Saul via John Smallman, 22 september 2017

Saul via John Smallman, 22 september 2017

Ni kan till och med bo i en krigszon och ändå vara i frid/fred.

09/22/2017 av John Smallman

 

 

Människan är på gång! Ni vet det redan för att jag har sagt det tidigare, men jag vill verkligen åter betona denna punkt. Stora förändringar händer just nu över hela världen, under tiden ni läser eller lyssnar på detta. Jag talar inte om politik, seismisk aktivitet eller väderhändelser, som rapporteras av de flesta medierna, utan om andliga händelser som har en mycket kraftfull effekt på hela mänskligheten för att förbereda uppvaknandet.

Ni måste lita på den gudomliga planen och hålla ert ljus högt, som ni gör och har gjort, men snälla intensifiera er avsikt att bara älska i varje situation. Som ni vet, ”Kärlek förändrar allt”, precis som sången säger, men ni måste engagera er i det, gå, tala och var kärlek, som är er sanna natur.

Besluta er nu för att kringgå ert ego och era känslomässiga reaktioner. Närma er varje interaktion med andra, oavsett vem det är, med kärlek och bara kärlek. Ni kan enkelt göra det om ni bara väljer att göra det. Men många är så vana att agera utifrån eller genom sitt ego att när de lämnar sitt inre utrymme där de har mediterat, slappnat av i gudomlig kärlek eller bett, faller de helt enkelt tillbaka i sin normala egodrivna livsstil.

Följ de attityder och beteenden, som ni omfamnar och engagera er i när ni riktar er inåt, till ert heliga inre altare eller helgedom, de utifrån vilka ni arbetar i det dagliga livet. Var medveten! Då kommer ni att kunna hålla era emotionella eller egoistiska reaktioner på andra människor och situationer under kontroll. Innan ni uttrycker era reaktioner, stanna istället upp, tänk efter och reagera därefter kärleksfullt i varje uppkommen situation. Ert ego kan mycket väl påstå att ni är svag, ineffektiv och opraktisk, men djupt inom er vet ni att så är inte fallet. Ni kommer att inse att det ni gör är extremt effektivt.

Ni har alla följt era andliga vägar, läst och lyssnat på andliga budskap och deltagit i webinars och workshops för att utveckla er andligt. Nu måste ni omsätta det i ert dagliga liv, genom att varje dag träna på vad ni har lärt er. Behandla alla kärleksfullt, det finns inget utrymme för undantag. Detta betyder inte att ni förkastar era egna intuitiva kunskaper för att upprätthålla freden. Det betyder att ni arbetar kärleksfullt utifrån vem ni verkligen är – Kärlek – varken icke dömande eller behov av att försvara er själv. Förbli i fred/lugn oavsett hur andra uppträder. Sluta reagera!

Konflikter härstammar från dömande och reaktioner. Det löser aldrig problemet som har blivit värderat eller reaktionen på värderingen. Om ni vill leva i fred kan ni bara göra det genom att vara fredlig. Det finns inget annat alternativ. Fredlighet är en del av er sanna natur, men när ni kollektivt valde att uppleva separation från Källan valde ni också att acceptera konflikter i era liv. I varje ögonblick av er mänskliga existens gör ni val avseende konflikter – antingen väljer ni att delta i konflikter eller att avstå. Ni kan till och med bo i en krigszon och vara i fred, medan ni kärleksfullt hjälper de som är skadade och har ont. Det är alltid ert eget val.

För närvarande verkar det finnas en enorm mängd pågående konflikter på er vackra planet och så är det. Ni kan ignorera det eller engagera er i det – fysiskt genom att vara närvarande och delta eller känslomässigt genom att värdera vilka av de berörda parterna som har rätt eller fel. Välja vilka som ska stödjas i argument och diskussioner – eller kärleksfullt förstå att de som är involverade på något sätt själva befinner sig i stor smärta och ropar efter kärlek. Konflikt är alltid ett rop på Kärlek tillsammans med en vägran att acceptera Den, när Den erbjuds. De som är inblandade i konflikter har ett intensivt behov av att ha rätt och att döma sina fiender som onda och inte värda några rättigheter eller barmhärtighet, för det som de uppfattar i dessa fiender är bara reflektioner av sitt eget förnekade och intensiva självhat.

Som ni vet från era andliga studier och praktik, de som vägrar att dra sig ur konflikt eller att erbjuda sina fiender en chans att dra sig tillbaka, är själva mycket rädda – vilket ofta uttrycks våldsamt som rättfärdig ilska. De vill bara ha kärlek, men de litar inte på att de kommer att få det, om de öppnar sina hjärtan för att ta emot. De tror inte heller att de är värda Kärlek. Vi upplever det vi tror på. Så om någon inte litar på någon annan, så kommer de bara att få bekräftelse på sin tro att människor är opålitliga.

Mänskligheten har uthärdat eoner av konflikter, med all smärta och lidande, som det orsakar. Samtidigt som man försöker bevisa att de olika nationerna, etniciteterna, kulturerna och de politiska och religiösa trosbekännelserna, som de stöder och tror på är riktiga, medan de av dem med vilka de är i konflikt har fel. Det som nu händer på många ställen på jorden är att många bestämmer sig för att lita på att försöka upprätta fredsstaten, både i personliga relationer eller internationella, för att de äntligen klart ser att inget annat fungerar.

Detta är en viktig vändpunkt i er historia. Sammantaget väljer ni att avvisa konflikter och försöker skapa fred genom öppna icke dömande diskussioner. Detta sker över hela världen i många nationer på gräsrotsnivå. Era så kallade ledare och medier har ännu inte förstått vad som pågår i detta stora hav av pågående förändringar i attityder och beteenden.

De kommer snart att inse att deras konfliktretorik inte längre fungerar eftersom de som de vill styra och kontrollera inte längre lyssnar eller bryr sig. Deras makt och inflytande kommer att försvinna eftersom nya ledare ersätter retoriken av rädsla och våld med meningsfulla och kraftfulla idéer, som möjliggör en lugn och harmonisk diskussion. En diskussion, som kommer att hedra alla inblandade utan att döma eller ringakta någon.

Alla borde och kommer att bli hörda och bör ha sina åsikter respekterade oavsett om de är överens eller inte. I dessa nya typer av diskussioner är det viktigt att människors personliga uppfattningar inte avfärdas, men de bör inte heller tillåtas få diskussionerna att spåra ur på grund av en persons oflexibilitet och vägran att se den större bilden.

Som jag tidigare har påpekat leder alltid fasta övertygelser till konflikter. Emellertid har alla otvivelaktigt fasta övertygelser, ofta så djupt rotade att de inte känner till dem förrän de uttrycker dem. Detta härrör antingen från okunnighet eller från den otänkbara synen ”vi har alltid gjort så här” attityd och det gör det mycket svårare att genomföra väsentliga förändringar.

Om alla skulle erkänna att de faktiskt är lite inflexibla eller har djupt hållna övertygelse och sedan komma överens om att kreativt titta på dem utan att behöva försvara dem eller skämmas över dem. Då kommer diskussioner om problem och problem som behöver lösas upp att bli betydligt mer produktiva. Alla vill ha fred, men hittills har fred sökts ”på mina villkor”, oavsett vilka de kan vara. Det kan aldrig fungera eftersom det vanhedrar och brister i respekt för de andra.

Som ni vet, är ni, mänskligheten, alla En. Att engagera sig i någon form av konflikt, antingen verbalt eller fysiskt, är en attack mot sig själv och det är helt klart galet. Detta synsätt börjar erkännas inom många områden i världen, eftersom dessa andliga händelser nu inträffar. Var en del av dem genom att bara välja att vara älskande överallt där ni befinner er och i vilka situationer ni än befinner er i. Därigenom är ni till en enorm hjälp i mänsklighetens uppvaknande. Det är därför ni valde att just nu vara på jorden i mänsklig form.

Gå inåt, be om andlig vägledning från vem som helst i de andliga rikena, som ni känner er bekväma med, kalla på och agera utifrån det. Förstå verkligen djupt inom er att detta är er uppgift, som ni så kärleksfullt och frivilligt valde när ni inkarnerade. Då kommer ni att känna den djupa tillfredsställande inre friden, som omsluter er om ni gör just detta.

Med så mycket kärlek, Saul.

Du gillar kanske också...