Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 21:e mars, 2017

 

4 Men, 18 Ceh, 3 Caban

Dratzo! En märklig tystnad genomsyrar allt. Skurkarna av mörkret, kabalen, förstår att den aktuella perioden med stiltje, betyder att Kabalen till viss del, fortfarande kan kontrollera vad som händer. Följaktligen, övervakar De Äldste noggrant stegen i förändringen. Våra allierade rapporterar fortfarande att processen för att påbörja en massiv arrestering, nästan är klar. Den nuvarande Amerikanska de facto regimen, är fullt medveten om de aktuella bristerna. Slutet kommer närmare eftersom den nuvarande regimen, visar på brister som i hög grad har präglat de officiella handlingarna. Ljuset, som nämnts tidigare, förbereder sig självt för ett eventuell genombrott, när tiden är mogen. Som vanligt, dyker saker upp strax under ytan. Beståndsdelarna i denna konstiga verklighet, förblir lika förvirrande som vanligt. En sorts konstig olustkänsla har uppstått den här gången. Detta är inte avsett att pågå så mycket längre. De mörka börjar lägga märke till den annorlunda rytmen/pulsen, vi just har har placerat under deras fötter. Allt sker med gudomlig timing, och det kan kabalen inte längre ignorera.

 

Ni befinner er i en tid, som fortfarande inte är i fas med verkligheten. Bli inte förvirrade av det. Den bakomliggande grundrytmen behöver växa sig stark, i takten som fastställts av det Gudomliga. Den underjordiska delen är utformad för att försvaga och störa operationerna i detta rike. Bortom det relativa lugnet, finns de splittrade vägarna för den mörka kabalen. Dessa kaotiska toner kommer inom kort att slängas som avfall, tillsammans med de förmodade segrarna från mörkret. Denna sortens udda konsert, gör det omöjligt för mörkret att kunna utföra det de nu vill. Styrkorna av Ljuset väntar därför på rätt tillfälle för att komma fram, och snabbt lösa den nuvarande situationen, som fortfarande hänger fast vid de sista bitarna, i den gamla verkligheten. Därför, var snälla och förstå att det ni ser nu, inte kan pågå mycket längre. Den mörka kabalen, vilket tidigare noterats, kommer att inse sin dumhet. Det är dock olyckligt att den konstiga fördröjningen av de mörka, har försenat Ljusets utveckling. Ljuset korrigerar nu långsamt allt detta. Underbara saker ligger precis framför.

Det som händer globalt, är ett tecken på vad som komma skall. Ljuset var ursprungligen aviserat av Himlen, och skulle vänta på rätt gudomlig tid för agerandet. Denna speciella tid är snart till ända. De mörka såg Presidentens vinst som ett omen för att det förmodade snabba slutet inte skulle komma. Kabalen, som tidigare nämnts, trodde att Ljuset skulle bli tvunget att acceptera den fantastiska existensen av Aktiebolaget USA, som ett tecken på att den illegala affären, som påtvingades Amerika år 1871, skulle få stanna kvar. Vad mörkret inte vet, är att denna verklighet bara är ett temporärt tillstånd. Som vi tidigare rapporterat, gjordes detta för att ge de mörka falska förhoppningar. Det har fungerat, och i det långa loppet, gjorde det våra uppgifter mycket lättare. Den mörka kabalen har nu i själva verket, lagt en snara runt halsen. Detta projekt har nu avancerat för långt för mörkrets gillande. Frosten har verkligen lagt sig! Vi räknar med att kunna presentera lite goda nyheter inom kort.

