Saul via John Smallman, 3 november 2020

 

Saul via John Smallman 3 november 2020

  

The awakening is individual, as well as collective

03/11/2020 av John Smallman

 

Saul Audio Blog for Tuesday November 3rd

Presidentvalet i USA väcker enormt uppmärksamhet över hela världen när regeringar fortsätter att reglera sina COVID-19-restriktioner. Detta är en mycket stor distraktion från den verkliga Händelsen – Mänsklighetens Omedelbara Uppvaknande!

De flesta av er väntar på uppvaknandet med ivrig förväntan, men har samtidigt tvivel och oro när det kaos och förvirring som omsluter mänskligheten spelas ut i vanliga medier. Sätt därför och upprätthåll er avsikt att tillbringa mindre tid på att fokusera på de vanliga medierna, vars huvudsyfte är att hålla er distraherade, så att ni finner er utan tid för bön, meditation eller kontemplation. Ju mer tyst tid ni kan få för er, desto effektivare blir er avsikt att bara älska hela mänskligheten, och desto effektivare är det helande flödet av Kärlek genom er och ut till hela mänskligheten.

Alla ni som läser detta, och många, många fler människor som också sätter upp avsikten nu, att ständigt, bara vara kärleksfulla, valde att bli inkarnerade i detta ögonblick i mänsklighetens kollektiva andliga utveckling för att hjälpa mest effektivt och kraftfullt. Som ni alla är medvetna om blir fler och fler människor medvetna varje dag att deras liv har en djup och kraftfull andlig betydelse och försöker hitta sätt att förstå vad det betyder för dem. Er närvaro på Jorden, att vara kärleksfulla, är ett viktigt och kraftfullt tillskott till kärlekens tsunami eftersom den flyter så fritt och rikligt över planeten vilket påverkar varje enskild människa och knuffar dem försiktigt och kärleksfullt mot att göra det nödvändiga andliga inre arbetet som de har, möjligen under många liv, ”satt i vänteläge.”

Som jag har nämnt tidigare: ”Saker uppstår för att erkännas, tackas, förlåtas och släppas.” Detta är vad som händer nu över hela världen, och i början verkar det vara mycket splittrande för mänskligheten. Anledningen till detta är att ”materialet” är karmiskt. Det innehåller oräkneliga bittra minnen, tillsammans med en förskräckt medvetenhet om och ett intensivt behov av att bedöma och fördöma ”andra människors” omänsklighet mot människan under evigheter. Följaktligen finns det mycket bitterhet, hat, önskan om hämnd och förbittring inom detta. Därför är det absolut nödvändigt att förlåta och släppa det så att kärleken kan fylla det utrymme som det ”ägde”.

Jag försäkrar er att detta ”material” verkligen släpps över hela världen, eftersom fler och fler människor blir medvetna om att enbart Kärlek kommer att ge dem fred, harmoni och glädje. Frigörelsens hastighet accelererar exponentiellt när mänsklighetens kollektiva medvetenhet om dess sanna andliga natur intensifieras och expanderar, vilket gör att Kärleken kan lösa upp allt som inte är i linje med Det, overkligt! Vår Faders avsikt har alltid varit att mänskligheten, och faktiskt allt liv som har tagit form, skall vakna till sin verkliga identitet – Ett med Källan – KÄRLEKEN.

Så när de vanliga medierna fortsätter att kräva din uppmärksamhet och insisterar på att du fokuserar på de fasor som så många genomgår, vänligen avstå från att göra det. Den gamla karman när sig på den negativa energi som uttrycks av dem som ser på kaoset och oroligheterna, engagerar sig i den i djup avsky och till och med hat, och tror att det är deras plikt att göra det. Att fokusera på fasorna i världen – om du inte är mycket aktivt involverad i att rädda och läka dem som är sårade – minskar kraften i din kärleksfulla avsikt att läka dessa forntida traumatiska uppdelningar bland er och hindrar och saktar ner uppvaknandeprocessen i onödan. Naturligtvis vill ingen av er göra det.

