Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 21: april 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 21: april 2017

 

 

Händelserna kommer i allt snabbare takt, och dagarna då sanningen om er existens kommer att avslöjas. Det återstår inte mycket tid, innan förändringarna kommer, och det vore bra om ni är beredda på det. Ert huvudsyfte bör vara att behålla er balans och hålla er lugna hela tiden, eftersom det kommer att vara många människor som blir upprörda och oförmögna att förstå vad som händer. Den turbulens och de fortsatta problemen bara med att finnas till, hjälps inte av de fortsatta bakslagen och hotet om krig. Vissa frågar varför vi inte ingriper, men som vi tidigare sagt, så är ni skaparna av ert öde, och måste skörda resultaten. Däremot får ni inte göra sådant som står i direkt opposition mot Planen för människans utveckling, som har tagits fram av de som övervakar era framsteg. Alla sådana försök kommer att blockeras, eller avledas på ett sätt som förhindrar att större avvikelser uppstår.

Beslut har redan tagits för att hålla er på den väg, som ger er möjlighet att stiga upp i slutet av cykeln. Tålamod är fortfarande nödvändigt, under tiden möjligheten skapas som äntligen låter er få veta sanningen om er själva. Ni är stora själar på vägen tillbaka till ljuset från vilket ni kom, och sanningen kommer att frigöra er från all den felaktiga information, som har dämpat ert tankesätt, för bara ett fåtal av er förstår era sanna själar. Vi upprepar att ni är Varelser av Ljus, som kom ner till de lägre vibrationerna, och har accepterat utmaningen av att hitta tillbaka igen. Men ni har aldrig varit ensamma under era resor, för Guiderna har hjälpt er att följa den väg som har förordats, för att hjälpa er i utvecklingen. Eftersom ni fick en fri vilja blir påföljden den, att ni själva är ansvariga för resultatet av era handlingar, och ni kommer att förstå när ni behöver höja upp er själva.

Om ni läser dessa meddelanden är ni så gott som säkert på Vägen av Ljus, och ni kommer att få möjligheten att stiga upp. För att lyckas måste ni hålla fokus på ert mål och inte låta yttre händelser distrahera er. Det händer mycket som inte syns, men ni kan känna effekterna. För närvarande är det mycket som orsakar ett felaktigt intryck av vad händelserna innebär, och tills det är säkert att komma fram med sanningen, så är det viktigt att ha ett öppet sinne. Det här året är ett år när så många saker kommer att hända, och ni kommer tycka att det är svårt att finna sanningen, men den kommer nästa år eller så. Den kommer i en takt så att människor inte kommer att bli överväldigade, utan kan klara av de avslöjanden som visar hur bedragna ni har varit. Sanningen har medvetet hållits borta från er av de Mörka, eftersom de inte vill att ni ska veta vilka stora Varelser ni verkligen är. Sanningen kan inte hållas tillbaka mycket längre, och även nu pratas det om hur den ska kunna avslöjas. De av Ljuset önskar ett fullständigt avslöjande, så att sanningen blir känd för alla.

Varje ansträngning ni gör av att stå kvar inom Ljuset, kommer att bli väl belönad, och er Uppstigning kommer att ske med lätthet. Som tidigare förklarats så är det upp till er, men all hjälp ges för att skydda er, och stoppa störningarna från de som hellre vill hålla er i mörkret. Helt klart kommer ljuset alltid att vara kraftfullare än de lägre energierna, och hela tiden ni befinner er i det, kan inget skada er. Då det sker undantag är det alltid på grund av karmiska skäl, som kan leda till antingen ett positivt eller negativt resultat. Alla händelser i er livstid har avtalats i förväg, och förändringar kan komma. Återigen, de kommer att vara enligt er överenskommelse. De flesta kommer att vara till er fördel, och kan till exempel finnas där som en oväntad möjlighet för att kunna rensa gammal karma som kommer upp, som ni framgångsrikt har tagit er an.

För närvarande fortsätter striderna om kontrollen av jorden, men inte mycket längre, eftersom slutet på krigen är i sikte. Klart är att ni inte kan ta konflikter, krigsattityder och handlingar till de högre vibrationerna. Och det kommer en tid snart, när krig och alla aspekter av dem, inte längre kommer att vara möjliga, och de själar som fortsätter att vara en del av det, kommer att fortsätta med sina handlingar någon annanstans. Freden kommer, även om det kan tyckas omöjligt för närvarande, med tanke på Jordens tillstånd och människorna på den. Människan kan inte helt skyllas för de många krig som utspelas, för vissa fraktioner, som Illuminati, har medvetet spelat ut båda sidor mot varandra, och försett dem med vapen. Men, för att få saker att låta ännu mer komplicerade måste det dock konstateras, att karma åter igen måste vara involverad, så att alla som deltar kan få de erfarenheter de behöver.

Utan tvekan är livet svårt på Jorden, men var annars kan ni uppleva sådana möjligheter att utvecklas så snabbt. Som själar av Ljuset, följs era resor alltid av ett antal Guider som skyddar er, för att se till att era livserfarenheter inte blir störda. Som utvecklade själar, är det deras sätt att hjälpa andra som följer efter, som kan behöva en hjälpande hand. I ert universum är Moder Jord en som har offrat sig själv, för att hjälpa den Mänskliga Rasen att kunna stiga upp. Snart kommer hennes uppgifter att slutföras, när hon stiger upp tillsammans med de många själarna som också är redo. Som ni kan förstå är sluten väldigt viktiga tillfällen, för de ger själarna en särskild möjlighet till massuppstigning. En cykel slutar och en annan börjar, som ger själarna ytterligare en möjlighet att stiga upp, med de fördelar som följer av det.

Om själarna bara visste om, eller förstod, hur stor deras potential är, skulle de använda den för att finna vägen till utveckling, vilken helt enkelt uttrycks som Universell Kärlek. Det låter svårt när ni inte har nått den nivån, då ni till exempel blir upprymda av att ”älska era fiender som er själva”. Ni ser andra själar som era Bröder och Systrar, där färg eller ursprung inte har någon betydelse för deras koppling till er. Ni är Ett med alla andra, och allt liv är en del av Gud, och det illustrerar varför Gud ger lika mycket kärlek till alla själar, också varför Gud inte straffar någon enda själ utan bara har perfekt Kärlek att ge. Vissa tror på den så kallade Djävulen, men det är någon hemsk som skapats av Människan.

Han är en förvirrad själ, helt enkelt för att han har blivit vilseledd av de som har en agenda för att förslava honom, och hålla honom borta från sanningen. Det är dock inte längre möjligt, eftersom Ljuset har vuxit sig så högt och fortsätter att växa i intensitet. Himlen är en plats av Harmoni och Kärlek, där allt är i ett tillstånd av fullständig Kärlek. Den kanske är utom räckhåll just nu, men finns i slutet av den resa ni just har påbörjat. Vissa själar har kommit i kontakt med sådana energier, och berättar om den extas de har upplevt. Glädje och Lycka kommer genom att behålla Kärlekens energi, och när ni sänder ut den, hjälper ni alla andra att lyftas.

Detta budskap kommer genom mitt Högre Själv, och bär på Ljuset och Kärlekens energier.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...