Saul via John Smallman 26 november 2022

 

Saul via John Smallman

26 november 2022

Som ni Vet har det Aldrig skett en Separation från Källan.

 

 

Då år 2022 närmar sig sitt slut är ni alla väl medvetna om de enorma mängder upplevelser och händelser som förevarit, av vilka många inte varit vare sig lyckliga eller upplyftande, och som mestadels ökat det lidande som så många runt världen genomgår. Emellertid leder denna växande medvetenhet om den onödiga men ibland avsiktliga ökningen av lidande effektivt till att ett större antal människor släpper de ingrodda, dömande och kärlekslösa avsikter och beteenden som plågat mänskligheten under mycket lång tid. Det är NU tid för alla människor att släppa allt inom sig som inte är helt i linje med Kärlek, och detta sker. Det antal av er som slutligen inser att dömande och konkurrerande tankar, ord och beteenden aldrig löser konflikter utan bara ökar deras frekvens, växer snabbt då vansinnet med den typen av relationer på individuell, organisatorisk, politisk eller internationell nivå blir allt mer uppenbar.

Ja, en enorm ökning av lidande över världen sker, men det sker också en enorm ökning av insikten om behovet av stora förändringar, och kärleksfulla grupper och gemenskaper bildas överallt för att åstadkomma det. Låt därför den Kärlek som omsluter och omfamnar er i varje ögonblick fylla era hjärtan genom att injuda den att komma in och flöda genom er för att starkt hjälpa till i healingen av er egen och mänsklighetens skrämmande val att gömma er i ett tillstånd av separation från Kärlek, ett tillstånd som får bränsle av er förhärskande känsla av ovärdighet eller syndfullhet, vilken är ytterst och fullkomligt ogiltig.

Omfamna den istället och slå samman era resurser i en kärleksfull och ständigt pågående samarbets-insats för att lösa alla de frågor som splittrar er, genom användande av fredlig och kärleksfull kommunikation. Ni kan göra detta, den stora majoriteten vill göra detta, så lita på er förmåga att åstadkomma det, vetande, som ni gör djupt inom er, att med den enorma hjälp ni får från de icke-fysiska sfärerna så är er rena och fullkomliga framgång gudomligt garanterad.

Detta är verkligen en fantastisk och mycket gynnsam tid att vara en människa i form. Ni har alla valt att vara här nu för att delta i och hjälpa till i er gudomliga uppvaknandeprocess. Den kan inte stoppas, saktas ned eller undvikas. Processen flödar nu, kraftfullt och glädjefyllt, då medvetenheten om Kärlekens Makt växer, och om det faktum att fröna för detta ögonblick, planterade för så länge sedan med beaktande av tiden och det illusoriska drömtillståndet som den representerar – separation från Sanningen, från Källan, från Verkligheten – närmar sig stunden för deras mycket härliga och vackra utbrott i en enorm blomning av konstant kärleksfull medvetenhet, som ligger långt bortom er förmåga att föreställa er. Blomningen för ert magnifika uppvaknande är nära förestående.

Fortsätt att dagligen ha för avsikt att lita på er själva och att lita på Guds gudomliga plan för Sina älskade barn. Som ni vet har det aldrig blivit en separation från Källan, men när ni skapades välsignade Gud, i Sin oändliga Kärlek och visdom, Er med alla Sina kreativa krafter och förmågor, och därför kunde ni konstruera ett fullkomligt overkligt/illusoriskt eller dröm-tillstånd i vilket ni kunde träda in och låtsas separera er från Henne, på samma sätt som era små barn idag ofta leker kurragömma med er.

Eftersom ni är så kraftfulla blev den uppenbara verkligheten i det tillståndet, när ni väl inträtt däri, fullkomligt verklig för er, skrämmande verklig. Att träda in i det var ett helt fritt val ni gjorde, så Moder/Fader/Gud, i Hennes oändliga visdom, skapade förutsättningarna för er att vakna upp när ni fått nog av det, och när ni var redo. I Sin oändliga Visdom visste Hon att det skulle komma ett ögonblick när smärtan och lidandet i det overkliga tillståndet oundvikligen skulle bli helt oacceptabelt, helt outhärdligt, och att ni desperat önskade komma ut ur det. Hon gjorde inte och skulle inte köra över er fria vilja genom att väcka upp er från detta overkliga tillstånd innan ni var redo, men när ni valde att vakna upp skulle vägen till ert uppvaknande, som är mycket vackert och gudomligt upplyst, finnas där i väntan på er acceptans av den.

Nu är ögonblicket då ni står redo. Villkoren i overkligheten har blivit alldeles för smärtfyllda och intolerabla för att ni ska härda ut längre, så ni har kollektivt valt att vakna upp till Verkligheten, för att återigen själva uppleva, för evigt, ert naturliga och normala tillstånd, fullt närvarande och Ett i den eviga Närvaron av er oändligt kärleksfulla Skapare.

För att fortsätta denna process, och bringa den till dess mycket härliga avslut, behövde ni bara sätta avsikten, helt utan några villkor, att avsluta separations-experimentet i vilket mänskligheten kollektivt så länge varit engagerad i. Denna avsikt har mycket kraftfullt satts, och med det massiva kärleksfulla stödet från alla i de icke-fysiska sfärerna är uppnåendet av er återvändo till Verkligheten nära förestående.

Kom ihåg att dagligen gå inombords, djupt inom er, till er heliga och individuella helgedom, vilken aldrig ens under de kortaste av ögonblick varit oansluten till er Källa, och inbjud Kärleken som är Gud, som är er Källa, att fylla ert hjärta med det absoluta och mycket intensiva vetande om er obrytbara förbindelse med Verkligheten. Att känna den förbindelsen, även om det bara är en mycket subtil och mild känsla, kommer att ytterligare bemyndiga er att till fullo engagera er i er uppvakningsprocess. När ni gör precis detta, hjälper det mycket starkt hela det mänskliga kollektivet att också engagera sig i uppvaknandeprocessen, och sålunda få den att mycket härligt bära frukt.

Med så mycket kärlek och uppmuntran, Saul.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...