Saul via John Smallman, 30 december, 2020

 

Det finns ett oändligt överflöd av Kärlek tillgänglig för alla.

30/12/2020 av John Smallman

Saul Audio Blog for Wednesday December 30th

När 2020 närmar sig sitt slut, är människorna allt mer bekymrade över deras begränsningar i frihet som infördes på grund av COVID 19, och undrar när det kommer att upphävas. Skadorna det har orsakat så många, är enorma och onödiga. Sanningen om detta blir allt tydligare när mer information släpps till allmänheten. Rädslan för överhängande död på grund av infektionen, användes för att övertyga människor att acceptera dessa okloka och onödiga begränsningar. Det är nu helt klart att antalet dödsfall som inträffat sedan viruset upptäcktes, inte har varit fler än normalt under hela året. Dessa begränsningar kan bli fler eller avlägsnas, beroende på de politiska avsikterna hos de som inför dem, men den övergripande anledningen har varit att få människorna medvetna om sina rättigheter, och deras behov av att återfå sin individuella suveränitet, istället för att låta sig kontrolleras och ägas av ett ogiltigt auktoritärt system, ett av de många som har funnits i en eller annan form, under mänsklighetens jordiska existens.

Människor dör! Det är en aspekt av att vara människa, och det är inte onormalt. Varje individ i mänsklig form valde, fullständigt fritt, att uppleva separering från Gud genom att inkarnera på Jorden. Inget som ser ut att kunna förfalla och dö – från jord och stenar till växter och andra kännande livsformer – är VERKLIGT! Men när ni är inkarnerar i kroppar, verkar det som om den materiella världen/ universum är verkligt. Spelet eller illusionen av separation, vilket ni kollektivt designade och konstruerade, är tänkt att upplevas helt verkligt, tills dess ni som människor börjar utvecklas tillräckligt, för att bli medvetna om att ni är eviga andliga varelser, som har en mycket temporär upplevelse i kroppar.

Ny vetenskap har förstått att universum, eller den materiella omgivningen, som ni som människor känner till genom era sinnen, är en mycket, mycket liten del av verkligheten. I den moderna fysiken har man accepterat att det bara finns medvetande, genom vilket den fysiska miljön skildras – utan medvetandet finns ingenting. Medvetande är det sätt på vilket, eller genom vilket, allt kan upplevas. Under tiderna som mänskligheten har funnits på Planeten Jorden, har människor haft andliga upplevelser och mycket ovanliga saker har presenterats, långt mer omfattande och mer verkligt än någonting de tidigare har upplevt – under senare decennier har fler och fler människor haft Nära Döden-upplevelser – och försökt beskriva dem för andra med mycket liten framgång. Det de har lyckats förmedla till andra, är det faktum att det de upplevde i dessa mer fullständiga tillstånd av medvetande, var mycket mer levande, mer verkligt och vackrare än något annat de någonsin tidigare upplevt.

Det glöms aldrig, och minnet av det förblir alltid lika levande som när det hände. De som har haft dessa upplevelser, hittar en ny och mycket djupare mening i sina liv än de någonsin kunde föreställa sig vara möjligt, och detta kan orsaka svårigheter och missförstånd hos nära och kära, som kan bli mycket förvirrade och upprörda över deras lugna, fredliga och icke dömande acceptans av livet, när det går vidare. De ser inte längre något behov av att välja sida, eller att försöka övertala andra att tro på deras inspirerande och upplyftande nya upplevelse – som har gjort att de förändrat sättet de lever sina liv på – som de gärna accepterar för att leva i den känslan av fred och glädje som de vaknat upp till.

Denna växande medvetenhet om att det ni upplever i livet som människor på Jorden är så oerhört begränsat, uppmuntrar människor att söka efter något mer verkligt, roligare, vackrare, mer kärleksfullt och accepterande än det de tidigare ansett vara ’normalt’ eller möjligt. Vissa finner det efter år av sökande, andra finner det aldrig, och andra finner det trots att de uppenbarligen inte gjort så stora ansträngningar att finna det. Förståelsen växer nu för att ansträngning inte är sättet att finna något på, utan att man finner det genom att överlämna sig, men bara när ögonblicket är det rätta för den individ som söker. Således, för många, sker det inte under deras mänskliga livstid. Det som händer är att när människor blir medvetna om att det verkligen finns mycket mer i livet än vad människor i kroppar kan uppleva, då kommer de att inse att den verkliga meningen med livet är Kärlek.

Till att börja med är detta mycket svårt för dem att acceptera, för det verkar som om världen är en mycket farlig plats, där överlevnaden ofta är allvarligt hotad, och om Kärlek är meningen, varför finns det då så lite av den, och varför finns det så mycket oenighet, faror och konflikter? Faktum är att det finns ett oändligt överflöd av Kärlek tillgänglig för alla, men den utestängs från människornas medvetenhet genom nätet, trasslet eller slöjan, som inte är i linje med, eller i harmoni med Kärleken, och detta verkar ha använts för att separera dem från det. Kärlek är allt som finns, och varje kännande eller medveten entitet lever, eftersom Kärleken, livskraften, hela tiden flödar genom dem. Nätet, trasslet eller slöjan är det ständiga flödet av tankar, som accepteras i en persons sinne och som de flesta identifierar sig med, men det är absolut INTE de ni är.

