Änglarna via Ann Albers, 21 maj 2022

 

 

Änglarna via Ann Albers

21 maj 2022

 

 

Kära vänner, vi älskar er så mycket.

Ni utmanas alla dessa dagar att kvarstå i en vänligare, mer medkännande och kärleksfullare verklighet än som visas upp av några mycket sårande själar på er planet Jorden.

När ni ser dem som är fulla av hat, försök att inte falla i hat. Skulle ni hata ett barn som inte vet konsekvenserna av dess ilskna utbrott och sårande beteende, eller skulle ni istället se till att det lär sig ett bättre sätt?

När ni ser konsekvenserna av hat, försök att inte önska hämnd. Varför såra en sårad själ och driva den djupare in i hat, när ni istället kan be för dess förståelse så att den aldrig mer begår sådana skändligheter?

När ni halkar och faller ur kärlek, försök att vara snälla och kärleksfulla mot er själva, så att ni kan höja er tillbaka till en kärleksfull vibration. Ni förtjänar medkänsla. Ni är gjorda för kamp eller flykt när ni känner er hotade, och att höja sig över dessa instinkter kräver arbete. Heja på er själva när ni kan, och trösta er vänligt när ni inte kan.

Fokusera på, och älska föreställningen om en framtid där människor behandlar varandra vänligt, och där hat ses som ett sorgligt rop på kärlek. Älska föreställningen om en värld där människor vet sitt värde och inte har behov av att såra andra. Älska föreställningen om att den värsta personen i ert liv höjs över sitt dåliga beteende. Om ni kan, föreställ er en värld där de sårande återställs till sin ursprungliga oskuldsfullhet. Föreställ er till och med de värsta av de värsta som oskuldsfulla bäbisar. Viska till deras själar, ”Ni var en gång rena och oskuldsfulla. Era själar är det fortfarande … kom ihåg … ” När ni kan, fokusera på ljuset inom själen, oavsett hur svagt eller dolt det kan vara.

Om ni märker att ni sjunker nedåt efter upprörande nyheter, andas djupt, se på er känslomässiga reaktion, och ställ er själva två frågor:

Känns den här reaktionen bra?

Kan jag hitta en som känns bättre?

Vi ber er inte, på något sätt, att godkänna dåligt beteende. Vi ber er inte ”ta stötarna“ eller ”vända andra sidan till”, bara för att bli slagna igen. Dock ber vi er komma ihåg att en hatfull själ är djupt sårad och i svår smärta, för bara de svårt sårade och frånkopplade kan skada andra på ett sådant sätt.

Så fråga er själva, ”Vilken tanke eller reaktion skulle kännas bättre?” Kan ni hitta en bättre känsla eller en bättre tanke? En bön för både den sårande och den sårade skulle kanske kännas bättre. Ni kanske kan fokusera på medkänsla för dem som drabbats av den hatfulla handlingen. Kanske kan ni finna medkänsla med en själ så vilse och frånkopplad från sin egen Källa, och i så stor smärta, att dess enda sätt att ropa på kärlek är att skapa mer smärta som alla kan se.

Hat är ett av de sorgligaste sätten för en själ att stänga av sig från kärlek. Vi ber er inte att göra hat OK. Vi ber er att inte stänga av er själva från kärlek som resultat av någon annans djupt sårade frånkopplade tillstånd.

Vi måste säga det här igen. Försök att inte stänga av er från kärlek som reaktion på någon annan som ÄR frånkopplad.

Försök att inte ge upp er egen rätt att må bra och känna Gud, för att någon annan har förlorat sin förmåga till det.

Medan samhället måste utdela konsekvenser för oacceptabelt beteende, kom ihåg att det största  ”straffet” för hat är kärlek. Kärlek belyser och löser upp mörkret. Kärlek skapar en miljö där mörker inte kan existera. Kärlek ”förnekar” mörkret själva dess liv. Hat är som ett vibrationellt virus som försöker ta över sinnet för att sprida sig, och det kan inte leva i kärlek. De tätare vibrationerna kan inte penetrera eller existera i ett högre vibrationellt fält. I ett vibrationellt fält av kärlek är ni vägledda, beskyddade och i ett flöde mot det liv ni önskar er.

Så låt inte de smärtsamma och hatiska handlingar ni bevittnar fördunkla ert ljus. Ni kommer nästan säkert att reagera på dessa handlingar – en tillfällig avvikelse från kärleksvibrationen – men så snart ni kan, fråga er själva, ”Vilket skulle kunna vara ett bättre, själfullare sätt att reagera”? Försök hitta den bästa känsla ni kan, trots existensen av beteenden som inspirerar dåliga känslor.

Om ni ber oss om hjälp kommer ni att bli vägledda – kanske att be, vända er bort, ha medkänsla, eller kanske till och med driva en sak som förebygger sådana saker i framtiden. Ibland kommer ni att bli vägledda att ”vända andra kinden till” och titta bort från de hatiska handlingarna, så ni kan fokusera på de oräkneliga exemplen av dem som gör gott. Hur ni än blir vägledda, vet att denna kärleksfulla vägledning kommer att kännas bättre, åstadkomma mer, och ett val i taget, råna de hatiska och sårande vibrationerna på deras makt att sprida sig på den här jorden.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

-Änglarna

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...