Brendas blogg via Brenda Hoffman, 22 juni

Brenda’s Blogg

22 Juni 2015

Kanal: Brenda Hoffman

Mina Kära,

Kanske finner ni det svårare att koncentrera er på era 3D / 4D handlingar. Visst, oftast säger ni intressanta saker under en konversation, men ni verkar glömma ord, tider och så många andra 3D / 4D bitar. Det är så för att ni hoppar mellan tider och platser och är bara en besökare i 3D / 4D världen. För ni gör anspråk på er helhets roll som er egna VD.

Ett sådant uttalande har många följder. Inte minst av det som ni riktar till ert väsen – inte till universum, gudar, vänner eller ert samhälle. Att acceptera den biten i sig är tillräcklig för att skapa er nuvarande kortsiktiga minnesförlust.

Har ni någonsin varit så upptagna att ni glömde den vanliga grundläggade egenvården av er själva eller vanliga aktiviteter ? Så är det för er nu. Ni flyttar mellan slöjor, frekvenser, dimensioner och tider. Plockar bort en del, granskar andra och bestämmer hur ännu en bit ska passa in i ert personliga verksamhetsmål.

Ni har länge förberetts för denna roll – men längs vägen avvek ni på områden som ni inte nödvändigtvis känner till ännu. Er förberedelse hittills har  i olika aktiviteter och världar oftst varit att lära er att acceptera er själva och andra,. En förberedelse som inte nödvändigtvis klargjorde dessa delar ni frångått.

Med tanke på tätheten av 3D jorden, så skiftades ofta de undersökta delarna till en egen ilska eller egen rädsla som ni nu bara släpper. Så därför litar ni mer på er själva nu än vad som var sant bara för några månader sedan. Och ni tror att ni verkligen är kvalificerade att vara VD för er helhet. Men ändå förstår ni inte helt, hur era övriga segment klarade sig genom era 3D-upplevelser – och denna övergång. De flesta av er väljer därför att besöka era olika segment för att samla in informationen som kan tillämpas på er helhet för att kunna acceptera ert nya varande.

Tänk på er själva som en ny VD för ett företag med många unika divisioner som stödjer helheten men är självständiga.

Innan denna övergång, var de flesta av era segment redan upptäckta delar, för denna övergång i andra dimensioner och platser, frekvenser och tider. Det fanns ingen sammanhängande helhet, annat än behovet av att flytta ”blint” i en viss riktning. Nu när ni har skapat ramen för ert nya jag genom er VD-roll, vill ni besöka varje segment i det format som segmentet kräver, så att er sammanhängande helhet skapar totaliteten av ert nya jag på den Nya Jorden.

Var och ett av era segment har oftast varit ett fristående segment. Det fanns inget behov av att ansluta sig till de olika segmenten i en sammanhängande helhet då varje segment fick i uppdrag att samla in så mycket information som möjligt för den här gången, denna övergången. Insamlingen inkluderade alla aspekter av rädsla, upplevelser av 3D glädje och öppningen för möjligheter ni drömt om, men inte tänkt på som verklighet.

Era drömmars verklighet är nu.

För när ni besöker varje segment, fungerar ni en smula som den goda fen med en trollstav som förmedlar information om att det är dags att vakna helt. Att hjälpa era segment att förstå hur deras del är avgörande i ert nya jag – hur deras mod, uthållighet och omsorgsfulla arbete var avgörande för att skapa ert nya jag.

På sätt och vis, är ni er egna fullständiga drivkraft. Ni är de som besöker dem från det förflutna och förkunnar visdomen och modet hos de segmenten då de skiftar sina tankar från rädsla till kärlek inom ramen för den tid de lever i.

En del av er har upplevt meddelanden från någonstans bortom eller  från drömmar, från insikter eller lärare som förändrade era tankar om er och Universum. Mestadels, var de meddelanden från ert nya jag till era olika segment.

Ty, det finns ingen tid. Även om era besök till olika segment, dimensioner, tider och frekvenser verkar sker nu, så har ni gjort det under eoner och i det ni kallar framtiden. Det finns inga tidskonstruktioner såsom ni nu tänker på dem. Ni ändrar er själva. Ni upprätthåller och lär er mer om era segment – och därmed skapar ni de aha-ögonblick, som ni längtade efter när ni väl fått ert första insikt. Allt är nödvändigt för att bli er egna VD helt.

Ni är er personliga drivkraft och har varit under eoner. Precis som tiden inte har någon betydelse, har ni spelat er VD-roll under eoner – även om det verkar som om det är en extremt ny roll / tanke process. Ni har alltid varit i er helhet. Det är bara att ni lyfter fram specifika segment i bestämda tider. Nu när ni återvänder till ett vaket tillstånd där ni känner till era kunskaper och resurser, känner ni er mer bekväma att göra anspråk på er verkliga titel som VD för er helhet.

Ni har tränat denna roll under eoner – ett segment i taget – där alla segment rapporterat till helheten som är ni. Dessa rapporter var i en minnesbank tills det var dags att förena alla tankar, rädslor, glädje och briljans. Den tiden är nu. Så ni finner er själva lite mer surrealistiska än väntat då ni besöker era olika segment, där ni motiverar och informerar dem om att ni ännu en gång är en helhet i stället för många informationsinsamlande segment.

Ni förlorar inte er själva. Ni besöker bara länge förlorade och bortglömda delar av er helhet och försäkrar dem om att den tid de har väntat på är nu. Precis som ni besökts av entiteter från hela Universum, inklusive djur och naturen, som påminner er om att tiden verkligen är nu.

Ni befinner er i ett förberedande / motiverande skede av er VD:s helhetsroll. Kanske upptäcker ni några överraskande skapelser längs vägen då ni besöker era segment från dåtid, nutid och framtid.

Ni ska veta att ni snart kommer att slutföra detta motiverande / förberedande skede. Och när ni gör det- kan ingenting eller ingen flytta ert varande / er riktning / er uppfattning. Ni kommer att vara låsta i er VD roll av Nya Jorden. Och därmed, en Universell varelse med fulla utvecklingsmöjligheter, utforskningsskicklighet. Så är det . Så blir det. Amen.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

http://www.LifeTapestryCreations.com

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman.

Du gillar kanske också...