För att finna er själva så måste ni gå in i den heliga, trygga och vackra inre helgedomen – fältet av Kärlek, Moderns/ Faderns/ Guds Närvaro, Källan som är allt som finns – som alla, utan några undantag, kan finna inom sig själva. När ni gör det istället för att engagera era tankar med självförakt, ovärdighet, skuld och skam, vilket egot erbjuder er hela tiden i er mänskliga existens – vilket om möjligt kan bli ännu starkare när ni väljer att gå inom er – bara tillåt då er själva att slappna av, och ge er in i den gudomliga Omfamningen som alltid finns där, och väntar på att ni ska acceptera den. Ingenting skiljer er från Er Själva, förutom ert eget val att enbart identifiera er med ert mänskliga format.

Ja, ni gör val hela tiden för att identifiera er med era kroppar, de fysiska former som gör det möjligt för er att delta i illusionen, drömmen eller spelet av separation. Det verkar vara helt verkligt för att ni har fysiska och känslomässiga upplevelser. Men när ni sover och har släppt kopplingen till kroppen, finns det ingen kropps aspekt att vara medveten om. Ni kan aldrig vara omedvetna, för det finns bara medvetande där ni är evigt och oavbrutet närvarande även om era kroppar kan vara omedvetna, för i tillståndet av sömn stängs kroppens medvetenhet av.

Detta är bara er upplevelse så länge ni väljer att identifiera der enbart med er fysiska form, för det verkar bekräfta er separation från allt som inte är ni, och från den Enda. Att inte veta eller inte vara medveten om er Enighet, är upplevelsen av separation som ni valde att engagera er i. Nu är mänskligheten i färd med att välja att lära känna sig själva ännu en gång som Ett med Källan, och detta kan ses eller uppfattas runt omkring er när ni observerar att människor väljer att följa en individuell andlig väg, inte en väg som dikteras eller utpekas av en religiös organisation, med sin egen väg Hem till Verkligheten. Det finns många vägar eftersom det finns många som upplever separation, och var och en måste hitta den som är perfekt för henne. Någon annans väg kan aldrig vara din, så att försöka följa en som någon annan har valt är bara en distraktion. Men att se någon annans väg, kan dock hjälpa till att hitta sin egen. Det är därför människor tycker om att läsa och studera livet för de som uppenbarligen kommit långt på sina andliga vägar, och som hela tiden visar det genom att älska och acceptera det liv som presenteras för dem.

Livet är den mest underbara gåvan, ett mirakel ni får när ni skapas inom fältet av gudomlig Energi/ Kärlek, vilket är Allt som finns. När den väl givits kommer den aldrig att tas bort, till skillnad från ett mänskligt liv som är temporärt och kan tas ifrån dig av någon annan, och som vissa till och med väljer att slösa bort för att de är eller förblir omedvetna om vilket mirakel det är. Fast när övergången inträffar förändras omedelbart hela uppfattningen om livets mening, för då blir ni ännu en gång medvetna om glädjen i livet. Ja, vissa vägrar att se sin egen skönhet till och med när de går över, men det är också ett temporärt tillstånd.

Ni är alla gudomliga varelser, varelser av Kärlek, och ni som läser eller lyssnar på detta, eller andra upplyftande och inspirerande meddelanden, vet det. Ni vet också att ni för närvarande är inkarnerade för att hjälpa mänsklighetens kollektiva uppvaknande, så återta er intention – ja, ni kan ha glömt er intention eller bortsett från den när starka känslor uppstått inom er – för att bara älska vad som än kan uppstå i ert dagliga liv. Och närhelst ni tillbringar en stund i tyst reflektion eller kontemplation, ha för avsikt att skicka Kärlek till alla, för det är ett av de mest kraftfulla och effektivaste sätten ni kan hjälpa uppvaknandeprocessen på.

När det Nya Året börjar, stärk er avsikt att bara vara kärleksfull, var medveten om när ni inte lever upp till det, och förlåt då er själva för de eventuella misslyckanden som sker, för Kärleken dömer aldrig, och alla ni är Kärlek. Ha för avsikt att vara de ni är och njut av den inre frid och det lugn som uppstår inom er, när ni medvetet erbjuder Kärlek till er själva och andra. Ni behöver inte visa det, om den eller de ni erbjuder den inte verkar vara öppna för det. Vet bara att genom att ha intentionen är extremt effektivt, och det är därför ni inkarnerade vid denna punkt i den mänskliga historien.

Önskar er alla ett mycket fridfullt och kärleksfullt år 2021, Saul.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...