition i sin nuvarande inkarnation, eftersom de sätter den avsikten mycket kraftfullt före födseln.

Ändå har många genomgått eller genomgår intensiv smärta och lidande just nu. Så var medvetna om detta och istället för att reagera argt och dömande på de vansinniga och destruktiva beteenden som vissa engagerar sig i, pausa och tona in er på dem som ni känner ursinne eller ilska mot och tillåt er själva att erbjuda dem er kärlek och er förlåtelse.

När ni gör det kommer intensiteten i era känslor att lätta, och ni kommer att känna en medvetenhet om och en medkänsla för deras smärta, vilket tillåter Kärlek till dem att fylla era hjärtan och minska allt ursinne eller ilska ni kan känna för det uppenbara fördärvet i de liv de lever.

Kom ihåg att alla för närvarande inkarnerade valde att vara på Jorden nu för att hjälpa till i ert kollektiva uppvaknande, och ingen av er har kunskapen att döma eller fördöma någon annan.

Källan, Kärleken, Moder/Fader/Gud, accepterar i oändlighet alla av Hennes Gudomliga skapelser och är för evigt Ett med var och en av dem.

Det finns bara Kärlek.

Allt som inte är i perfekt linje med Kärleken är overkligt, det finns inte och kan inte existera.

När du vaknar, vilket du definitivt kommer att göra, kommer du att förstå och veta med glädje att detta är den absoluta SANNINGEN.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *