Saul via John Smallman, 10 februari, 2024

 

Saul via John Smallman

10 februari 2024

När ni uttrycker bara Kärlek är ni förenade med Moder/Fader/Gud.

Det ni ser i världen omkring er just nu är större indikationer på ert kollektiva uppvaknande. Avslöjandet av massivt bedrägeri, konflikter och korruption i global skala gör det omöjligt för alla att förbli omedvetna om behovet av enorma förändringar av hur ni interagerar med varandra, både med era nära familjer och vänner, till och inkluderande internationella relationer. Enorma förändringar i mänskliga relationer behövs överallt, och fler och fler av er blir alltmer medvetna om detta. Det enda sätt på vilket ni kan lösa konflikter, om så mellan individer eller nationer, är att träffa alla inblandade på ett respektfullt sätt och genom att lyssna, utan omedelbart dömande, på vad de måste och vill uttrycka. Sedan, när ni hört vad de vill säga, försäkra er om att ni verkligen har förstått vad de uttryckt, beaktande att betydelsen av ord som människor använder kan skilja sig avsevärt från hur ni förstår dem, på grund av sammanhanget i vilket ni har er diskussion – ni har alla upplevt detta i familjediskussioner eller gräl. Sedan, och bara sedan, kan ni erbjuda er egen bedömning av orsakerna till vad som orsakar motsatta åsikter eller oenighet, och föreslå möjliga sätt att hantera dem på något meningsfullt sätt.

Försäkra er alltid om att till fullo hedra, respektera, lyssna på, och förstå de andra. Sedan, när detta gjorts, ta er an dem meningsfullt och kärleksfullt med en ärlig avsikt att lösa alla problem mellan er, på ett sätt som hedrar, respekterar och erbjuder lösningar som alla kan acceptera, så att alla vet att de blivit bemötta med kärlek, ärlighet och integritet.

Alla är Ett, så att gå i konflikt med någon är att kriga med sig själv, vilket är ett vansinnigt sätt att leva. Ni är Kärlek, uttryck därför den i varje ögonblick, och släpp alla känslor eller övertygelser ni kan ha som uppmuntrar er att döma andra negativt. Ni vet inte tillräckligt för att döma någon, bara Gud har kunskapen och förståelsen för att kunna göra det, men eftersom Hon älskar er alla fullkomligt, accepterar Hon er precis som ni är, helt utan några som helst villkor, och Hon dömer aldrig någon.

Gud är Liv, Kärlek, vår Källa, och Hon uttrycker Sig hela tiden genom var och en av er, utan ens ett ögonblicks avbrott. Det finns inte och kan inte finnas någon separation, för det finns bara den Enda i evig Förening med sig själv, och därför med alla Hennes skapelser. Att vakna upp är att släppa ert förskrämda grepp om er övertygelse om separation, och om alla uppfattningar som försöker övertyga er om att ni är ensamma, övergivna eller vilse i en farlig och hotfull miljö i vilken ni när som helst kan förlora ert liv.

Ni har EVIGT liv, där ni hela tiden hålls i Kärlekens gudomliga omfamning. Er till synes levda upplevelse, separerade från er Källa, är overklig och tillfällig, och ni kommer att släppa er vidhäftning till denna vansinniga övertygelse och vakna upp till oändlig glädje, vilket är ert eviga och naturliga tillstånd.

Den rädsla som många av er dagligen upplever, kanske till och med konstant, leder naturligt er till och uppmuntrar er att misstro andra, och då ni träffar andra som upplever liknande känslor, blir era egna rädslor således till synes förstorade och validerade – Jag Visste att han opålitlig, jag borde aldrig ha givit mig i lag med honom!

Ni känner och upplever alla en påverkan från energifälten hos dem ni interagerar med, även om ni är omedvetna om det, och ofta är den i stort en spegling av den energi ni själva uttrycker. När ni befinner er i närvaro av någon ni älskar, där ni känner er trygga, speglar ni tillbaka till dem deras egen kärleksfulla energi, och de gör samma sak till er, sålunda känner ni er fridfulla, trygga och accepterade. Ni känner er också sedda, hörda och förstådda, och det är så alla vill känna. Emellertid, när ni fungerar från rädsla och misstro blockerar ni er förmåga till det genom att välja att inte vara kärleksfulla, i tron att detta skyddar er från skada, så er egen misstro speglas helt enkelt tillbaka till er, ofta mycket intensivt.

I Sanning, det enda skyddet mot skada är Kärlek. När ni uttrycker bara Kärlek är ni förenade med Moder/Fader/Gud, och behöver därför inget beskydd, eftersom det inte finns något annat. När ni inte gör det tillåter eller uppmuntrar ni ert ego att vägleda och styra er, vilket inte hjälper er då dess motivation är rädsla. Er kollektiva uppvaknandeprocess kräver att ni uttrycker bara Kärlek, och fler och fler av er kommer till en djup förståelse för denna gudomliga sanning och väljer att göra så, och ni kan se tecken på detta över hela världen.

Emellertid, om ni mestadels lever ensamma, till synes avskiljda från era nära och kära, som antingen är upptagna med sina egna liv, eller som redan övergått från sin mänskliga form, kan och kommer ni att hitta enorma mängder människor som bara uttrycker Kärlek, om ni väljer att leta efter dem på nätet. Ni är alla omgivna av kärleksfulla varelser, så öppna bara ert hjärta och tillåt mängden av dessa kärleksfulla flöden av energi, i vilka ni konstant är nedsänkta i, att fylla det, istället för att låta er egodrivna rädsla eller ängslan blockera den gudomliga sanningen om vem ni och alla andra kännande varelser verkligen är. När ni öppnar er i Kärlek och uttrycker den, kommer ni att se er själva möta den på de mest oväntade platser. Öppna era hjärtan och förtjusas i den frid och den glädje ni möter.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *