Saul via John Smallman, 26 april 2019

Saul via John Smallman, 26 april 2019

Rädsla är overkligt! | Saul via John Smallman

Rädsla är overkligt!

 

Saul Audio Blog for Thursday April 25th

Mänsklighet, ni öppnar äntligen upp till Kärleken, och hamnar därmed på samma sida som där vi, i de icke-fysiska världarna, tillbringar mycket av vår tid. Det gör det så mycket lättare för oss att överbrygga den till synes stora klyftan, mellan form och icke-form, så att vi kan kommunicera med er mycket enklare och mer spontant. Medvetenheten om er sanna natur, Självet som använder kroppen som ett fordon för att uppleva formen, och ett ökande antal av er stiger upp i medvetenhet och upplever Närheten av Kärlekens Tsunami, och när den väller ner på Planeten Jorden så fortsätter den att intensifieras. Alla inkarnerade på Jorden känner det nu, fast den stora majoriteten vet ännu inte vad som händer, vad det är de känner, de känner sig bara lite eller extremt obekväma, och alla deras förnekade eller dolda rädslor, adderas till obehaget.

Det som händer är en essentiell del av uppvakningsprocessen. Att vakna är att öppna sig helt för Kärleken, men rädslan blockerar tillgången till den, och ändå är rädslan i själva verket overklig. Vad folk behöver göra är att se på den och se den för vad den är, en oskälig, ologisk rädsla, för någon okänd och oförutsägbar men till synes möjlig framtida händelse. Människor har under eoner levt i fruktan och tron att någon fasansfull katastrof kan komma helt oväntat, när som helst. Det händer inte ofta, men det finns snabba världsomspännande nyheter tillgängliga hela tiden numera, och eftersom katastrofer händer, så har mänsklighetens rädsla intensifierats. Och rädslan växer, vilket stärker tron på att det är logiskt att vara rädd. Och naturligtvis, eftersom media av alla de slag – nyheter, sociala, personliga, politiska, religiösa och institutionella – blåser på elden, till och med slänger bensin på den, för de i myndighetspositioner som bestämmer över andra, är alltid angelägna om att stärka sina positioner genom att skapa och uppmuntra rädsla, vilket är ett effektivt sätt för att stärka sina positioner.

När människor är ensamma i sina hem, eller möts i små vänliga grupper, är rädslans nivå låg, eftersom de känner sig stödda av sin hemmiljö eller gruppens trygghet. Men när stora folkmassor samlas är det väldigt lätt att rädsla uppstår – ofta utan anledning – och den sprider sig snabbt vilket orsakar panik, och människor rusar till utgångarna och trampar på varandra för att försöka komma undan. De som inte låter sig övermannas av rädslan, kan gå åt sidan och känna sig ganska säkra när folkmassan rusar förbi, medan de bedömer situationen och bestämmer om det finns något att frukta.

Era rationella och logiska sinnen, vet att då man lever med en konstant känsla av rädsla, så blir det väldigt stressande och kan leda till psykiska störningar som ytterligare förvärrar situationen. Ändå drivs ert ego av rädsla! Hur många gånger har ni inte blivit förolämpade av det någon har sagt till er, vilket gjort att rädsla uppstått, och då har ni svarat med ilska för att trycka ner den andra personen, sätta den på plats. I det ögonblicket, när ni tror att ni ”har vunnit” striden eller meningsskiljaktigheten, känner ni er tillfälligt upplyfta, kraftfulla och starka. Men då svarar den andra parten lika kraftfullt, och undergräver då er tillfälliga känsla av seger. Och såhär interagerar nationer med varandra, även multinationella företag och till och med religiösa organisationer. Så mycket av den mänskliga interaktionen har under mycket lång tid bestått av konfrontation – vem blinkar först!

