Saul via John Smallman, 17 november 2019

Saul via John Smallman

17 november 2019

Tiden för egoistisk maktkamp närmar sig sitt slut

Förändringar av stor magnitud sker över hela världen då det mänskliga kollektivet rör sig med en hela tiden accelererande takt mot uppvaknande. Det finns knappast någon på Jorden som för närvarande är omedveten om att någonting av enorm betydelse sker. De vanliga medierna rapporterar som vanligt om kaos, förvirring och katastrofer på olika håll i världen, eller, mer lokalt, om dramatiska händelser i närområdet som uppmuntrar till rädsla, men detta är inte de förändringar jag talar om. Över hela världen blir människor puffade och knuffade av sina andliga guider som påminnelse om de avsikter de hade innan inkarnationen som människa i nuvarande livstid. Tillståndet av andlig minnesförlust som inträder när en själ väljer den mänskliga formen orsakar intensiv förvirring därför att, med insikten att livet som människa måste ha ett syfte, för de flesta människor verkar det syftet vara icke-existerande, saknas helt, eller kan inte kommas åt för att det är så djupt begravt inom dem.

Tills helt nyligen trodde majoriteten av människorna, främst på grund av denna minnesförlust, att deras överlevnad som människor och deras förmåga till nöjen via deras mänskliga sinnen var det enda syftet med livet. Emellertid har, under de senaste årtiondena, fler och fler människor sökt en djupare mening med livet, en kärleksfull och medkännande mening, och det finns övertygande bevis för denna attitydförändring över hela planeten, där grupper har bildats för att höja medvetenheten om frågor som oroar dem – till exempel pågående industriella processer som orsakar enorm skada på miljön, hälsofrågor, den fattigdom som så många tvingas leva i, och utrotningen av så många djur- och insektsarter på grund av okänslig användning av kommersiella gödningsmedel och växtgifter. Detta är ett mycket positivt tecken på accelerationen av mänsklighetens uppvaknandeprocess. Ert uppvaknande sker just nu!

Ja, det finns kaos och förvirring på en exempellös skala, men det beror på att människor förändras då de utvecklas andligt; de växer i medvetenhet om att alla, utan undantag, har en inneboende rättighet till livets nödtorft, och över hela världen kräver de att dessa rättigheter ges dem av de regeringar som förutsätts representera dem. Det gamla sättet att styra en underdånig befolkning är inte längre acceptabelt och börjar monteras ned. De nya sätten som ska ersätta det gamla är ännu inte helt utvecklade, men mycket intelligent och vis diskussion förs och frambringar några mycket effektiva idéer som kommer att bli framgångsrika i att lösa dessa grundläggande sociala problem som ignorerats eller avfärdats av regeringar i så lång tid.

Som man säger ”Det är förändring i luften!” Och det är underbara nyheter. Det är nyheter som så många väntat på, för det pågår och är ostoppbart: mänskligheten vaknar upp, NU! Lita på er intuition att vägleda er med integritet, tryggt och ärligt framåt. Ni måste gå framåt, ni vill gå framåt och det är ert mänskliga öde att gå framåt. Det är vad ni inkarnerade för att göra. Tiden för egoistisk maktkamp närmar sig sitt slut, och även de med mest egoistiska avsikter puffas mot uppvaknande och börjar bli medvetna om hur de har levt, och att deras strävan att styra och manipulera inte längre är acceptabelt, och ett sätt att leva på som de inte längre vill vara med om. Många som innehaft politiska positioner och ambitioner kliver av och det rapporteras i medierna. Mycket annat av extremt upplyftande natur sker också, då mänsklighetens andliga evolutionära avsikt förstärks och intensifieras.

