Saul via John Smallman, 2 maj 2020

Saul via John Smallman

2 maj 2020

Evig glädje väntar på ert uppvaknande

Till att börja med, en metafor: mänskligheten är ute och surfar, en enorm våg närmar sig, därför … slappna av, men var redo och tillåt denna magnifika våg att bära er med på en upprymmande tur in i den nya era vilken ni alla har arbetat så träget med att förverkliga under en mycket lång tid. Ni kommer inte att misslyckas med att resa er dit, därför att ni har stor expertis och ni har tränat med kraftfullt fokuserad avsikt för att vara redo för precis denna stund, och ni är redo, och ni kommer att resa er upp för detta tillfälle. Ni kommer att fyllas med glädje och förundran då ni slutligen får känna er själva, den sanna Ni, Ett med hela Guds gudomliga Skapelse. Ert uppvaknande kommer att bli spektakulärt, långt bortom allt ni skulle kunna föreställa er, faktiskt långt bortom något som ens någon som haft den mest upplyftande och inspirerande Nära Döden Upplevelse skulle kunna föreställa sig. Ert gudomliga arv – oändlig glädje – väntar på ert uppvaknande.

Att vakna upp är ert enda syfte, men inom spelet, inom illusionen, drar hela tiden en myriad distraktioner iväg er uppmärksamhet, som, i ögonblick av klarhet, försöker komma ihåg det syftet. Ni vet att det finns en mycket större mening med livet än de materialistiska och tävlingsinriktade kulturerna – i vilka ni ser er själva uppleva livet som människa – försöker få er att tro. Vid någon punkt i det mänskliga livet funderar absolut alla på om livet har ett högre syfte, men den stora majoriteten tror att de inte har råd att slösa tid på att tänka på det eftersom de har arbete att utföra, räkningar att betala och familjer att ta hand om. De kan vara medlemmar i religiösa eller andliga föreningar, och de kan ägna några få stunder varje vecka, eller dagligen, åt att be en kort bön för att inte förnärma den gudomliga varelse som föreningen säger åt dem att de borde hedra. De kan till och med be ihärdigt och desperat om hjälp om någon katastrof drabbar dem, men för det mesta fokuserar de bara på sitt dagliga liv, medan de söker stunder av nöje genom att ägna sig åt någon av de distraktioner som finns tillgängliga i bara det syftet. Att leva så skänker ingen tillfredsställelse, inte ens för dem som saknar finansiella bördor, för ni har alla ett djupt begravt vetande om att ni har ett syfte, och det vetandet kommer att fortsätta knuffa er mot vaksamhet i hela ert liv, såvida ni inte totalt vägrar att ge det någon uppmärksamhet genom att välja att blockera det från er medvetna medvetenhet. Vad ni än gör så kan ni inte helt och hållet avlägsna det eller separera er från det, för det är en viktig aspekt av den ni är – en gudomlig varelse som har en tillfällig upplevelse i form.

Nu intensifieras knuffarna som alla hela tiden får och kan inte längre ignoreras eller förnekas, för det är uppenbart för alla att något konstigt pågår, något som sker precis nu och som kräver er brådskande uppmärksamhet. Och det är förstås mänsklighetens kollektiva uppvaknande-process. Denna process har pågått i eoner, den har lett mot och leder mot ett exakt ögonblick i tiden när ert uppvaknande kommer att ske, oavsett om ni är redo för det eller inte. Mänsklighetens kollektiva uppvaknande är oundvikligt! Det kan inte bli försenat, kommer inte att bli försenat, så knuffarna på er blir mer och mer insisterande i kravet på er uppmärksamhet, på er odelade uppmärksamhet.

De större knuffarna som alla får och upplever är insikten, den växande medvetenheten, om behovet av stora förändringar av det sätt på vilket människor interagerar med varandra och med Jorden, Gaia, vars fortgående stöd är absolut nödvändigt för er överlevnad i mänsklig form. Det är den växande medvetenheten om att attityder och beteenden som inte är i linje med Kärlek är, i sanning och utan tvivel, fullkomligt vansinniga. Att vakna upp är att bli fullt medveten om att det bara finns den ENDA, Moder/Fader/Gud, Källan från vilken det inte finns någon separation. Alla kännande varelser är till sin natur gudomliga och Ett med Källan. Inte ens i upplevelsen av individualitet finns det någon separation. Vad en individ tänker, säger eller gör, påverkar alla de oräkneliga andra … direkt. Hur skulle det inte kunna vara fallet när alla är Ett?

Att komma till insikt om denna gudomliga sanning och att veta det är att vakna upp. Många miljoner är medvetna om denna sanning intellektuellt och det är ett stort steg framåt på vägen mot uppvaknande. Att veta att det är så och känna sanningen i det i sitt hjärta, utan några tvivel, är att vara uppvaknad. Några har kommit till det stadiet, och i och med det hjälper de kraftfullt – även om de inte är medvetet medvetna om det – andra att göra dem sällskap i det magnifika tillståndet, ett tillstånd av Nåd, lämnande konflikt och osämja bakom sig i illusionen, den overkliga omgivning som förefaller så verklig för dem ännu inte har vaknat upp.

Att tänka med Guds Sinne och ha individuella tankar och idéer som aldrig är i motsättning med andras tankar och idéer, utan bara adderar till dem och gör dem större och vackrare, är ett förunderligt upplevelsetillstånd. Det är att vara fullt uppvaknad, fullt medveten och fullt levande! Det är KÄRLEK, den omfattar ALLA, därför att den är ALLT. Det finns ingenting annat, faktiskt finns det INGET ingenting!

Om ni har svårt att tro på sanningen i detta, att tro på att Verkligheten är ett tillstånd av varande i vilket det inte finns några behov, inga besvikelser, inget lidande och inga katastrofer, så innebär det att ni lyssnar på och tror på de overkliga men rädslofyllda föreställningar som ert ego erbjuder er när ni noterar den intensiva smärta och lidande som många upplever för att de tror att illusionen är verklig. Men smärta och lidande, även om de förefaller vara oändliga när de upplevs, är tillfälliga och passerar. Verkligheten, å andra sidan, är evig!

För att frigöra och upplösa era tvivel, er ängslan och rädsla, gå inombords åtminstone dagligen och överlämna er till Kärlek genom att öppna era hjärtan. Ja, smärtan och lidandet kommer fortfarande att finnas där, därför att ni fortfarande väljer att uppleva det illusoriska tillståndet av separation från Källan, men Kärleken inom er kommer att trösta och lugna er, påminnande er om att ni är gudomliga varelser som håller på att vakna upp till en magnifik Verklighet, till medvetenhet om ert eviga tillstånd som Ett med Källan. Evig glädje väntar i ert uppvaknande, och dess under kommer att fylla er med förtjusning.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...