Saul via John Smallman, 22 juni

Saul

Hjärtan skapades för att fyllas med Kärlek

22 juni, 2015 av John Smallman

Alla era blockeringar kommer fram för att lösas upp, det är därför som ni överhuvudtaget upplever dem. Det är frustrerande för er, det ser ut som det får er att tänka att ni är, som några kanske säger, ”ett slöseri med utrymmet”, inte goda nog, när ni iakttar alla de skenbart välbalanserade individer som lever normala produktiva och tillfredsställande liv. Inget kunde vara längre bort från sanningen – INGEN är ett slöseri med utrymmet, fastän några kan tyckas slösa bort sin tid, sina liv – inget som någon gör är bortkastat, där finns alltid en lärdom att läras och den blir alltid lärd, om inte just då, så blir den det till slut.

Så skärp er och ta det lugnt, så mycket ni vill, för det är vanligen det som ni behöver. När ni inte vill ta en paus, när ni stretar emot behovet, så undgår ni chansen att uppleva något som har varit begravt eller blivit förnekat och som behöver komma upp till ytan, bli sett och upplevt, sedan kan det gladeligen och lätt frigöras. Det är vad blockeringar är, ett anrop på att tillåta någonting djupt inne att komma fram för att helas och rensas ut. Men de flesta av er har blivit vältränade i att begrava, förneka eller att kämpa mot dem. Att tillåta dem att ta sin tid för att komma upp till ytan är inte att förhala dem, det är ett viktigt inre arbete, men när ni dömer er själva saktar ni ner eller stannar helt processen och då kan det se ut som om ni förhalade.

Att slåss fungerar inte, enbart kärlek fungerar! Hur ofta måste vi tala om det för er? Ni försöker att älska andra medan ni fördömer och klandrar er själva och det kan inte fungera för när ni vägrar att älska er själva utestänger ni Kärleken från era liv. Kärlek är ert naturliga tillstånd, ni behöver Den. När ni utestänger Den, så projicerar ni de negativa känslorna på andra för att må bättre, men det gör bara att ni känner er värre till mods.

Det finns inget annat svar på alla era problem, enbart Kärlek, Kärlek, Kärlek; och sedan ännu mer Kärlek. Ni måste börja genom att acceptera och älska er själva. Så varför inte börja göra det nu? Att dra ut på det tjänar inget till, det ökar bara ert missnöje och er otillfredsställelse, eller kanske det till och med förorsakar er ännu mer lidande.

Nu, när ni snabbt närmar er ögonblicket för mänsklighetens uppvaknande, är det dags att släppa alla era kvarvarande band till illusionen – rädsla, vrede, bitterhet, förbittring, avundsjuka, ovärdighet, icke-accepterande, fördömande osv – tillåt Kärleken att fylla era hjärtan. Hjärtan skapades för att fyllas med Kärlek, så öppna upp dem och låt det ske. Många av er har upplevt förälskelse, eller intensiv kärlek till familj och vänner och ni vet hur härligt det känns; denna Kärlek är evig och oändlig, inte ens döden kan ställa sig i vägen för den eller ta kål på Den, så varför skulle ni utestänga Den?

Enligt den gudomliga Viljan skall ni leva i ett permanent tillstånd av Kärlek och i sanning gör ni det, alltid, men ni har valt att gömma Den från ert medvetande. Utan att tillåta Den att fylla era hjärtan kommer ni aldrig att finna tillfredsställelse eller förnöjsamhet, ni kommer bara att fortsätta leta, på alla felaktiga ställen, efter det svårfångade och skenbart ouppnåeliga tillståndet. Men Den finns precis där mitt i ert inre och Den kommer aldrig att lämna er för Den är Ni.

Ni kan inte, någonsin, fly från er själva! Att förneka att ni är Kärlek, att undvika att komma i kontakt med Kärleken, att begrava Kärlekens flamma som för evigt bor inom er, är det som förorsakar alla era rädslor, orosmoment, vrede och konflikter. Ni känner er ensamma, hotade, utsatta för fara och därför försöker ni skydda er själva antingen genom att omge er själva med skyddande barriärer (fysiska eller psykologiska) eller genom att attackera dem som ni tror att hotar er överlevnad, ”fly eller fäkta” – syndromet. Men om alla är Ett, vilket ni helt utan tvekan är, så kan ni bara attackera er själva eller försvara er själva från er själva och det är ingen mening överhuvudtaget. Ni har alla samma behov och önskningar och om ni bara samarbetade i harmoni, hängivet och kärleksfullt, skulle alla problem kunna lösas.

Det är blott ni själva som ni räds och försvarar er själva mot, men på grund av den skicklighet med vilken ni konstruerade illusionen, verkar dessa rädslor vara mycket verkliga och ni använder era mänskliga kroppar för att upprätthålla företeelsen av separation från varandra, dömande varandra som varande olika, främmande, opålitliga och farliga. Ni hör mestadels till team – familjer, religioner, bolag, politiska partier, sportlag, nationer – varav vilka alla verkar kräva olika lojaliteter, ni måste understödja och försvara dem mot upplevda fiender – andra liknande team. Och under dessa perioder när det inte finns några upplevda fiender utifrån, så slåss ni sinsemellan. Att slåss har blivit endemiskt, likt en smittsam sjukdom som ingen kan komma undan. Och er media bygger mycket aggressivt upp dessa rädslor av hot och konflikter för att upprätthålla illusionen.

Ni är alla Ett, men illusionen gömmer det från er, magnifikt, för inom den är ni alla absoluta mästare i självbedrägeri! Illusionen handlar helt om självbedrägeri för det finns verkligen ingen annan att bedra. När ni en gång börjar acceptera er själva, inklusive er skuggsida, de delar som ni begraver eller gömmer, så uppstår er insikt i att ingen annan kan göra detta för er och att ingen annan kan förhindra er från att göra det. Självacceptans är den största gåvan som ni kan unna er själva och om Gud accepterar er villkorslöst, vilket han med all säkerhet gör, så varför skulle inte ni göra likaledes?

Ni var perfekta när ni skapades, vilket ni har fått höra oräkneliga gånger, för vadhelst Gud skapar, är det perfekt i sin natur. Skapelsen är den absolut perfekta demonstrationen på Guds oändliga fullkomlighet och illusionen är enbart ett overkligt försök att separera er själva från det eviga tillståndet av fulländning, vilket är omöjligt för det är det enda tillstånd som finns.

Sluta upp med att gömma Ljuset av er fullkomlighet från er själva och andra, öppna er själva för att ta emot och bada i det pågående Kärleks-flödet i vilket ni helt och hållet badar och alla era rädslor, orosmoment och bekymmer kommer att sköljas bort när Det flödar igenom er och justerar er med Verkligheten i en fullständigt harmonisk samverkan med Guds alla barn.

De enda barriärerna mot Kärleken i era liv är de som ni själva har rest upp utifrån rädsla och enbart ni kan ta ner dem. Gör det och låt all stress av att behöva upprätthålla dem försvinna, så kommer frid att ersätta stressen och ni kan hänge er helt till att leva, vilket från början var anledningen till er skapelse. Att leva är att vara vaken och tecken på liv är åter på väg till era sovande gestalter.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...