I dessa tider av osäkerhet och förvirring gör du vad du tänker göra innan du inkarnerade, nämligen: Fortsätt att återställa avsikten att bara vara kärleksfull. Gör till en vana att gå inom när du har en stund under dagen – väntar på att korsa gatan, väntar på ett tåg, buss eller flygplan, väntar på att barnen kommer ut från skolan – det finns verkligen många, många stunder när du kan, genom att sätta upp avsikten bara tillfälligt, intensifiera kraften och effektiviteten i den kollektiva uppvakningsprocessen.

Det är den gudomliga Viljan att du vaknar från drömmen/mardrömmen, men eftersom Gud gav dig fri vilja är det var och en av er som måste göra uppvaknandet. Och förstås, för att det är den gudomliga Viljan, och för att ni alla är för evigt Ett med Källan, är det också din individuella vilja att vakna, och du satte upp den avsikten före var och en av dina mänskliga inkarnationer. Under var och en av dessa inkarnationer fick du de lektioner som du i förväg valt att lära dig. Men de flesta av er underskattade helt intensiteten i den amnestiska effekten av när ni tog form. Således känner många sig förlorade och övergivna i en obehaglig, osynlig och opersonlig, farlig värld.

Nu, i dessa sista tider av den gamla ordningen, har många av er kunnat känna igen och bibehålla er för-inkarnationella avsikt att vakna och hjälpa alla andra med deras individuella uppvaknande. Uppvaknandet är individuellt såväl som kollektivt, eftersom var och en av era fria viljeval att uppleva separering därför var ett val att vara en individ – en som är skild från alla andra – även om den initiala relationen med din jordmoder är som en i förening.

Men barn växer upp och vill vara oberoende av sina föräldrar, detta är helt naturligt för den fortlöpande fortsättningen av mänsklighetens existens i form, men mödrar släpper ofta inte, kanske nästan aldrig känslan av enhet med sina barn. Att ha dina egna barn, älska dem och hjälpa dem att växa till mogen vuxen ålder är en viktig aspekt av varje förälders uppvaknande. Att vara förälder – även om du har varit fruktansvärt traumatiserad under din egen barndom – är en del av din planerade väg före inkarnationen, och det ger dig ett överflöd av möjligheter att bara älska vad som än uppstår.

Utan tvekan har de allra flesta av er som är, eller som har varit föräldrar, ofta misslyckats med att leva upp till den avsikten tillfälligt vid flera tillfällen. Släpp alla negativa självbedömningar som kan ha uppstått inom dig på grund av dessa ”misslyckanden.” De är verkligen inte misslyckanden utan lärande upplevelser för dig och för dina barn. Kom ihåg att det inte finns några olyckor eller tillfälligheter, allt som inträffar är en del av en individs livsväg, särskilt valt för de lektioner som de skulle ge. Alla, utan undantag, skapade sig en förplanerad livsstig, innan de inkarnerade, som skulle ge dem otaliga möjligheter och lektioner för deras individuella andliga utveckling och evolution. Därför, även om ni kanske – faktiskt troligtvis och definitivt har – ibland behandlat era barn eller andra människor kärlekslöst, förlåt er själva, trots allt har Gud aldrig, och kommer aldrig att döma er! Gud Älskar, Gud är Kärlek, och Gud älskar dig för att du är hennes gudomliga skapelse, perfekt på alla sätt! Vem är du som bestrider Gud?

I dessa tider av förvirring, bara lita på att den gudomliga planen kommer att förverkligas som ett mycket magnifikt förverkligande, med vetskapen, som ni har djupt inom er själva, att inget annat resultat ens är avlägset möjligt. När ni inleder er dagliga övning med meditation, kontemplation, avkoppling eller bön, påminn er om att ni är oändligt älskade – hur mycket era egon än kanske insisterar på att ni inte är tillräckligt bra, värdiga eller kärleksfulla nog – av Moder/Fader/Gud och att det därför är galet att inte älska er själva. Slå er sedan ner i den tysta inre rymden, den heliga inre helgedomen som alla har inom sig, och låt det oändliga fältet av gudomlig KÄRLEK omfamna och omsluta dig när du slappnar av i den gudomliga närvaron där du alltid har din eviga existens.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...