Saul via John Smallman, 27 november, 2018

Saul

via John Smallman

27 november, 2018

”När ni känner att ni är Ett med någon annan, så löses rädsla, konflikter och misstro upp”

 

Förändringarna ligger i luften, i själva verket kommer inom kort enorma förändringar och avslöjanden att avtäckas, i och med att mänskligheten synnerligen effektivt framskrider mot ögonblicket för sitt storslagna uppvaknande. Ert uppvaknande har alltid varit Guds Vilja för er och Guds Vilja, den gudomliga Viljan, i själva verket mänsklighetens vilja – er kollektiva vilja, alltsedan det overkliga men skenbart mycket verkliga separationsexperimentet tog sin början – är En Vilja och Den uppnås alltid. Det förekommer inga undantag!

Många av er frågar naturligtvis, och ni fortsätter fråga: ”Om Gud är Kärlek och Hans Vilja är att vi ska vara lyckliga, varför förekommer det då så mycket smärta och lidande i världen?” Det är svårt för er att förstå och acceptera att den Enda Viljan, er kollektiva Vilja och Guds Vilja för er alla, är att ni ska uppleva evig GLÄDJE! Detta är Verkligheten! Vad ni upplever och förefaller ha upplevt i eoner – dömande, skuldbeläggande, konflikt, smärta och lidande – är illusoriskt. Javisst, smärtan och lidandet är väldigt övertygande och förefaller vara fullständigt verkliga för er fysiska kropp, den mänskliga kroppen, det finns sinnen och känslor införlivade inombords för att göra det möjligt för den att ta hand om sig själv och att njuta av livet. Och denna känslighet har ett pris – ni har ett ordspråk: ”Det förekommer inga gratisluncher”, man får ingenting till skänks – och priset är förmågan att känna njutning och smärta, lycka och lidande. Era kroppar är känsliga instrument genom vilka medvetandet för stunden upplever overklighet i separationen från Källan.

Upplevelsen av separation var bara en tillfällig sensation, men den verkade ha varit pågående i tusentals, tusentals år. I Verkligheten existerar endast Kärlek – som innefattar frid, förnöjsamhet, lycka, omtanke, samarbete, harmoni – och allt ni får uppleva som människor och som inte är av Kärlek är overkligt, fastän det förefaller vara mycket verkligt. De flesta av er identifierar er med era kroppar, med era mänskliga kroppar, och de känslor och sensationer som de genomgår. Men när ni vänder er inombords i meditation, begrundande, eller bara avslappning och ert ”tjatter i hjärnan” minskar eller till och med upphör för ett tag, så finner ni att ni befinner er tillfreds med er själva i självacceptans.

Lidandet beror på era tankar och det dömande och skuldbeläggande som medföljer detta. Det är vad känslan av separation allt handlar om. När ni känner att ni är Ett med någon annan – er partner, äkta hälft, era barn, i en kärleksfull relation – så löses rädsla, konflikter och misstro upp. Och om ni befinner er i fysisk, mental eller emotionell smärta som beror på sjukdom eller skada till era kroppar, eller av emotionella eller psykologiska orsaker, så lättas detta ofta upp när ni vistas i närvaron av kärlek. Detta är vad relationer allt handlar om – att vara Ett, att kärleksfullt bli stöttade, att veta att ni inte är ensamma. Denna visshet, denna inre känsla av tillhörighet, att få vara hemma, älskad och accepterad är vad alla eftersöker. Och naturligtvis är detta Verkligheten! Detta är var ni befinner er i varje stund av er eviga existens, ni har bara tillfälligt förlorat tillgången till medvetenheten om det.

Att vara separerad från Kärleken, från Källan, är outhärdligt. Och detta kan aldrig inträffa. Men såsom separata individuella människor, verkar det vara så att ni är separata, ensamma, isolerade från alla andra. Ni alla drömmer medan ni sover och tidvis är era drömmar hemska och skrämmande verkliga och ibland är de tråkiga, omöjliga att memorera och ibland kan de vara roliga, spännande och upplyftande. Sedan vaknar ni upp och de finns inte längre, för de var overkliga och mycket snabbt glömmer ni dem fullständigt. Nåväl, separationen såsom ni upplever den i egenskap av människor i kroppar, är också en dröm, den är overklig, och ni kommer att vakna upp. Såsom med drömmar, så kommer alla minnen av separationen att blekna bort när detta sker och ni kommer på nytt att hitta er själva, där ni alltid har varit, som Ett med Källan och i yttersta Glädje.

Ni alla är medvetna om att enorma förändringar äger rum, fastän ni inte förmår identifiera exakt vad det är som håller på att förändras. Ni kan känna det, och ni vet att det sker. Och samtidigt, när fler “grejer” framträder för att tas omhand, både inom er själva och inom andra med vilka ni kommunicerar, så kan livet vara, och är för vissa, mycket obehagligt och mycket oroande. Bara acceptera att det som sker är en nödvändig och oundviklig aspekt av uppvaknandeprocessen. De flesta av er har fått uppleva oönskade förändringar i era liv, förändringar som kan ha anlänt plötsligt och oförutsett, därför tenderar ni alla att vara på er vakt inför förändringar. Många planerar sina liv för att undvika förändringar, men i sanning är förändringar oundvikliga i det overkliga separerade tillstånd som ni upplever som människor. Så i stället för att oroa er över vad som härnäst kan inträffa, för att få er ur jämvikt er i era individuella liv … FIRA, för ni kommer att vakna upp från separationens dröm till den yttersta glädjen av Enhet och djupt inom er själva så är ni medvetna om detta. Ja, de flesta av er har glömt bort vilka ni är, men glömskans slöja ska tas bort och förvåning och glädje kommer på en permanent basis ersätta denna tillfälliga men skrämmande omedvetenhet om vilka ni faktiskt är.

Gå inombords varje dag utan att missa det, och stundvis under dagen när tillfällen medges och förena er med Kärlek, med Källan, men Moder/Fader/Gud, som ständigt finns närvarande i väntan på att få omfamna er och hjälpa er att känna en fullständig acceptans som är er rättighet och ert arv. Ni blir gudomligt älskade, ständigt, och inget kan någonsin ändra på det.

Med så väldigt mycket Kärlek, Saul

 

11/27/2018 by John Smallman

Saul Audio Blog for Tuesday November 27th

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...