Som ni kan se, så fungerar planen för att fånga mörkret bra. Den tunga delen är hur mycket denna utveckling har försenat den oundvikliga segern. De mörka är äntligen avklarade, och deras stora nätverk med onda, är till fullo exponerat. Ljuset kan snart avsluta sitt plikttrogna arbete, och tillåta den nya regeringen (NESARA-republiken) att presenteras, och det speciella jubileet kan då formellt börja. Hela denna utrullning går varsamt framåt. De Äldste har gjort det helt klart, hur långsamt allt ska ske. Som brukligt, så måste vi formellt protestera. Vi vet att detta verkligen har möjlighet att gå framåt mycket snabbare, och lika säkert. Denna försiktighet visar tydligt på den stora oro, som uttrycktes till oss, av de olika grupperna av Äldste och kungligheter. Denna klyfta kommer snabbt att försvinna när större enighet nås inom var och en av de olika grupperna. De nuvarande resultaten är ytterligare ett tecken på denna övergripande upptining. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi har anlänt med många bra saker, att prata med er om. Era fantastiska visioner består fortfarande av att behålla ett positiv synsätt, som fortsätter att förflytta denna verklighet framåt. Trots de nuvarande svårigheterna, som inte går att stoppa. Därför ber vi er seriöst, att ni tar in alla positiva dekret från Himlen, och använder dem för att flytta er allt närmare denna världens verkliga essenser, av Kärlek och Ljus – och sprida dem över hela detta heliga klot. Vi är fortfarande välsignade och hedrade av er underbara reaktion, på det som hände för några månader sedan. Förstå att ett visst resultat var nödvändigt för att behålla denna magnifika energi intakt, för att vara redo att acceptera det som händer härnäst. Det är verkligen dags för Ljuset att börja manifestera en ny agenda för detta rike. Det har tagit längre tid än som först var planerat för att avsluta de föreskrivna åtgärderna. Det orsakade några nödvändiga förseningar, som nästan är till ända..

Det vi vet nu är att en serie händelser snart kommer att slutföras. Vi har arbetat med Himlen för att skapa ett antal speciella scenarier, som dramatiskt kommer att förändra det globala kaoset. En ny förordning i ytans samhällen pågår. Vi välsignar och omorganiserar allt. Det är dags för en förändring av hur de globala regeringarna arbetar. För länge sedan, var den här världen förutbestämd för att stöta på några tuffa förhållanden. Denna period, som varade i många årtusenden, närmar sig nu den mycket efterlängtade avslutningen. De som fortfarande tror på de gamla alternativen, kommer att bli mycket överraskade. Det kommer nya varelser som stoppar den terror, som fortfarande verkar finnas kvar. Det kommer att bli en överraskning för de som nu tillfälligt framför showen. En helt ny verklighet kommer att manifesteras, som kraftigt kommer att röra om i de nuvarande planerna. Låt oss välsigna och hälsa denna nya verklighet.

Det är en sällsynt tid när mörkret nu motarbetas, och de många terroriserande objekten stoppas, som helt fantastiskt stöds av Himlens stora tjänare. Detta mina Kära, är en sådan tid. Var alltid tålmodig och redo att handla på Himlens kommando. Särskilda uppsättningar med välsignade kommandon är redo att verkställas. De mörkas nuvarande ställning kommer att upphöra, och en ny, mer korrekt ordning, kommer att träda i kraft. Vi mästare är glada över det som är på väg att hända. Det har inte varit lätt att se på, när de mörka har lekt med er. Alla de mörka tjänarna kommer att få det de förtjänar. Att ni känner till det, kan hjälpa er att bättre kunna hantera den frustration, som många av er har känt. Därför ber vi er återigen att ni också den här gången, inser att det här också måste komma. Himlens avsikt är att fullt ut förändra, det vi har lovat. Med det i åtanke, var glada, planera och njut av det som kommer fram! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med vår veckorapport. Kom ihåg att mycket är redo att manifesteras. Dessa tuffa tider är nästan över. Vi ser fram emot att titta på alla er, när ni firar den nya tiden. Det kommer att bli en stor, magnifik tid! Vet, Kära Ni, att det oräkneliga utbudet och det aldrig sinande välståndet från Himlen, verkligen är ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius för Var En och Var i Glädje!

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...