Nu, när Kärlekens energiflöde ökar och intensifieras, blir många medvetna om att stora förändringar i attityder och beteenden är avgörande om ni – mänskligheten – ska kunna undvika Ömsesidig Förstörelse. Ni har tekniken för att uppnå vansinniga resultat, och era regeringar fortsätter att lägga till sina arsenaler, som om mer vore bättre och säkrare. Under tiden lever mängder av människor i desperation, då de försöker skaffa mat, skydda och ge sina familjer kläder. De vill ha förändring. Enorma förändringar i de sätt som deras regeringar arbetar på, så att de i nöd blir omhändertagna och att de som lever i förtvivlan och beroende, blir kärleksfullt omhändertagna och då kunna komma bort från sin förtvivlan och sitt missbruk, till ett liv som är upplyftande och inspirerande.

Alla på Jorden vill vara älskade, lyckliga och leva i fred. Och det är helt möjligt, det är ert naturliga tillstånd. Men rädslan har dolt den verkligheten för er, och försvar byggs från den rädslan, med gränser och murar för att skilja de ”som har från de som inte har!” Går det ens att tänka sig ett galnare tillstånd att leva i? Och olika politiska och religiösa tillhörigheter och övertygelser, ökar dessa klyftor mellan folk av olika ras, färg, etnicitet, kultur och intellektuell förmåga, eftersom de i myndighetspositioner spelar på massornas rädsla, för att stärka sina egna positioner, positioner till vilka de valdes eller utsågs, för att hedra, respektera och vägleda de människor som litar på dem.

Över hela världen är det nu mycket tydligt att människor har sett igenom detta bedrägeri, de är arga och kommer inte längre att tolerera oärlighet, korruption och likgiltighet, från de som ska regera och styra de samhällen de verkar ha gränslös makt i, och som de verkar använda för att driva sina egna självuppfyllande agendor.

Som ni ofta har fått höra, så sker det ENORMA förändringar. De rapporteras inte av de elitägda massmedierna, men fri information, som nu finns lättillgänglig över hela världen på grund av moderna tekniska innovationer, gör det inte längre möjligt att kunna hålla detta eoner gamla bedrägeri och korruption gömt.

Det gamla sättet vittrar sönder. Det passar inte uppgiften med att omvandla traditionella attityder och beteenden, som baserats på en ”oss mot dem”-mentalitet, utan nu behövs ett som uppmuntrar, skapar och etablerar ett system som fungerar rättvist, ärligt och respektfullt för varje människa.

Ett omvandlingssystem uppstår när människor överallt förstår att det inte finns någon separation, och att allas tankar, ord och handlingar helt klart påverkar alla andra på planeten. En massiv andlig utveckling av mänskligheten pågår just nu, och hastigheten i omvandlingen, som redan är mycket snabb, accelererar.

Ni är alla gudomligt älskade, från de mest andligt avancerade mystikerna till de enklaste personerna, som inte verkar känna till något om sina andliga arv. Gud gör ingen skillnad på er, han dömer er inte, han straffar er inte, Han Dyrkar var enda en av er utan undantag, och Hans Vilja är att ni ska göra detsamma. Det är vad ert uppvaknande handlar om. Och Kärlekens Tsunami flödar kraftfullt in i alls hjärtan, ända in i den minsta lilla spricka av det rädda försvar ni byggt upp för eoner sedan, för att hålla det borta. Ni kommer att vakna till den totala och fullständiga vetskapen om att ni alla är En, och det uppvaknandet kommer att ge er obeskrivlig glädje. Ert uppvaknande kommer av den gudomliga viljan, och därför är det absolut oundvikligt.

Så Jubla, Fira och ÄLSKA varandra, så som Gud gör! Ni är verkligen Kärleksvarelser, och allt som ni för närvarande upplever som inte är av Kärlek, är overkligt och försvinner, sönderdelas, löses upp. Och eftersom det varit overkligt, så minns ni inget av det när ni vaknar. Det finns bara GLÄDJE.

Med så mycket kärlek, Saul.

Källa: John Smallman

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...