Saul via John Smallman, 12 januari

56

Saul, 12 januari 2016
via John Smallman
Förlåtelse är frigörande!

 

Världen, den illusoriska värld där mänskligheten drömmer en historia som inte längre tilltalar den, verkar gå ner i kaos. Det som händer är att ni håller på att bli medveten om galenskapen i era så kallade civiliserade liv när ni förbrukar planetens icke-förnyelsebara energiresurser med en hastighet som är skrämmande. Era livsstilar, medan till synes måttliga i dess behov och utgifter, är i riskzonen och chanserna att era barn och barnbarn kommer att kunna njuta av något med en liknande levnadsstandard ser alltmer osannolikt ut. Ni verkar vara fångad mellan hammaren och städet som ni så ofta eufemistiskt beskriver vad som verkar vara oöverstigliga svårigheter.

Kanske ni tröstar er med tankarna och förhoppningarna på att framsteg och nya upptäckter inom teknologin kommer att ge lösningar på era otaliga problem. Och ändå kan era tvivel och oro ibland överväldiga er, då ni kommer ihåg att historiskt så har imperier och civilisationer alltid kollapsat, även om ni hoppas att denna i värsta fall bara kommer försiktigt förfalla, för att låta en ny och förbättrad social, politisk och företags-omvärld att sömlöst och relativt smärtfritt ersätta den nuvarande ohållbara.

Den dåliga nyheten är att den gamla ordningen, det gamla hårt konkurrerande hund äter hund-sättet att leva, är på gränsen till kollaps. Men den goda nyheten är att mänskligheten vaknar upp till det ohållbara i ständig konflikt och planetplundring, och på många håll reser sig människor upp till utmaningen och vidtar nödvändiga åtgärder för att lösa konflikter och upphäver planetskador genom kloka och genomtänkta förhandlingar. Som ett resultat av dessa hjärtlösa militära ledare som under eoner har valt att engagera sig i förebyggande krig och deras motsvarigheter i näringsliv och politik och även vissa religiösa ledare, har inte längre en skara av beundrande anhängare redo att fortsätta engagera sig i politik som tydligt kan anses vara i bästa fall oklok och i värsta fall helt galen.

En stor förändring är verkligen på gång då yngre människor, de flesta i åldern fyrtio eller yngre, med vad som verkar vara utomordentligt kloka huvuden på sina till synes unga axlar, kommer in i maktpositioner och inflytande.

Många av er har i årtionden hållit Ljuset och levt vänligt och i medkänsla och förlåtit dem som har sårat eller skadat er och hållit avsikten att avstå från dömande. Detta har stärkt era personliga energifält, Kärlekens fält i vilket varje människa är innesluten, och följden av dessa långvariga avsikter är mänsklighetens kollektiva beslut att vakna. Ibland har det nog verkat som om era kärleksfulla avsikter hade mycket liten effekt, men i själva verket är det dessa ständigt hållna avsikter genom årtionden, utan någon positiv feedback bortsett från ert eget inre vetande, som har fört er så nära ert oundvikliga uppvaknande.

De av er över sextio år gamla, när ni ser tillbaka på er ungdom och kulturella omgivning där ni växte upp, kan se att stora framsteg har gjorts för att nå ut till och bistå de behövande. Det finns fortfarande en bit att gå men framstegen i att utrota fattigdomen och alla dess associerade sjukdomar accelererar. Mycket få skyller nu på de fattiga för att vara fattiga, medan det tidigare var vanligt att skylla på de fattiga under antagandet att de var lata, saknade beslutsamhet och därför förtjänade att leva under knappa omständigheter. Så mycket har verkligen förändrats till det bättre i mänsklighetens attityder gentemot varandra, och medvetenheten ökar om att er överlevnad på jorden beror på er vilja att stödja varandra i stället för att arrogant döma och hitta fel hos varandra.

Beslutet att vakna är uteslutande mänsklighetens. Många kloka har inkarnerat under eoner för att göra er uppmärksam på detta faktum och de har lyckats. Ni skapades fria och vår kärleksfulla Källa kommer aldrig åsidosätta er frihet. Men så länge ni valde att spela ert spel om separation och attackera andra som ni såg som fel eller annorlunda, stängde ni efffektivt era hjärtan och gömde er från den oändliga Kärlek som ständigt erbjuder er tröst och komfort inifrån er varelses centrum, som så många söker utanför sig själva.

Att gå inombords, lugna ert sinne och avse att känna Guds Kärlek till er, är vägen framåt längs era individuella vägar av andlig utveckling. När ni tilllåter er själv att veta att ni är gudomligt älskad, gör ni det möjligt för er att upphöra med självdömande, som är endemisk, och börja förlåta er själv för alla era fel och misstag. När ni gör så inser ni snabbt att det finns inget att förlåta, att ni var bara omedveten och att era skenbart dåliga uppföranden var bara missriktade försök att hitta vägen Hem.

När ni verkligen förlåter er själv, efter att ha tittat på alla de problem som orsakade er så mycket smärta, kommer ni att kunna acceptera vad som uppstår i ert dagliga liv utan rädsla eller ångest, och ni kommer att finna att ni lätt förlåter dem som ni har bedömt som felaktiga eller som har skadat er. I dem kommer ni att känna igen den smärta ni upplevt själv och förstå att de också bara söker vägen Hem.

Förlåtelse är frigörande! Förlåtelse löser agg och förbittring och ger er frid, en frid som ni inte kunde föreställa er att uppnå medan ni höll er fast vid agg och förbittring. Fler och fler av er engagerar er i detta och när ni gör det så befriar ni mänskligheten – varandra – från fängelset som ett icke-förlåtande bygger omkring er, ett fängelse där ni gömde er i rädsla för frihet! När ni är fri att förlåta och när ni förlåter, upptäcker ni att rädslan har lösts upp och att ni verkligen är i frid.

Gå inombords dagligen för att engagera er med Kärleken som vistas där i varje ögonblick. Kärleken som ni söker så desperat kan endast hittas inombords. Det är där den bor och väntar på att ni ska bekräfta den och låta den omfamna er och fylla er med glädje och frid. Ni vet att den finns där men ni har blivit rädd eftersom ni har dömt er hårt och känner er ovärdig och oförtjänt av dess varma omfamning. Avfärda dessa dömanden. Jag försäkrar er att Guds Kärlek till er är fortfarande oförminskad och att det finns ingenting ni kan göra för att ändra på det. Allt ni kan göra är att vägra att acceptera vad som erbjuds, och varför skulle ni göra det när ert godkännande bara kommer att ge er frid och glädje.

Med så mycket kärlek, Saul.

Saul Audio Blog for Tuesday Janaury 12th
https://johnsmallman.wordpress.com

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...