Saul via John Smallman, 23 oktober

 56

Kärlek är vem du är, alltid.

 

Nyheterna i mainstreammedia fortsätter att presentera ett alarmerande urval av katastrofer och olyckor, men saker och ting är inte som de verkar. Ja, det är mycket lidande, men det håller på att lösas, då mänsklig vänlighet i stor skala svarar med medkänsla som aldrig tidigare i den mänskliga historien, till dem som är i nöd. Och det massiva givandet av medkänsla har en enorm effekt, och ger även kraft åt mänsklighetens kollektiva beslut att vakna upp från illusionen och, när de gör det skingras de värsta hemskheterna som människorna har tillfogat varandra, bror mot bror, syster mot syster, under eoner av tid. En massiv och ytterst vacker förändring har verkligen skett, i attityder över världen under de senaste fem eller sex decennierna, när medvetenheten har vuxit om att de i nöd kan och borde få hjälp, oavsett om deras nöd tillsynes beror på deras egna misstag.

De i nöd har ignorerats eller utnyttjats under en mycket lång tid, men nu har mänskligheten, trots de arga och alarmerande oljuden från dem som är rädda av ett massivt inflöde av utarmade flyktingar och från politikerna som förlitar sig på dem i valen, gjort ett oåterkalleligt val att guidas av kärlek och medkänsla istället för enbart personligt och räddhågset själv-intresse. Utflödet av generositet och vänlighet av miljoner individer över hela planeten till dem som är hungriga och hemlösa har aldrig tidigare varit så utbrett.

Förändring av en enorm magnitud sker nu när Tsunamin av Kärlek samlar kraft och sprider medkänsla över världen för att ge kärleksfull hjälp till de som verkligen behöver den. Det är omöjligt för någon i den så kallade utvecklade världen att förbli omedveten om lidandet hos de fattiga och fördrivna. Hur varje individ reagerar på denna medvetenhet är upp till individen. Dömande släpps när många inser att bara de som har ”mött sina demoner”, sin skuggsida, den ”oacceptabla” aspekten av dem själva som de förnekat, av rädsla, som de verkligen kan leva från kärlek och medkänsla då de lär sig att acceptera sig själva fullständigt och totalt.

Ni skapades perfekta av Gud, Som accepterar er fullständigt, utan några som helst villkor, så gör som Han, acceptera er själva ovillkorligt. När ni gör det följer acceptans av andra naturligt för ni ansluter er till Enheten som är Gud och släpper er känsla av separation, av ensamhet, av singularitet och så klart, av alla känslor av att inte vara värdig eller att inte vara accepterad, vilket har varit kulturellt inrotat i er mänskliga form eller till vilket ni hållit er fast i en falsk ego-ödmjukhet.

Den goda nyheten är att fler och fler bemöter dessa ”oacceptabla” aspekter i sig själva och kommer att se att de är, i de flesta fall, helt normala aspekter som gör det möjligt för er att utveckla och använda de kreativa förmågorna med vilka er Fader så kärleksfull begåvat er med. Att vara En betyder inte att vara den samma. I Enhet är var och en fri och uppmuntrad att utveckla sina individuella och kreativa förmågor som är en Gudsgåva, för er egen personliga tillfredställelse utan restriktioner. När ni gör så, behagar ni Gud och hela skapelsen genom att demonstrera den kärleksfulla olikheten som är en nödvändig aspekt av Enhet.

Kärlek är vem ni är, alltid, men inom illusionen uppmuntrar känslan av separation och ensamhet, som den tillhandahåller, rädsla, vilken vägrar att erkänna och hedra kärlek. Gå inom er, överlämna er till den gudomliga Kärleksflamman som brinner för evigt inom er, och släpp rädslan. Rädsla behöver fä näring, och det får den av oro, bekymmer, ilska och att inte acceptera, och alla dessa är emotioner eller känslor med vilka ni kan vägra att engagera er. Be om hjälp från dem i den spirituella världen att göra detta, för i början kan det verka oklokt att inte vara medveten om möjliga händelser eller situationer som kanske kan inträffa och skada er. Men, skada sker bara när det inte finns Kärlek, och det är bara inom illusionen som Kärlek verkar vara frånvarande, så skada är en del av illusionen och overklig.

Kärlek, frånsett att det är Allt som existerar, när den upplevs inom illusionen stiger ett helande balsam upp, ett tröstande sällskap, ett mjukt och lugnande flöde av känslor som ger er en känsla av välbehag, av säkerhet, och en vetskap att allt kommer att bli bra.

När ni lämnar den tysta inre fristaden och åter igen bombarderas med alla distraktorer som illusionen tillhandahåller och vill att ni tror är verkliga. När ni fångas i illusionens skenbara verklighet då ni bombarderas med nyheter om krig, lidande, korruption, ohederlighet, finansiell ohederlighet och allmänna kärlekslösa händelser, använd nyheterna som oroar er som en påminnelse att återvända till er heliga inre fristad för att ta kontakt med Verkligheten genom Kärleksfältet som flödar konstant inom och genom er.

Kärleken finns alltid där för er att ta kontakt med, Den är Vem ni är, och ni kan aldrig bli separerade från Den. När det verkar som om ni är oälskade, ensamma, övergivna indikerar det att ni låter er dras in i illusionens rädsla och oro, och att ni behöver dra er inåt för att friska upp och stärka er.

Be oss om hjälp. Ni måste fråga för vi kan inte komma in i er privata personliga och mest heliga fristad om inte ni bjuder in oss att göra det. Vi är konstant tillgängliga och väntar på att ni kallar, så kalla på oss och njut av känslan av vårt kärleksfulla och omedelbara svar.

Med så mycket kärlek, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...