Saul via John Smallman, 12:e mars 2017

Saul via John Smallman, 12:e mars 2017

 

Länk till: We want you to C E L E B R A T E ! Yes, CELEBRATE!

Vi vill att ni ska FIRA! Ja FIRA

03/12/2017 by John Smallman

Länk till: Saul Audio Blog for Sunday March 12th

 

Mänsklighetens process av uppvaknande accelererar mycket snabbt, så ”håll i hatten!” På de vanliga nyhetskanalerna, ser ni och hör allt fler nyheter om storskaligt bedrägeri och korruption, som avslöjats och undersöks. Korruption är, och har varit, vanligt förekommande på Jorden under eoner, men tills helt nyligen, har alla uppgifter som offentliggjorts varit av relativt liten betydelse. Det har ändrats, drastiskt. Kärleken är ärlig och öppen, och tsunamin av Kärlek översvämmar världen om och om igen, och fler och fler av er accepterar dess kärleksfulla omfamning, och väljer att samarbeta med världen omkring er, kärleksfullt i stället för skräckfyllt, och det sker en kraftig förändring i attityder och intentioner.

De av er som läser och kanaliserar denna typ av andligt material, ökar dagligen, och effekten av era kärleksfulla individuella energifält delas, och känns över hela planeten. Det ni alla gör, ibland utan att veta om det, är att ni genomför de nödvändiga förändringarna, som leder till mänsklighetens oundvikliga och ostoppbara massuppvaknande. Kollektivt gjorde ni valet att vakna, sedan förklarade ni er avsikt, och den extremt kraftfulla intentionen påverkar nu. Ni har all anledning att vara mycket nöjda med era framsteg, och att fira det här dagligen förstärker och kraftsätter det ännu mer.

Vi vill att ni ska FIRA! Ja, FIRA, eftersom mänskligheten, för alla ni på Planeten Jorden varit engagerade i att spela illusoriska spel under eoner, men har slutligen valt att vakna upp ur mardrömmen av smärta och lidande, som har uppslukad er så. Och då måste ni hålla med om, att det verkligen finns en anledning att fira.

När ni firar så höjer ni era energifält, fälten av ovillkorlig kärlek som är er oförstörbara anslutning till Källan, som flödar genom er i hela tiden och förbinder er alla med ett oskiljaktigt band av Kärlek, till extremt kraftfulla och mycket inspirerande nivåer av andlig medvetenhet. Detta tar er tillbaka till en medvetenhet om de i de andliga och icke-fysiska världarna, som ni alltid är mycket nära i ett associativt tillstånd, men som ni har stängt ute från er medvetenhet, medan ni sjönk till den distraherande och mycket kraftnedbrytande lägre energifrekvensen i illusionen.

Att börja känna igen er själva ännu en gång, som de ni verkligen är, är absolut en anledning att fira. Låt er inte distraheras av de pågående dramerna och förvirringen i illusionen, fokusera på er sanna natur – KÄRLEK – och på den eviga anslutningen till Källan, och oss i de andliga världarna som ständigt lyfter och stödjer er, och till varandra i den fysiska formen som är inkarnerade av Kärlek, som nu tillsammans vaknar upp till den eviga glädjen, som ni aldrig varit separerade från.

Separationen, som vi berättar om för er, är fullständigt omöjlig. Men när ni upplever att livet är starkt begränsat, genom det som era mänskliga former verkar diktera, känns separationen verkligen mycket verklig. Ni är alla mästare, för det är så ni skapades, och det Gud skapar är evigt oföränderligt. Ni har alltid all den kraft Han gav er när ni skapades, men när ni nästan uteslutande fokuserar på distraktioner utanför ert andliga varande, som illusionen ger er hela tiden, kan ni inte få den fullständiga känslan av den. Och som fysiska varelser i mänsklig form, är ni begränsade, ni kan inte få access till den oändliga kraften som finns tillgänglig för ett Guds barn, men ni kan med största säkerhet få tillräckligt mycket för att förstå, att ni är långt, långt ifrån den varelse er fysiska form antyder.

Att leva i skräck, och ängsligt oroas över olyckor och katastrofer som skulle kunna drabba er, drar ner er i overklighetens illusion och dränerar er livsenergi i onödan, och det gör att ni känner er trötta och utarmade. När ni istället väljer att erkänna och acceptera denna sanning, och hittar glädjen i vetskapen om den dagligen, börjar era liv kännas betydligt enklare, eftersom ni interagerar med den genom att välja att leva kärleksfullt, i stället för i rädsla. Livet är ett energifält, och det är Kärleken som kan, och kommer, att fylla era hjärtan om ni öppnar upp dem och låter den göra det. Ni kan begränsa flödet genom att hålla kvar vid rädslan med att vara arga, förnärmade, bittra, avundsjuka och andra liknande negativa tankeformer, som skadar er själva mycket mer, än de ni riktar de negativa energierna till.

Kärleken expanderar, välkomnar, accepterar, healar och förlåter, och kraftsätter de som använder den. Det är Enigheten eller Allt Som Är, Gud, Källan och Ni. Ni kan ignorera den, dölja den, förneka den, men ni kan inte skiljas från den, eftersom ni är Ett med den, evigt och oskiljaktigt. Och det, återigen, är skäl nog för att fira.

Ni skapades av Kärlek, för evig glädje, och den gudomliga avsikten kan aldrig ändras eller bli annorlunda på något sätt, så den kommer att segra. Ni kommer att vakna upp till vetskapen om vilka ni verkligen är, eftersom det är Guds vilja, och er vilja är oskiljaktig från Hans. Ni kan inbilla er att era viljor är separerade, det är det illusionen handlar om, men inbillning är overkligt precis som illusionen där ni spelar era spel av separation, och illusionen håller på att falla sönder.

Tiden med spelen i separationen har passerat, och den djupa sömn med drömmar som ni valt att uppleva, störs mycket. Kärleken puffar er tillbaka till ett vaket tillstånd, där ni känner igen er själva som oskiljaktiga delar av Gud, där ni lever i glädje och uttrycker er genom ändlöst anslutna kreativa äventyr, där ni anpassar er till ett harmoniskt och upplyftande samarbete, vilket ger intensiv glädje till hela skapelsen. Ändlösa och obegränsade möjligheter som kommer att glädja er i varje stund, väntar på er när ni vaknat upp.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...