Saul via John Smallman, 29 oktober, 2017

Saul, 29 oktober 2017

Via John Smallman

De allra flesta människor har glömt syftet med sitt liv

 Alla människor som vistas på Jorden vid denna tid av enorm förändring, är här för att hjälpa till med uppvaknandet, ja ALLA människor. Det är inte bara en speciell grupp av Ljusarbetare och Ljusbärare som är fruktansvärt överarbetade när de hjälper till i uppvakningsprocessen. Nej, HELA mänskligheten är inblandad och ingen är speciell, därför att ALLA är speciella helt enkelt, och därför att de alla är älskade och absolut perfekta barn av Gud, även om deras attityder och beteenden, medan de är i mänskliga kroppar, kan tyckas stå helt i strid med Kärlek, med Moder/Fader/Gud.

Som vi så ofta har påpekat, har den övervägande majoriteten av mänskligheten glömt syftet med sitt liv, syftet för vilket de inkarnerade. Men likt de av er som läser det här och liknande meddelanden, är de också här för att hjälpa till i uppvakningsprocessen. ALLA är inblandade, därför att ALLA är ETT!

En av de främsta orsakerna till att ni behöver släppa alla dömande av andra, beror på att ni omöjligt kan känna till deras omständigheter, deras val av livsväg, och därför är ni inte är i en sådan position att ni kan döma dem. Bara Gud och den själ som är inblandad har den kunskapen, själen har glömt den och Gud dömer aldrig!

Vad ni ALLA inkarnerade för att göra var att älska varandra, och även de av er som för det mesta håller er till den avsikten kan fortfarande inte helt släppa den dömande aspekten när någons ord, beteende eller agerande skrämmer er, eftersom de är så påtagligt på kollisionskurs med Kärleken. Men det är det mänskliga tillståndet. Ni har ALLA förnekat Kärleken och engagerat er i bitterhet och hat. Som Jesus sa för så länge sedan – eller rättare sagt, för bara ett ögonblick sedan – ”Låt den som är utan synd kasta första stenen.”

Som människor är ni oftast ovärdiga, förutom att ovärdighet är en fullkomligt overklig aspekt av illusionen. Alla är Guds älskade barn och därför är det omöjligt att vara ovärdig! Tyvärr anser sig vissa vara utan synd när de lever i till synes rättfärdighet, och använder övertygelsen om sin egen syndfrihet till att rättfärdiga sitt rättmätiga dömande av dem som de ser som ovärdiga.

I spelet som ni spelar finns många beteenden som i sanning är avskyvärda, MEN, ni är alla bara skådespelare i ett drama som ni själva har uppfunnit, och när spelet är slut kommer ni att återgå till ert sanna jag, oändliga Kärleksvarelser, precis som er himmelske Fader.

Fokusera på den här gudomliga sanningen: ”Jag är ett väsen av oändlig Kärlek, liksom min himmelske Fader.” Med de orden i åtanke, tillåt er själva att känna det. Ställ sedan om ert mål till att älska allt som kommer i er väg. Närhelst tvivel eller rädsla uppstår, oavsett vad som orsakar det, återställ omedelbart den avsikten, och naturligtvis, se till att ställa om den åtminstone en gång per dag, helst när ni går till ert inre, ert heliga inre rum där Kärlekens gudomliga flamma, den Kärlek som är ni, ständigt brinner.

När ni gör det tar ni emot enorm hjälp från dem i de andliga världarna – era guider, mentorer och kära, dem som ni gjorde upp ett avtal med innan ni inkarnerade – om att ömsesidigt stödja och hjälpa varandra. Ni har, så att säga, en fot i illusionen där ni spelar spelet, medan resten av Er för evigt vistas i Guds Närvaro och därför är Ni aldrig ensamma! När ni tvivlar, är i nöd eller är rädda, kalla omedelbart på oss för hjälp, vi finns alltid där för er.

Eftersom det bara finns Ett, och eftersom var och en av er är en aspekt av detta Ett, och eftersom detta Ett är Moder/Fader/Gud, Källan, Kärlek, är ni alltid och för evigt sammanlänkade med den oändliga Kraften som är Allt Som Är. Den Kraften är er, så öppna era hjärtan för Den, acceptera Den och skapa sedan med Den i era egna liv som människa, den Sanning, Godhet och Skönheten som ni alla är när ni håller ert Ljus högt så att alla kan se Det. Ni gör det genom att medvetet välja att vara kärleksfulla i varje ögonblick, oavsett vad som händer. Genom att göra det är ni Guds älskade barn, i stället för att vara en skådespelare i det pågående drama som är illusionen.

Genom att göra detta fullbordar ni den uppgift ni bestämde er för innan ni inkarnerade; att vara ett strålande Ljus som lyser på Jorden för att hjälpa alla att vakna upp till Sanningen om att de verkligen är Ett med Gud.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Ulla Krogh – www.st-gemain.se

Du gillar kanske också...