Var ni än bor och vad ni än gör så är ni på er andliga väg, varje människa är på sin andliga väg, även om det för er verkar som om ni bara blint snubblar runt; så är det inte. Det bara verkar vara så därför att så mycket kommer upp för er som måste erkännas och frisläppas, saker som legat vilande, begravda, dolda, förnekade eller ignorerade i många livstider och som, då ni blir medvetna om dem, chockerar och förfärar er. Det kommer upp tankar som ni föreställde er bara fanns i sinnena hos dem som är helt galna. Hur kan de komma upp i era sinnen när ni tror att ert syfte och er avsikt är att bara vara kärleksfull, frågar ni er förfärat? Ja, ni är alla del av det mänskliga kollektivet, så tankar som någon uppmuntrar eller ägnar sig åt påverkar alla andra. Det är därför som uppvakningsprocessen är så nödvändig och så intensiv.

Det finns bara Ett Medvetande, En Medvetenhet, Moder/Fader/Gud, Källa, och det är Ni, och inom det stiger alla tankar upp. Därför kan alla vara med och få tillgång till dem, ofta ganska oavsiktligt, och det resulterar i att era individuella tankemönster man vara mycket chockerande och alarmerande. Låt dem bara fara iväg! Engagera er inte i dem, eller försök rätta dem, för det är inte nödvändigt, de är overkliga och kommer att bara lösas upp när ni släpper dem genom att vägra fokusera på dem med avsikt att förändra eller sudda ut dem.

Er uppgift i uppvaknandeprocessen förblir densamma, nämligen att sätta och hålla avsikten att bara vara kärleksfulla, vad som än sker. Engagera er inte i konflikter därför att det bara stärker och intensifierar dem. Om ni låter bli det, kvarstår de inom dem som startade dem, i väntan på att dessa, när de är redo, ska släppa dem. Konflikt har aldrig med framgång använts för att lösa konflikter, den bara upprepar sig vilket leder till mer konflikt. Var därför bara fridfulla och kärleksfulla, och försök inte visa andra hur rätt ni har eller hur fel de har. Ingen har helt rätt eller fel, någonsin. Människor är bara missledda och kan bara ta sig ur det tillståndet när de är redo, och när de är det, kan ni kärleksfullt och fridfullt stötta dem.

Ni inkarnerade för att erbjuda detta kärleksfulla och fridfulla stöd, och då ni gör det är ni aldrig ensamma, därför att ni har oss, ett underbart stödteam i de andliga sfärerna, som hela tiden finns tillgängligt och i beredskap för att hjälpa er i varje stund. När ni känner er överbelastade, överväldigade, skrämda, ängsliga eller fyllda av tvivel, kalla på oss och vi svarar direkt därför att det är vår uppgift i uppvaknandeprocessen. Vi vill hjälpa er, vi älskar att hjälpa er, och ni kan hjälpa oss att hjälpa er genom att tillåta er själva att lyssna på oss, er intuitiva inre vägledning, ert högre Själv, istället för att lyssna och agera på de skrämmande panik-attackerna hos era egon.

Att dagligen gå inåt, till era heliga inre helgedomar, är viktigt för ert välmående så att ni har styrkan och motivationen att leva som ni planerade före inkarnationen, genom att vara kärleksfulla, accepterande och fridfulla i alla situationer. Ni gör det genom att vara sanna mot er sanna och gudomliga natur.

Ni, alla kännande varelser utan undantag, är varelser av ren Kärlek, men, som människor, kräver er tillgång till det tillståndet absolut att ni dagligen tar er tid till att vara ensamma och Ett med er gudomlighet, stärkande och intensifierande flödet av Kärlek in i era mänskliga hjärtan genom att öppna upp och inbjuda till det. Om ni inte bjuder in det kan det inte komma in, för ni är suveräna varelser, och Kärlek hedrar alltid er individuella suveränitet, den kommer aldrig att tränga sig på er. När ni dagligen sätter intentionen att tillåta dess inträde i era hjärtan kommer ni att känna dess Närvaro, och det ger er styrkan och motivationen att göra vad ni inkarnerade för att göra: Stötta uppvaknandeprocessen genom att Visa Kärlek I Handling.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...