Saul via John Smallman, 22 juli 2017

Saul via John Smallman, 22 juli 2017

 

Det finns bara en källa, Fader/Moder Gud, och det är vad ni är, var och en av er.

22.07.2017 av John Smallman

Saul Audio Blog söndag 22 juli

Som alla kanaler upprepar, händer det enorma förändringar just nu, precis som när du skriver detta! De är väsentliga aspekter av mänsklighetens uppvaknande till medvetenhet om att alla är en, att det bara finns EN och att allt är i enhet med det. Tanken om separation skulle vara ett enormt skämt om ni bara inte hade övertygat er så orubbligt om att separation är VERKLIGHET! Det är den inte! Det finns bara Källan, Fader/ Moder Gud, och det är vad ni är, var och en av er, utan några undantag. Hur kan det finnas undantag när det bara finns EN?

Många av er vaknar nu upp till denna kunskap, denna insikt, och när ni gör det förändras era energifält väldigt, som om Kärleken strömmar genom er rikligt i stället för i de droppar som ni alla har blivit vana vid. Följaktligen känner, uppfattar andra, många, många andra, att enorm en förändring ligger i luften, vilket det absolut gör. De av er som läser dessa meddelanden och många andra vackert kanaliserade meddelanden har hållit Ljuset högt i årtionden för att bringa uppvaknandet till liv runt omkring er och att utöka det till alla på Jorden.

Först var framstegen långsamma, men när allt fler av er blev medvetna om ert andliga väsen och besvarade anropen från era guider och mentorer i de andliga världarna, expanderade hastigheten över hela världen och accelererande samtidigt, på så vis minskande tiden som det skulle ta för mänskligheten att väcka sig själv till medvetenhet om att den är Guds älskade Son/Dotter.

Kaoset och förvirringen världen över – politiskt, etniskt, rasistiskt, filosofiskt, inom multinationella företag och inom religionen – är kraftfulla indikatorer på de pågående förändringarna, förändringar som inte längre kommer att försenas eller förhindras. Allas ”smutsiga byk” kommer ut för att bli tvättad, och vissa upplever det som en extremt smärtsam process. Allt som inte är i perfekt anpassning till Kärlek måste lösas upp i tvättprocessen, eftersom det annars bara grumlar vattnet i det stora Kärlekens Hav som är Verkligheten, vilket gör det mycket svårt för er att vara medvetna om vilka ni är, i verklighet och i evighet.

I samma ögonblick som ni tänkte på att vara skilda från källan, i samma ögonblick skapades botemedlet eftersom Gud inte vill att hans avkomma ska lida för ett ögonblick, än mindre under de eoner som det verkar för er att universum har bestått. Ni valde att börja med att ignorera det botemedel som Han så kärleksfullt presenterade för er, eftersom ni trodde – som så många tonåringar under hela mänsklighetens närvaro på Jorden – att ni inte behövde honom eller hans botemedel. Ni stängde av – ni trodde permanent – tillgången till Enhet, Verklighet, Gud, genom att bygga en skärm, en slöja, en gardin – kalla det vad ni vill – bakom vilken ni valde att gömma er från Honom, och sedan glömde ni vad ni hade gjort och att det var av den tunnaste eller mest kortlivade natur. I sanning finns det ingenting som hindrar er från att se och känna Gud eftersom Han är Allt Som Finns att Se eller Känna! Ni tror bara – kraftfullt genom ert kollektiva ego – att det är ett stort avstånd mellan er och Gud, en enorm barriär som ni inte kan korsa eller genomtränga.

När ni vaknar, när ni väljer att kasta bort skärmen/gardinen/slöjan bakom vilken ni döljer er, kommer allt att bli lika briljant klart som det Ljus som är Verkligheten, Alltet, och som omfamnar och återupplivar er så att ni än en gång är det lysande och härliga Ljus som er Fader skapade som Hans älskade barn. Då kommer ni att vara i fullkomlig och komplett glädje, vill inte ha någonting, och vara allt!

Som människa i form, med er allvarligt begränsade kunskap, medvetenhet och intelligens, är det omöjligt för er att föreställa er den intensiva och eviga glädje som en Förening med Källan ger i varje ögonblick av er existens, med aldrig ens ett kortvarigt avbrott. Avbrott i din strömförsörjning är bara påminnelser om den totala otillräckligheten i ditt fysiska mänskliga tillstånd, väckarklockor som ber dig återvända Hem, till Verkligheten där allt är alltid perfekt.

Du skall vakna, det finns inget annat alternativ, din gudomlighet är gudomligt försäkrad för det bara finns EN. Ditt öde fastställdes när du skapades och det kommer aldrig att förändras. Gud är oföränderlig och det är också du. Du försökte bara uppleva förändring genom att bygga ett imaginärt separationstillstånd som har orsakat dig mycket smärta, och ändå klamrar du dig fast till det som om det är vore livet självt. Livet är evig existens i Guds Närvaro. Livet som människa är ett väldigt tillfälligt, begränsande och otillfredsställande tillstånd av varande som inte är beständigt och kan inte vara det eftersom ni skapades Hela, som Ett med Gud, och inget annat tillstånd kan ersätta den fullkomlighet som Gud skapade för er. Gläd dig över att detta är fallet, fira, för det är Guds Vilja, och därför också din, att du vaknar, och det ska du göra. Ditt uppvaknande i Verkligheten är det enda oundvikliga i ditt mänskliga tillstånd. Och ögonblicket för dess allmänna förekomst närmar sig snabbt.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling                       www.st-germain.se

Du gillar kanske också...