Saul via John Smallman, 26 september

56

Ni är gudomliga Varelser med enorm kraft och energi. Gudomlig Energi.

09/26/2016 av John Smallman

Mänsklighetens uppvaknande är så nära att ert medvetande om att det sker intensifieras enormt – ni känner att det omsluter er – och ändå upplever ni illusionen som väldigt verklig. Och detta känns mycket förvirrande för er. Det är som om ni var inlåsta i den stunden ni upplever som människor när ni vaknar upp efter att ha sovit men när ni inte ännu är helt vakna, era drömmar skingras sakta och medvetandet återvänder, men ni har inte ännu helt engagerat er i det.

Det finns ingen som nu är inkarnerad på Jorden som är helt omedveten om de enorma förändringarna som är på gång. Till och med de som är fångade i dysterhet och undergång som mainstream media konstant stöter upp, eller de som lever i konfliktzoner, områden med intensiv fattigdom, eller flyktingläger är, på en djup nivå, medvetna att något enormt viktigt sker.

Ni som läser eller lyssnar på detta meddelande är, så klart, mycket medvetna, men också, då och då, upplever ni djupt tvivel för, när ni interagerar med andra som är fångade i medias våldsamma angrepp av katastrofal information, möter ni det negativa och till och med energier av förtvivlan, som de är så hårt sitter fast i, och då, istället för att observera dem och låta dem gå vidare, engagerar ni er i dem och dras in, och där igenom intesifieras era tvivel.

Det är därför nödvändigt att ni fortsätter er dagliga rutin att gå inom för att att boosta er mottaglighet av den gudomliga Kärleken som konstant flödar inom och genom er som ger magnifikt stöd till er i varje stund, så länge ni öppnar era hjärtan för att ta emot den. Kärlek är er sanna natur, men distraktionerna i illusionen har intensifierats, då de som önskar att fortsätta engagera sig i den och spelar spelet det erbjuder, desperat försöker att reparera och stabilisera dess snabbt söndervittrande fundament. Även om det är enkelt att låta de högljudda och mycket störande distraktionerna fördunkla ert medvetande om ert syfte på Jorden vid denna tid av förändring, när mänsklighetens länge eftersökta uppvaknande till insikten om dess sanna natur, vilket kommer att tillåta återvändandet till fullt medvetande, att slutligen blomma ut.

Som ni väl vet, ert syfte är att hålla ert Ljus högt och ha som avsikt att sträcka ut det till hela mänskligheten utan undantag, och när ni gör så, i varje stund, komma ihåg att Det är det eviga och outsläckliga Ljuset av Guds Kärlek till hela Hans skapelse. Så snart ni märker att illusionens distraktorer har dragit ert fokus bort från ert gudomliga syfte, återställ omedelbart er intention att vara kärleksfull i varje stund och i varje situation.

Er kärleksfulla intention är extremt kraftfull, precis som Guds vilja, och har inte bara effekt på dem som ni har fysisk kontakt med utan med varje inkarnerad varelse som nu finns på Jorden. Ni tenderar att glömma att ni inte är er fysiska form, era mänskliga kroppar, utan verkligen är VIDSTRÄCKTA energifält av Kärlek Ett med Gud och hela skapelsen. Denna insikt är gömd för er tillfälligtvis av den tunna och kortlivade slöjan som innesluter illusionen.

Er uppgift, då uppvakningsprocessen accelererar och intensifieras, är att förbli fokuserade på att vara Er Själva! Ni är evigt En med Källan, Ni har aldrig separerats från Honom, men när ni följer era individuella vägar genom illusionen, och för med er och sprider till alla ett överflöd av Kärlek till mänskligheten, har de dränerande negativa energierna effekt på er. Kom ihåg att inom illusionen är allt illusoriskt. Därför är era rädslor, bekymmer, oro och de deprimerande känslorna som följer med dem också ytterst illusoriska. Bara Kärleken är Verklig, och Den är evig och alltid närarande.

Ni har alla upplevt humör, antingen euforisk eller nedstämdhet, som har realiserats inom er och sedan försvunnit, men vilket kändes mycket intensivt när det skedde, så mycket att det verkade, när ni upplevde det, att det var ert normala tillstånd. Sedan försvann de och ni återvände till vad er närvaro i illusionen känner igen som normalitet, vilket bevisar att inget inom illusionen varar, allt är kortlivat. Följaktligen är det ganska klart att inget i illusionen är normalt!

Den lurar er ofta och förvirrar er att tro att det är den enda verkligheten, för det är det en etablerades att göra, och ni blir fängslade i spelen som den presenterar för er. Den största förvirringen är den starka och intensiva tron på verkligheten av era personliga identiteter som mänskliga kroppar. Det som följer av det är er konstanta känsla av behov av att försörja dem och skydda dem från attack från andra, och från skada eller sjukdom. De är utan tvivel separerade och känsliga hem, från vilka ni upplever livet, och deras fortsatta överlevnad verkar ofta allvarligt hotad.

Men, ni är inte era kroppar! Ni är gudomliga Varelser med enorm kraft och energi, Gudomlig Energi, konstant i närvaro av er Källa och En med Den, för separation från Källan är omöjlig, då Källan är Allt Som Existerar. Låt er själva acceptera Sanningen om vem Ni är, lita på Den implicit, och njut av glädjen som den vetskapen ger. Och den glädjen kan bara hittas inom, vad ni ser utanför är illusion.

Med så mycket kärlek, Saul.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germian.se

 

Du gillar kanske också...